Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A̱vu Agaripa damma Bulu, “Vu yuwan adanshi na aciya̱wu, mu uwwa.” A̱vu Bulu ꞌya̱sa̱n ekere a̱ yi zuva, tsa̱ra̱ ama a̱ rungwa̱. Reve u teme adanshi, a̱vu u damma,
2“Mogono Agaripa, n ta̱ na̱ ma̱za̱nga̱ a na n tsura̱i mantsa ma na maa yuwan adanshi a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ wu anaꞌan. N geshe aciya̱va̱ adama a adanshi a na ama a̱ va̱ a̱ ta̱wa̱yi uba̱ta̱ wa̱ wu.
3N reve ta̱ vu ta̱ nu urevu wa agadu a aza a Israꞌila lon na̱ cuꞌun vu nden n le. Gogo, vu yuwan ankuri vu polo atsuvu a̱ wu vu uwwa mu ulobonu!
4“A kungwato mu ta̱ a Tarsu nu urevu wi ili suru wa aza a Israꞌila na̱ a̱tsuma̱ a̱ Urishelima. Azagbain a Israꞌila a̱ ta̱ nu urevu u nda suru.
5E reve mu ta̱ nu ujimu, waru a̱ ta̱ nu urevu u na a̱mu Mafarishi ma ɗa, aza a na a laꞌai wila̱ a̱tsuma̱ o ure wi itoni i tsu. A ta gura damma ne, nna̱ a ciga a damma mejege.
6Gogo, n ta̱ mishin e geꞌetosu mu adama o uzuwu wo okolo a na n zuwai a nzuwulai n na A̱sula̱ a yuwayin ama a̱ tsu nu ujimu.
7Nzuwulai n nda n ɗa n zuwai gundo tsu kupa ne ejere a yuwusaan A̱sula̱ a̱ga̱nda̱ urana na ayin. Nzuwulai n nda n ta̱wa̱a̱ ta̱ nu uzuwu wo okolo. Mogono ma̱ va̱, adama a na n ri nu uzuwu wo okolo a nda a ɗa aza a Israꞌila a̱ ta̱wa̱yi na adanshi a̱ va̱ pa nda.
8Nye i zuwai woo oꞌwo usa̱n vuma usu a na A̱sula̱ a̱ tsu ꞌya̱sa̱n ta̱ a̱kwa̱kwa̱?
9“A̱mu aciya̱va̱ n shi ta̱ n ciga n putsaa na̱ malyuwa me elime na̱ mayan ma adanshi e Yesu va Nazara.
10Nan ganu a gbagbain a ca mu ta̱ ucira u na maa yuwan ili i nda suru, waru n reme ta̱ a̱za̱ e Itoni na̱ a̱bunda̱ a̱ Urishelima, reve n zuwa ukere u va̱ fo tsa̱ra̱ o unusa le.
11N zuwa ta̱ a fufaba le a mantsa na̱ a̱bunda̱ a̱tsuma̱ a̱ a̱ꞌisa̱, ko u ta zuwa le a wasan Kristi Zamawawa. N da̱na̱ ta̱ na̱ tsushuꞌun ne ele lon, hali n karishi le ana a̱ tyo e ilyuci ya alanga e iɗa yo omocin, a̱vu n zuwa le ɗe a̱tsuma̱lima̱.”
12A̱vu Bulu lyuwa elime, adansa, “Urana u ro n da̱na̱ ta̱ a̱tsuma̱ a mmalu a̱ tyo Dimaska, tsa̱ra̱ n yuwan ulinga u nda, na̱ mepepelime ma na ma̱ ri nu ucira u na nan ganu a gbagbain a zuwai ukere.
13Mogono, a̱ tyo o urana a aci, ɗaɗa ekan a na a laꞌai ekan o urana o uta̱i ɗe zuva, a̱vu u reme mu esu oɓolo na aza a na a̱ da̱na̱i na̱ a̱mu.
14A̱tsuma̱ a̱ tsu, koyan riya̱ ta̱ e iɗa. Reve mu uwwa uɗyo a yuwusaan mu adanshi na̱ Tsuꞌarama,† adansa, ‘Shawulu, Shawulu, nye i zuwai voo ɓongishi mu? Tsulo tsa ɗa na̱ nan yuwan nla̱ngi na aaɗanga a aguɓa.’
15“Reve me ece, ‘A̱vu ɗa gba zane, Zagbain?’ “A̱vu Zagbain u usu, ‘A̱mu ɗa Yesu za na voo ɓongishi.
16ꞌYon gogo! Ili i na i zuwai n ta̱wa̱i uba̱ta̱ wa̱ wu gogo, n ɗangula wu ta̱ vo oꞌwo aagbashi a̱ va̱, reve waru vu damma ili i na ve enei. Vu ta damma uvaɗi ili i na i farai pa, na̱ mantsa mo ro na̱ ve ene mu.
