Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - ANDEN KRØNIKEBOG

ANDEN KRØNIKEBOG 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Da de tyve År var omme, i hvilke Salomo havde bygget på HERRENS Hus og sit Palads -
2også de Byer, Huram afstod til Salomo, befæstede Salomo og lod Israelitterne bosætte sig i dem -
3drog Salomo til Hamat-Zoba og indtog det.
4Han befæstede også Tadmor i Ørkenen og alle de Forrådsbyer, han byggede i Hamat;
5ligeledes genopbyggede han Øvre- og Nedre-Bet-Horon, så de blev Fæstninger med Mure, Porte og Portslåer,
6ligeledes Ba'alat og alle Salomos Forrådsbyer, Vognbyerne og Rytterbyerne, og alt andet, som Salomo fik Lyst til at bygge i Jerusalem, i Libanon og i hele sit Rige.
7Alt, hvad der var tilbage af Hetitterne, Amoritterne, Perizzitterne, Hivvitterne og Jebusitterne, og som ikke hørte til Israelitterne,
8deres Efterkommere, som var tilbage efter dem i Landet, og som Israelitterne ikke havde tilintetgjort. dem udskrev Salomo til Hoveriarbejde, som det er den Dag i Dag.
9Af Israelitterne derimod gjorde Salomo ingen til Arbejdstrælle for sig, men de var Krigsfolk, Hærførere og Vognkæmpere hos ham og Førere for hans Stridsvogne og Rytteri.
10Tallet på Kong Salomos Overfogeder var 250; de havde Tilsyn med Folkene.
11Faraos Datter flyttede Salomo fra Davidsbyen ind i det Hus, han havde bygget til hende; thi han tænkte: “Jeg vil ikke have en Kvinde boende i Kong David af Israels Palads, thi hellige er de Steder, hvor HERRENS Ark kommer.”
12Nu ofrede Salomo Brændofre til HERREN på HERRENS Alter, som han Havde bygget foran Forhallen,
13idet han ofrede, som det efter Moses' Bud hørte sig til hver enkelt Dag, på Sabbaterne, Nymånedagene og Højtiderne tre Gange om Året, de usyrede Brøds Højtid, Ugernes Højtid og Løvhytternes Højtid.
14Og efter den Ordning, hans Fader David havde truffet, satte han Præsternes Skifter til deres Arbejde og Levitterne til deres Tjeneste, til at synge Lovsangen og gå Præsterne til Hånde efter hver Dags Behov, ligeledes Dørvogterne efter deres Skifter til at holde Vagt ved de enkelte Porte; thi således var den Guds Mand Davids Bud.
15Og man fraveg ikke i mindste Måde Kongens Bud vedrørende Præsterne og Levitterne og Skatkamrene.
16Således fuldendtes hele Salomos Værk, fra den Dag Grundvolden lagdes til HERRENS Hus, til Salomo var færdig med HERRENS Hus.
17Ved den Tid drog Salomo til Ezjongeber og Elot ved Edoms Kyst;
18og Huram sendte ham Folk med Skibe og befarne Søfolk, der sammen med Salomos Folk sejlede til Ofir, hvor de hentede 450 Talenter Guld, som de bragte Kong Salomo.