Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ana ugbozu u voyin, reve Bulu ɗe a̱za̱ e Itoni a̱vu u yuwaan le adanshi a na e isawan ugbamu. A̱vu u lyawa le u ka̱ra̱ a̱ tyo e iɗa ya Makidoniya.
2O ureꞌe, reve u ɓatsasa ba̱ta̱ ba̱ta̱ a yuwusaan le adanshi a na a gbama okolo. Ɗaɗa u tyoyi e iɗa ya̱ Heleni.†
3Wu una ta̱ woto taꞌatsu pe. A mantsa ma na waa zama u uwa a wantsun a̱ tyo e iɗa ya Suriya, ana wu uwwai a na aza a Israꞌila o ɓolo ta̱ una̱ adama o una yi, reve u ka̱mba̱ ni iɗa ya Makidoniya.
4Waru ama e cindere a ɗa o toni niyi. Ele ɗa Supata mawun ma Puruhu vuma va Biriya, Arista na̱ Sakunda ama a Tasalonika, na̱ Gayu vuma va Daraba, na̱ Timoti, waru na̱ Tikiku na̱ Tarafima ama e iɗa ya Asiya.
5Ele ama a nda a wala ta̱ elime, reve a̱ ꞌya̱wa̱ o puro tsu Taruwasa.
6Ana o kotoi A̱buki o Opopofu,† a̱tsu gba a̱vu tsu lyawa Filibi va Makidoniya a wantsun. Ana tsu yuwain rana ton a mmalu, reve tsu cina le Taruwasa. Pe ɗa tsu yuwain ayin e cindere.
7O urana wu ufaru wa ajuma, reve tsu ɓoloto adama tsu lyuwa ilyalya. A̱vu Bulu yuwaan le adanshi adama a na u foɓoi na wa̱a̱ ka̱ra̱ nu usana u tawa. Reve u reme adanshi hali ayin uɓatsu.
8Ifitila i shi ta̱ pe a̱bunda̱ o uꞌwa wa zuva u na tsu ɓolotoi.
9Reve ulobo u ro u na a̱ tsu ɗe Afitiku da̱nu o uɓatsu wu usowoto wu upepu. A̱vu gba nlavu m pura̱ yi a mantsa ma na Bulu da̱na̱i adanshi vadamma babu ukotu. Ɗaɗa u fa̱tsa̱i ɗe a aasula a taꞌatsu o uꞌwa wa zuvaꞌa. Reve e sheɗe yi ukwa̱.
10Reve Bulu cipa̱, a̱vu u vowon uloboꞌo u gbagbala yi ne ekere a̱ yi a̱vu u ꞌya̱sa̱n yi. Ɗaɗa waa damma, “She okolo a̱ ꞌyon ɗu wan! U ta̱ wuma.”
11Ana Bulu kumbai o uꞌwa wa zuva, reve u lyuwa ilyalya na̱ a̱tsu. Ɗaɗa u koso asai a adanshi, nu usana a̱vu u reme ure.
12Ɗaɗa ama a tarai uloboꞌo a̱ tyo o uꞌwa u le gbaga, a̱vu asuvu e le a̱ da̱nu.
13Reve Bulu reme mmalu a̱ tyo a̱ lyuci va Asusu. A̱tsu gbaꞌa reve tsu uwa a wantsun adama tsu gaꞌasan ɗe, uba̱ta̱ u na tsaa tara yi a wantsun.
14Ana u cina ntsu ɗe, reve u uwa a wantsun ɗaɗa tsu ka̱ra̱i a̱ tyo Mitilini.
15Ana usana u tawai, reve tsu uwa wantsun a̱ tyo zuzu ni iɗa i memere ma̱ mini ma̱ Kiyo. Reve ana usana u tawai, tsu pasa a̱ tyo e iɗa i memere ma̱ mini ma Samo. Ana usana u tawisai waru, reve tsu rawa Milita.
16Bulu gba u zuwa ta̱ okolo a̱ yi u ka̱ra̱la̱i a̱tsuma̱ a Afisu, adama a na u cigai u tara mantsa a̱tsuma̱ e iɗa ya Asiya shi. U zuwa ta̱ okolo u rawa Urishelima a mantsa ma̱ A̱buki o Urana wa Kupoton.†
17Ana u rawai Milita, a̱vu Bulu lyunguwa̱ azagbain a̱ a̱za̱ e Itoni a Afisu, a̱vu a̱ ta̱wa̱ e enelei.
18Ana a rawai, reve u damma le, “I reve ta̱ cuꞌun vu nden n na n yuwain mantsa ma na n da̱nuyi oɓolo na̱ a̱ɗu, diga urana u na n dasai iɗa ya Asiya.

