Text copied!
CopyCompare
Kàddug Yàlla gi - Esekiyel

Esekiyel 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kàddug Aji Sax ji dikkal na ma ne ma:
2«Yaw nit ki, neel jàkk Amoneen ñi, nga wax waxyu ci seen kaw.
3Waxal Amoneen ñi, ne leen: “Dégluleen kàddug Boroom bi Aji Sax ji. Boroom bi Aji Sax ji dafa wax ne: yeena noon: ‘Ñaw!’ ba ñuy teddadil sama kër gu sell, réewum Israyil gental, waa kër Yuda jëm ngàllo.
4Maa ngii nag di leen jébbal màngaani penku, ñu moom leen, samp seeni dal fi seen biir, yékkati fa seeni xayma. Ñooy lekk seen meññeef, naan seen meew.
5Maay soppi Raba seen péey ab parlub giléem, maay def réewum Amon goorukaayu gàtt, ba ngeen xam ne maay Aji Sax ji.
6Boroom bi Aji Sax ji déy dafa wax ne: Yeena doon tàccu, di fecc, bége tiisu réewum Israyil, di leen sewal lu ngeen man.
7Maa ngii nag di leen dóor sama loxo, te maa leen di jébbal xeet yi, ñu sëxëtoo leen. Maa leen di dagge fi digg xeet yi, maa leen di fare ci réew yi, faagaagal leen, ba ngeen xam ne maay Aji Sax ji.”»
8«Boroom bi Aji Sax ji déy dafa wax ne: Waa Mowab ak Seyir a ne: “Xool-leen waa kër Yuda ñii ni ñu mujje, ñook xeet yépp a yem!”
9Maa ngii nag di ŋafal réewum Mowab, ba xañ leen mboolem seen dëkk ya gëna taaru sax, di Bet Yesimot ak Baal Mewon ak Kiryaatayim.
10Màngaani penku laa leen di jébbal, jébbalaale leen Amon, ba kenn du fàttlikooti Amon ci biir xeet yi,
11te maay wàcceel Mowab ay mbugal, ba ñu xam ne maay Aji Sax ji.»
12«Boroom bi Aji Sax ji dafa wax ne: Edom a feyu ci waa kër Yuda, feyu ga mu feyu di tooñaange gu réy.
13Moo tax Boroom bi Aji Sax ji dafa wax ne: Maay dóor Edom sama loxo, dagge fa nit ak mala, maa koy def ab gent, la dale Teman ba Dedan, saamar lañuy fàddoo.
14Maay duma Edom, te Israyil sama ñoñ laa leen di dumaa. Ñooy jëflanteek Edom la méngook sama mer, tollook sama xadar, ba ñu ñam sama mbugal. Kàddug Boroom bi Aji Sax jee.»
15«Boroom bi Aji Sax ji déy dafa wax ne: Filisteen ñee jiital seen mbañeel gu sax, ñoo jéppee jéppi seeni noon, feyoo feyu, ba faagaagal leen.
16Moo tax Boroom bi Aji Sax ji dafa wax ne: Maa ngii di dóor Filisteen ñi sama loxo, maay dagg ñooñu di askanu Keret, maay fàkkas ndes wa ca tefesu géej.
17Maa leen di feye mbugalu xadar yu mag, te bu ma leen yenee sama peyu mbugal, ñu xam ne maay Aji Sax ji.»