Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Sak

Sak 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Awɛnc'im aŋa, kɔ nəlaŋ Mariki kosu Yesu Krist nwɛ debeki dɔn dɛmbɛk mɔ-ɛ, ta nəcəmɛnɛ afum!
2Kɔ fum ɛmbɛrɛ nde kəlɔ ka dəkətola donu Kanu pəbɛrnɛ kurundɛ ka kɛma dətɛlər pəbɛrnɛ yamos yɔtɔt, wəlɔma wətɔyɔ daka sɔ pəbɛrɛ pəbɛrnɛ yamos yɛlɛc-ɛ,
3nəŋkafəli fɔr nnɔ wəbɛrnɛ yamos yɔtɔt eyi mɔ. Nəloku kɔ: «Məna, məndɛ nnɔ dɔcɔm dɔtɔt ndɛ!» Mba nəloku wətɔyɔ daka: «Məna, məcəmɛ nde», kɔ pəyɔnɛ fɛ ti-ɛ, nəloku kɔ: «Məndɛ nde dətɛgbɛkəlɛ pɔkɔ.»
4Kɔ nəyɔ tatɔkɔ-ɛ, bafɔ nəmbocnɛ tatɔkɔ kiti ba? Pəmar fɛ nu kəyɔ ti!
5Nəcəŋkəl awɛnc'im aŋa aŋɛ imbɔtər mɔ: Kanu kəyɛk-yɛk atɔyɔ daka doru dandɛ ntɛ ŋantam kəbɛk kəlaŋ mɔ, ŋasɔtɔ kɛ ka dɛbɛ da Kanu nkɛ ɛnasɔŋ temer kəsɔŋ aŋɛ ŋambɔtər kɔ mɔ.
6Mba nəna, nəfər-fərəs atɔyɔ daka! Bafɔ aka daka akakɔ ŋantɔrəs un, bafɔ ŋa ŋaŋkekərɛ nu dabɛ kəkɔ-caŋər nu ba?
7Bafɔ ŋa ŋaŋlɔməs tewe tɔtɔt ta Mariki ba?
8Kɔ pəyɔnɛ a nəcəmɛ sariyɛ sa abɛ darəŋ pəmɔ tɔkɔ yecicəs yosoku yoloku ti mɔ: Məbɔtər wɛnc əm pəmɔ məna sərka-ɛ! Kɔ nəyɔ ntɛ, nəyɔ bel-bel.
9Mba kɔ nəncəmɛnɛ afum-ɛ, nənciya tɛm tatɔkɔ, sariyɛ səmar kəsumpər un aciya, bawo nəleləs fɛ si.
10Kɔ fum ɛncəmɛ sariyɛ fəp darəŋ mba pəciya toloku tin gboŋ ta si-ɛ, sariyɛ səmar kəsumpər'əm bawo məleləs fɛ si fəp.
11Bawo nwɛ ɛnaloku: «Ta məsumpər dalakɔ!» mɔ, ɛnaloku sɔ: «Ta mədif fum!» Ti disrɛ, kɔ məsak kəsumpər dalakɔ mba mədif fum-ɛ, pəmar sariyɛ səsumpər'əm, bawo məleləs fɛ si.
12Pəmar nəlok-loku kɔ nəyɔ pəmɔ afum aŋɛ aŋkɔ-kitinɛ sariyɛ nsɛ səsɔŋ afum akakɔ kəsikəlɛ mɔ.
13Afɔdekɔ-yɔnɛ nɔnɔfɔr fum nwɛ ɔntɔyɔnɛ akɔ nɔnɔfɔr mɔ, bawo nɔnɔfɔr dɛtam kiti.
14Ake dəkəcəmɛ dɔ tatɔkɔ dɔyɔ-ɛ, awɛnc'im aŋa, fum kəc-loku: «Ilaŋ» mba k'ɔntɔ kəc-mentər ti dəmɔyɔ mɔtɔt-ɛ? Kəlaŋ kaŋkɔ kəntam kəyac kɔ ba?
15Kɔ wɛnc'əm wərkun kɔ pəyɔnɛ fɛ ti, wɛnc'əm wəran pəyi ta ɔyɔ yamos, ta ɔyɔ yeri yɔn ya dɔsɔk-ɛ,
16mba kɔ nəlembərnɛ ŋa: «Kanu kəsolɛ nu! Kanu kəsɔŋ nu yamos yɔtɔt! Kanu kəsɔŋ nu yeri yɛlarəm!» ta nəsɔŋ ŋa ca yɔkɔ yombut ŋa mɔ-ɛ, ake dəkəcəmɛ dɔ tɔyɔ-ɛ?
17Itɔ kəlaŋ nkɛ kəntɔmentərnɛ dəmes mɔyɔ mɔtɔt mɔ kəlaŋ kəfi kɔ kəyɔnɛ.
18Mba fum wəlɔma pəloku: «Məna məyɔ kəlaŋ, kɔ ina iyɔ mes mɔyɔ mɔtɔt.» Ina ic-yif ŋa: «Məmentər'im cəke cɔ kəlaŋ kəntam kəyi ta mes mɔyɔ mɔtɔt meyi-ɛ. Kɔ pəyɔnɛ ina-ɛ, dəmes mɔyɔ mɔtɔt mem iŋmentər kəlaŋ.»

19Məna məlaŋ a Kanu kin kɔ. Məyɔ ti bel-bel. Itɔ yɔŋk yɛlaŋ sɔ, mba yeyi kəyikcɛnɛ kənesɛ.
20Məntamnɛ fɛ ba? Məfaŋ kəcərɛ, a kəlaŋ nkɛ kəntɔsol kɔ mes mɔyɔ mɔtɔt mɔ kəyɔ fɛ dəkəcəmɛ ba?
21Ak'ɛnasɔŋɛ Kanu kəlɔm bemba bosu Abraham wəlompu-ɛ? Teta mes mɔn mɔyɔ, bawo ɛnasɔŋ wan kɔn Siyaka nde deŋgbip teta kəloŋnɛ.
22Mənəŋk kəlaŋ kɔn kɔ mes mɔn mɔyɔ mɔtɔt mɛnasumpərɛnɛ: Dəmes mɔyɔ mɔtɔt kəlaŋ kəŋmentərnɛ kənaləpsər teta tɔyɔ tɔn tɔtɔt tɔkɔ ɔyɔ mɔ.
23Tantɛ tɔ yecicəs yɛnalarɛ, kəc-loku: «Abraham ɛnalaŋ Kanu, kɔ Kanu kəlɔm kɔ wəlompu teta kəlaŋ kɔn.» K'awe kɔ wanapa ka Kanu.
24Nənəŋk ti oŋ, Kanu kəfɔnəŋk dolompu da fum teta kəlaŋ kɔn gbəcərəm, mba kəmɔmən sɔ mes mɔn mɔyɔ mɔtɔt.
25It'ɛnayi sɔ teta Rahabu wəran wəyama-yama, bafɔ dəmes mɔn mɔyɔ mɔtɔt Kanu kənalɔm kɔ wəlompu, ntɛ wəran nwɛ ɛnabaŋ asom aka Yisrayel mɔ, k'ɛŋkafəlɛ k'ementər ŋa dɔpɔ dɔlɔma mɔ ba?
26Itɔ pəyi sɔ dis ndɛ dɔntɔsol kɔ ni mɔ defi, kəlaŋ nkɛ kəntɔsol kɔ mes mɔyɔ mɔtɔt mɔ kəfi.