Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - JAKOB

JAKOB 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mine Brødre! Eders Tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, være ikke forbunden med Persons Anseelse!
2Når der nemlig kommer en Mand ind i eders Forsamling med Guldring på Fingeren, i prægtig Klædning, men der også kommer en fattig ind i smudsig Klædning,
3og I fæste Øjet på den, som bærer den prægtige Klædning og sige: Sæt du dig her på den gode Plads, og I sige til den fattige: Stå du der eller sæt dig nede ved min Fodskammel:
4ere I så ikke komne i Strid med eder selv og blevne Dommere med slette Tanker?
5Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?
6Men I have vanæret den fattige! Er det ikke de rige, som underkue eder, og er det ikke dem, som slæbe eder for Domstolene?
7Er det ikke dem, som bespotte det skønne Navn, som er nævnet over eder?
8Ganske vist, dersom I opfylde den kongelige* Lov efter Skriften: “Du skal elske din Næste som dig selv”, gøre I ret; { *den ypperste. 3 Mos. 19, 18. Matth. 22, 16. }
9men dersom I anse Personer, gøre I Synd og revses af Loven som Overtrædere.
10Thi den, som holder hele Loven, men støder an i ét Stykke, er bleven skyldig i alle.
11Thi han, som sagde: “Du må ikke bedrive Hor,” sagde også: “Du må ikke slå ihjel.” Dersom du da ikke bedriver Hor, men slår ihjel, da er du bleven en Lovens Overtræder.
12Taler således og gører således, som de, der skulle dømmes efter Frihedens Lov.
13Thi Dommen er ubarmhjertig imod den, som ikke har øvet Barmhjertighed; Barmhjertighed træder frimodigt op imod Dommen.
14Hvad gavner det, mine Brødre! om nogen siger, han har Tro, men ikke har Gerninger? mon Troen kan frelse ham?
15Dersom en Broder eller Søster er nøgen og fattes den daglige Føde,
16og en af eder siger til dem: Går bort i Fred, varmer eder og mætter eder, men I ikke give dem det, som hører til Legemets Nødtørft, hvad gavner det?
17Ligeså er også Troen, dersom den ikke har Gerninger, død i sig selv.
18Men man vil sige: Du har Tro, og jeg har Gerninger. Vis mig din Tro uden Gerningerne, og jeg vil af mine Gerninger vise dig Troen.

19Du tror, at Gud er én; deri gør du ret; også de onde Ånder tro det og skælve.
20Men vil du vide, du tomme Menneske! at Troen uden Gerninger er unyttig?
21Blev ikke vor Fader Abraham retfærdiggjort af Gerninger, da han ofrede sin Søn Isak på Alteret?
22Du ser, at Troen virkede sammen med hans Gerninger, og ved Gerningerne blev Troen fuldkommet,
23og Skriften blev opfyldt, som siger: “Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til Retfærdighed”, og han blev kaldet Guds Ven.
24I se, at et Menneske retfærdiggøres af Gerninger, og ikke af Tro alene.
25Ligeså Skøgen Rahab, blev ikke også hun retfærdiggjort af Gerninger, da hun tog imod Sendebudene og lod dem slippe bort ad en anden Vej?
26Thi ligesom Legemet er dødt uden Ånd, således er også Troen død uden Gerninger.