19N yuwan ta̱ ulinga wa̱ A̱sulazuva n tara aciya̱va̱ ili i ro shi, hali na aɓara. Reve n yuwan ankuri ni ikpaꞌa i na ama a Israꞌila a yuwusaan numu.
20Waru n kuɗa̱ a damma ɗu amayun shi, ko a̱tsuma̱ a ama ko a ꞌwa ɗu.
21Ili i na n dammai ama a Israꞌila a̱yi ɗa waru n dammai Atakpaci, a̱yi ɗa cine aa vadala uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱, reve a ca Yesu Zagbain okolo e le.
22“Gogo nda gba, Ruhu va Akiza† pura̱ ta̱ ugbozu u va̱ a gbagbusa mu n tyo Urishelima. A̱yi ɗa nda gba n reve ili i na ya̱a̱ tsura̱ mu ɗe shi.
23N gura ta̱ reve a mantsa ma na m burusai lyuci lyuci, Ruhu va Akiza dansaa mu ta̱ a na uꞌwa wa ali u ta̱ lo a pura mu, na̱ a̱tsuma̱lima̱ waru.
24Suru na̱ ne, n tara wuma u va̱ ili i ro shi nna̱ koto n koto ulinga u na Yesu Zagbain zuwa numu shi. A̱yi ɗa ulinga wa alajiya a Alabari a Saꞌani a na oo rocosu icigi ni isaꞌani ya̱ A̱sula̱.
25“N ꞌya̱wa̱ ta̱ ba̱ta̱ ba̱ta̱ a yuwusaan ɗu alajiya, gogo ko vuma ta̱ a̱tsuma̱ a̱ ɗu a̱a̱ da̱shi ene mu shi.
26Lyawa n damma ɗu mejege, nna̱ A̱sula̱ a tara wuma u vuma, za lo a damma ee ece yi e ekere a̱ va̱ shi.
27Adama a na ko ili i ta̱ n soko ɗu shi n damma ɗu ta̱ ili i na A̱sula̱ a cigai i reve suru.
28I ka̱lyuwa̱ aciya̱ɗu ulobonu waru na̱ a̱za̱ e Itoni a na Ruhu va Akiza zuwa nɗu yo oꞌwo aza a aguɓa e ikyon† ya̱ A̱sula̱. Ele ɗa aza a na u tsulai na̱ mpasa ma̱ yi.
29N gura ta̱ reve na̱ n ka̱ra̱, munlu me epen n na n rotsoi nkerenkesu n ta̱ ta̱wa̱ agba aa lyawa ikyon ya̱ A̱sula̱ shi.
30Ozo o ro fo a̱tsuma̱ a̱ ɗu o to gondoro ili i na i ri mejege adama a̱ tsura̱a̱ aciyele ojoro.
31I da̱na̱ ufoɓu! I cuwan n da̱nu ta̱ na̱ a̱ɗu aꞌwan a taꞌatsu a ɓarasa ɗu waru a̱ ka̱lyuwusa̱ ɗu nu usana na ayin, na̱ moo ocosuyi aɓara.
32“Gogo n zuwa ɗu ta̱ o ukere wa̱ A̱sula̱. I cuwan na adanshi e isaꞌani ya̱ yi! A̱yi ɗa waa suwa ɗu, reve i ushi ili i na A̱sula̱ o foɓoi na waa ca ɗu ama a̱ yi.
33“N ri a maluwa me ikebe yi za ro, ko gba itana shi.
34A̱ɗu na aciya̱ɗu i reve ta̱ ne ekere a̱ va̱ a ɗa n lingai adama n lyuwa, reve waru n kamba aza a na a̱ ri oɓolo na̱ a̱mu.
35N yuwusan ta ne adama n roco ɗu ure u na ya̱a̱ kuru, adama i yuwan ulinga lon i kamba aza a na a̱ ri nu ucira shi a̱tsuma̱ a̱ ɗu. I cuwan na adanshi e Yesu Zagbain ana u dammai, ‘U laꞌa ta̱ lobono vuma ca, ana wa̱a̱ ushi.’ ”
36Ana Bulu kotoi adanshi, reve u kingyo oɓolo ne ele suru u yuwan avasa.

37Reve suru nle a uwa mesun, reve a katala yi adama a na wa̱a̱ ka̱ra̱.
38Ili i na i laꞌa zuwa nle a̱tsumola̱ngu, a̱yi ɗa udammu u na u dammai a na a̱a̱ da̱shi ene yi waru shi. Reve suru nle e shewun yi a̱ tyo uba̱ta̱ u na u uwai a wantsun.