Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - ANDEN KRØNIKEBOG

ANDEN KRØNIKEBOG 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hans Søn Josafat blev Konge i hans Sted. Han styrkede sin Stilling over for Israel
2ved at lægge Besætning i alle Judas befæstede Byer og indsætte Fogeder i Judas Land og de efraimitiske Byer, hans Fader Asa havde indtaget.
3Og HERREN var med Josafat, thi han vandrede de Veje, hans Fader David til at begynde med havde vandret, og søgte ikke hen til Ba'alerne,
4men til sin Faders Gud og fulgte hans Bud og gjorde ikke som Israel.
5Derfor grundfæstede HERREN Kongedømmet i hans Hånd; og hele Juda bragte Josafat Gaver, så han vandt stor Rigdom og Ære.
6Da voksede hans Mod til at vandre på HERRENS Veje, så han også udryddede Offerhøjene og Asjerastøtterne i Juda.
7I sit tredje Regeringsår sendte han sine Øverster Benhajil, Obadja, Zekarja, Netan'el og Mika ud for at undervise i Judas Byer,
8ledsaget af Levitterne Sjemaja, Netanja, Zebadja, Asa'el, Sjemiramot, Jonatan, Adonija, Tobija og Tob-Adonija, Levitterne, og præsterne Elisjama og Joram.
9De havde HERRENS Lovbog med sig og underviste i Juda, og de drog rundt i alle Judas Byer og underviste Folket.
10En HERRENS Rædsel kom over alle Lande og Riger rundt om Juda, så de ikke indlod sig i Krig med Josafat.
11Fra Filisterne kom der Folk, som bragte Josafat Gaver og svarede Sølv i Skat; også Araberne bragte ham Småkvæg, 7.700 Vædre og 7.700 Bukke.
12Således gik det stadig fremad for Josafat, så han til sidst fik meget stor Magt; og han byggede Borge og Forrådsbyer i Juda,
13og han havde store Forråd i Judas Byer og Krigsfolk, dygtige Krigere i Jerusalem.
14Her følger en Fortegnelse over dem efter deres Fædrenehuse. Til Juda hørte følgende Tusindførere: Øversten Adna med 300.000 dygtige Krigere;
15ved Siden af ham Øversten Johanan med 280.000 Mand;
16ved Siden af ham Amasja, Zikris Søn, der frivilligt gav sig i HERRENS Tjeneste, med 200.000 dygtige Krigere;
17fra Benjamin var Eljada, en dygtig Kriger, med 200.000 Mand, væbnet med Bue og Skjold;
18ved Siden af ham Jozabad med 80.000 vel rustede Mand.

19Disse stod i Kongens Tjeneste, og dertil kom de, som Kongen havde lagt i de befæstede Byer hele Juda over.