Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Josua

Josua 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Augwaligo te Manasego hani dabego tǫ me deli te dąį ilali, magi baso meni, Manase te Josepgo gomunai ogwa dao. Makir, te Manasego gomunai ogwa da, tama aga te ami bidi me deli da, tama te Gileat tǫgo aya da. Tama augwaligo aga tǫ te Gileat badu, me Basan te badu, te tǫ dąį ilama, bidali.
2Tama augwaligo te Manasego gasa hani dabe mebago tǫ dąį ilama, mani, Abieser, me Helek, me Asriel, me Sekem, me Hefer, me Semida, te tama bage tǫ dąį ilali. Te bidi dabe augwali te Manasego wai dabe, tama augwali te augwa hani dabe tomode te augwali tobolu bidi bidali da.
3Te Selofehat, te Hefergo ogwa da, tama Hefer te Gileatgo ogwa, tama Gileat te Makirgo ogwa, tama Makir te Manasego ogwa da. Tiali goli, Selofehatgo te wai ogwa me deli ame nabe. Te agai wegi dabe a naga ame nani. Te augwali nogi e dao, Mala, me Noa, me Hokla, me Milka, me Tirsa.
4Augwali pelama, te pris bidi Eleasar, me Josua, me te tobolu bidi dabe me sugi pelama, tama augwaligo te po wali, “Genuai Bidigo te Mosesbolo po weyu, te tǫ me deli te dabolo me mao weyu, te dena aya aga ama solobolo mabo tiwai gilama yao po weyu yali.” Te we a nagago te po wai. Tialima, augwaligo te tǫ me te we dabebolo me, te augwa aya aga ama solo bidi dabebolo me, te tǫ mani, te Genuai Bidigo wali po gilama yalio.
5Tama te Manasego hanigo te nogo si tǫ pedai sali, te augwaligo polobadu te Gileatgo tǫ dali, me te Basan te Jordan wę u badu te giliga pedalubo badu dali sali.
6Magi baso meni, augwaligo te Manasego ogwa wegi dali augwalibolo te tǫ mani. Tama augwaligo te Gileatgo tǫ te Manasego gasa hani wąį dabebolo mobadi yai.
7Te Manasego tǫ sali te Aserdu gagalasa pelama, te Mikmetat buluba sabolama, tama te Sekem bulu pąba te giliga pedalubo madi sabolali. Tama te dąį te saut te badu te Entapua buluba sabaligi pali.
8Te tǫ Tapua te Manasego tǫ dao. Tiali goli, te Tapua hanu te Efraimgo hanigo hanu mu dao, te Manasego tǫ sesege badu mu elaluali.
9Tama dąį dulali, te dwasianu wę Kanaba dąį igi pali. Te wę te saut badu elaluali hanu dabe te Efraimgo hanu da. Te hanu dabe te Manasego hanu tǫ tomode elaluai. Tama Manasego tǫ dąį pali, te dwasianu wę te not badu te Mediterenian Tamu Ąį te badu pedaligi pali.
10Te Efraimgo pedai badu te saut badu elalu, te Manasego tǫ pedai dąį te not badu elalu yali, tama Mediterenian Tamu Ąį te augwali sigo tǫ dąį si tomode te giliga dega sabo badu elaluai. Tama augwali sigo tǫ dąį te not badu te Asergo tǫ, me te Isakargo tǫ te giliga pedalubo badu elalu yali.
11Te Isakar de Aser Israel hani sigo tǫ tomode te Manasego te hanu Betsan dali Ipleam dali si, me te pąde elalubo bulu dabe dali sobadi yali, tama Dor hanu te nabis ąį sane badu elaluali, tama Endor, me Tanak, me Megido, te pąde elaluali bulu dabe dali sai.
12Tiali goli, te Manase hani dabe augwaligo te Kenan dabe te hanu me ela gudulubeo. Tama te Kenan dabego homu bomonama eyu, tama tede me bidaludali.
13Nosali te Israel dabe bomai bage pedalubode, tama augwaligo te Kenan dabe te augwaligo sę olo ebo bidi pedela silali. Tiali goli, te augwaligo te augwali me sela sąyu, me ela gudulubeo.
14Nosali te Josepgo wąį dabego Josuabolo te po wali, “Magi baso nago te tǫ pedai deli naga dabolo maniwe? Te da usu ebeo. Magi baso meni, te Genuai Bidigo da dali dwagi yai sę eyu, tama dago hani te genuai pedalumainu ilali, tama da hani hauwa mu pedelalio,” wali.
15Tama Josuago te po wei ponani, “Te dage hauwa mu, tama te Efraimgo te bulu dude bidabo te dage usu meni baso da, teda dage te moni ni sili bulu tomoba pelama, tama duga bidabo digi penama, te Peres me Refaim dabego te tǫde bidao,” wali.
16Tama te Josepgo wąį dabe augwaligo te po wali, “Te bulu du me te da usu me egobeo. Tiali goli, te Kenan dabe te malu tǫde bidiyu, tama te Betsande te pąde elalubo dwasianu bulu dabe dali, te Jesril malu tǫde me bidibo, augwaligo te boma pai hwįabo nai ain karis dabe elalubao,” wali.
17Tialima, Josuago te Efraimgo me Manasego hani sibolo wali, “Te mu tama, dage te hauwa mu tama ebaso, tama dage te bomai hani me deli dao. Te tǫ pedai delide te dage usu egobeo. Tama tibaso, dagego te tǫ meba sagameo.
18Te dagego te moni ni sili bulu du elalubo bulu te dagego sagameo. Mu tama, te genuai bulu elalubo, tiali goli te dagego penama, tama te tǫ tigidali saibao. Tede bidalubo Kenan dabego te bomo eyu, tama augwaligo te ain karis dabe elalubao, tiali goli te dagego augwali sela sąyu, ela gudulagameo,” Josuago te po wai.