Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ana a yuwain rana ton, a̱vu ama o ro a̱ ta̱wa̱ diga Kasariya adama a damma unusu u na Bulu yuwain. Ananiya aabara a nan ganu a ɗa a̱ da̱na̱i na azagbain a Israꞌila na̱ Taratulu za va adanshi a mantsa mo ugeꞌetosu.
2Ana e ɗeyi Bulu a uwa o ukobu wa̱ Feli, a̱vu Taratulu damma gwamna unusu wa̱ Bulu. Reve u damma, “Zagbain Feli, nu ujimu vu ta̱wa̱ ta̱ na̱ nden mo okolo a̱tsuma̱ a̱ tsu, waru vu yuwan ta̱ ulinga nu ugbozu wa̱ wu, waru o una̱ u na vu ri na̱ majiyan me elime, a̱yi ɗa i zuwai ama a̱ tsu a̱ ri a̱ nden mu ulobonu.
3Zagbain Feli, ama a̱ tsu uba̱ta̱ suru o to godyusho wu.
4Amma n ka̱ɗa̱towa̱ wu ta̱ vu yuwaan mu ankuri, vu ca mu ugbozu wa̱ wu neꞌen keꞌen, tsa̱ra̱ n damma wu unusu u na tsu remei vuma nda na̱ a̱yi.
5“Tsu reme ta̱ vuma nda za vu uꞌya̱sa̱sa̱n wo okolo wa ama a ɗa. Vuma na zuwusai aza a Israꞌila a̱tsuma̱ o uvaɗi suru nla̱ngi. Waru a̱yi zagbain vo moɓolo ma Aza a Nazara ɗa.
6Hali u shi ta̱ u ciga u lungusa̱ tsu A̱a̱ꞌisamapaɗa. Ɗaɗa tsu reme niyi.
7“Tsu shi ta̱ tsu ciga tsu geꞌeto yi na̱ Wila̱ u tsu. Agba Lisiya yali i gbain u usa yi ta̱ nu ukadu e ekere a̱ tsu. A̱vu u zuwa tsu tsu ta̱wa̱ o ukobu wu ugeꞌetosu wa̱ wu, tsa̱ra̱ tsu damma wu unusu u vuma u nda.
8“Vu ta̱ tsura̱ amayun e ili i na tsaa dansa e ekere a̱ yi nna̱ vu koto yi ugbozu na̱ yeci na aciya̱wu.”
9Reve aza a Israꞌila a̱ usu, a na mejege ma ɗa ili i na Taratulu dammai suru.
10Ana gwamna damma niyi u yuwan adanshi, a̱vu Bulu usu yi, “Zagbain Gwamna, n reve ta̱ a na vu ta̱ geꞌetosu ama e iɗa i tsu aꞌwan na̱ a̱bunda̱. Waru n ta yuwan adanshi adama a aciya̱va̱ na̱ ma̱za̱nga̱.
11Vu ta gura kari mu ana, a̱vu vu reve babu usa̱n u ka̱ra̱ rana kupa ne ejere shi a na n ꞌya̱wa̱i Urishelima adama n yuwan a̱ga̱nda̱ a̱ A̱a̱ꞌisamapaɗa.
12N yuwan mawasan na̱ za a̱tsuma̱ a̱ A̱a̱ꞌisamapaɗa shi. Waru n zuwa nla̱ngi ko a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ ta̱ shi, ko araꞌan a̱tsuma̱ a̱ lyuci shi.
13Adanshi a na ama a nda adansa aa gura damma wu mejege ma adanshiꞌi ununa u ri shi.
14“Gogo ili i ta̱ i ɗa ma̱a̱ usu, ana a dammai n ta̱ kurusu Ure wu Zagbain u na aa dansa amayun a ɗa shi. Agba n tsu yuwaan ta̱ A̱sula̱ a nkaya n tsu a̱ga̱nda̱, waru n usu ta̱ ili suru i na i ri uɗanu a atagada a Ama̱sula̱.