17N ta̱ lyungusu wu a̱ tyo uba̱ta̱ wa aza a Israꞌila, waru n ta lyungusu wu a̱ tyo uba̱ta̱ wa Atakpaci. N te keɗe wu na̱ va̱a̱ ꞌya̱wa̱ uba̱ta̱ u na n lyungu nuwu.
18N ta ciga vu kpa̱tuꞌwa̱ esu e le, reve waru vu vadala le a lyawa irumbu a̱ tyo uba̱ta̱ e ekan. A̱vu a vadala a lyawa ucira u Male a̱ ka̱mba̱ uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱. A̱sula̱ a ta yuwaan le gafura vu unusu u le, a̱vu a̱ tsura̱ ure oɓolo na ama a na a tawai nshinda̱ n le adama o ucawu wo okolo e le ya̱ꞌa̱ va̱.’ ”

19A̱vu Bulu damma waru, “Ne ɗa waru, mogono Agaripa, n wasan shi.
20N fara ta̱ yuwaan aza a Dimaska alajiya. A̱vu n ka̱ra̱ a̱ tyo Urishelima hali a̱ tyo e iɗa ya Yahuda. Reve waru n ka̱ra̱ a̱ ꞌya̱wa̱ uba̱ta̱ wa Atakpaci. A̱vu n damma le, ama suru a lyawa mayan mo unusu, a̱vu a vadala a̱ ka̱mba̱ uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱. Reve a yuwan isaꞌani tsa̱ra̱ o roco ama a na a vadalai.
21“A̱yi ɗa i zuwai aza a Israꞌila e reme numu a̱ A̱a̱ꞌisamapaɗa, azama o una mu.
22Amma A̱sula̱ a kamba mu ta̱, a̱yi ɗa i zuwai n ri wuma anaꞌan, tsa̱ra̱ n damma ama amayun a nda, diga a vuma keꞌen hali a̱ tyo o mogono ma gbain. Ili i na n dammai suru ili i na ama̱sula̱ na̱ Musa dammai ɗa na yaa fara.
23Ili i na gba yaa fara, ele ɗa Zamawawa to sowo a̱tsuma̱lima̱, a̱yi ɗa waru wo oꞌwoi vuma vu ufaru na ꞌyoyin a̱tsuma̱ a̱ a̱kwa̱kwa̱, waru u ta̱ da̱na̱ ekan e ekere a aza a Israꞌila na Atakpaci.”
24Bulu a̱tsuma̱ adanshi, reve Fesutu yuwan adanshi nu uɗyo zuva, “Bulu vu jaara ta̱ wayan? A̱bunda̱ e ɗesununa̱ u zuwa ta̱ ma̱puna̱ ma̱ wu ma̱ sa̱da̱!”
25A̱vu Bulu ka̱mbuwa̱ yi, “N jaara shi, Zagbain Fesutu. Ili i na maa dansa amayun a ɗa, waru u ta̱ nu urevu u saꞌani.
26Agaripa mogono u ta̱ nu urevu wi ili i nda. N ta yuwusan adanshi babu wovon, n reve ta̱ u ta̱ nu urevu wi ili i na i farai ɗe nu ujimu. Ili i nda i fara o oboguzu o ro usokowu shi.
27Agaripa mogono, vu ca ta̱ okolo na ama̱sula̱? N reve ta̱ vu ca ta̱—”
28Reve Agaripa gbandara yi neꞌen, “Vu ta a majiyan vu to oꞌwoto mu za vi Itoni a mantsa waꞌa?”
29A̱vu Bulu usu yi, “Ko nu u tara mantsa me keꞌen ko mantsa ma̱ a̱bunda̱, avasa a̱ va̱ a̱yi ɗa a̱vu na aza a na a uwwusa mu anaꞌan yoo oꞌwo ununa a̱mu n ri! Shede maa ciga ɗu i da̱na̱ wunlu na akani a nda shi.”
30A̱vu mogono Agaripa, na̱ gwamna Fesutu, na̱ Baranisi, na aza a na a̱ da̱na̱i oɓolo ne ele suru a̱ ꞌyon reve a̱ ka̱ra̱ a lyawa uba̱ta̱ꞌa̱.
31Ana a dammulai va̱ni le, a̱vu a damma, “Vuma nda yuwan ili i na i rawai o una yi shi, ko a zuwa yi o uꞌwa wa ali shi.”
32Hali Agaripa damma Fesutu, “O una̱ u na u pati ntsu tsu ꞌya̱wa̱ na adanshi a̱ yi ya̱ Kaisa ɗa goon yaa putsaa tsu tsu lyawa yi.”