15N ta̱ nu uzuwu wo okolo a̱ tyo e ekere a̱ A̱sula̱ a̱ ta̱ ꞌya̱sa̱n a̱za̱ a̱ a̱ɓula̱ na aza a na e revei A̱sula̱ shi diga a̱tsuma̱ a̱ a̱a̱kwa̱kwa̱, ne ɗa fo ama a nda a̱ da̱na̱i nu uzuwu wo okolo.
16A̱yi ɗa i zuwai n cigai n yuwan wuma u saꞌani adama n tsura̱ nden mo okolo a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ A̱sula̱ na ama suru.
17“N jima ta̱ ana n ta̱wa̱i Urishelima. Gogo, n ta̱wa̱ ta̱ ni ikebe i na maa kamba ama a̱ va̱ ne ele, a̱vu waru n yuwaan A̱sula̱ kucci.
18A mantsa ma na aza a na a karishi mu ana e ene numu a̱ A̱a̱ꞌisamapaɗa, n da̱na̱ ta̱ o mokotoo ma̱ a̱ga̱nda̱ a matawa ma̱ nshinda̱. Ama a̱ da̱na̱ oɓolo na̱ a̱mu shi, waru ko za da̱na̱ a̱ nla̱ngi shi.

19U ta̱ da̱na̱ ulobonu ama a Israꞌila diga e iɗa ya Asiya a na a̱ da̱na̱i lo a̱ ta̱wa̱ pa nna a ciga ta̱ a kari mu ana.
20Waru ama a na a̱ ri pa a damma wu unusu u na Azagbain a Mbara† e reme numu na̱ a̱yi, ana a yuwain ugeꞌetosu wa adanshi a nda.
21Ili i ta̱ i na a gura damma a aci a̱ va̱ a̱yi ɗa, a na n yuwan ta̱ adanshi a nda nu uɗyo zuva o ukobu wu ugeꞌetosu u le, ‘Anaꞌan n ta̱ a̱ a̱tsuma̱lima̱ adama a na n cayi okolo a na a̱a̱ ka̱mba̱to a̱kwa̱kwa̱ wuma.’ ”
22Feli gwamna vuma ɗa na da̱na̱i nu urevu wu Ure wu Zagbain, reve wi isawaton le, a̱vu u damma, “Na̱ Lisiya zagbain vu ukari wa̱ a̱soja wa̱ Urishelima ta̱wa̱, ɗaɗa moo koto ugeꞌetosu.”
23A̱vu u zuwa yali piri Buluꞌu, agba she a kpa̱to yi wan. Waru she a putsaa nꞌutsa̱ ma̱ yi n kamba yi wan.
24Ana a yuwain rana meketeci, a̱vu Feli ta̱wa̱ na̱ ka va̱ yi. Za na a̱ tsu ɗe Durusila, waru za va Yahuda ɗa da̱na̱i. A̱vu a̱ lyungu vuma ro ɗewe le Bulu, reve o polo atsuvu e le ana waa dansaa le adama o ucawu wo okolo e ekere e Yesu Za vi Iwawi.
25Bulu yuwan ta̱ adanshi ne ele adama a̱ a̱ɓula̱, nu uguzu wa aci, nu ugeꞌetosu u na u ri lo a̱ ta̱wa̱, a̱vu adanshiꞌi a̱ juꞌwa̱n Feli lon. Reve u damma Bulu, “U rawa ta̱ ne neꞌen. Vu ta gura ka̱ra̱. Amma na̱ n tsura̱ mantsa, n ta̱ lyunguwa̱ wu vu ta̱wa̱.”
26U ta zuwusa okolo gashi Bulu ta ca yi ikebe, ɗaɗa waa yuwusan uro na̱ a̱yi kuci adama wu uwwusa ili i na vuma nda aa damma.
27Ana a yuwain aꞌwan e re a yuwusan ne, a̱vu o uta̱a̱ Feli o ootogu a̱ yi. Reve Poruku Fesutu wo oꞌwo gwamna. Amma o una̱ u na Feli cigai u tsura̱ icigi e ekere a azagbain a Yahuda, a̱vu u lyawa Bulu o uꞌwa wa ali.