Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ana a rawai Ikoniya, reve Bulu na̱ Banaba a uwa a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a aza a Israꞌila ununa a tsu yuwusan. A̱vu a yuwan alajiya, hali ama a Israꞌila na Atakpaci na̱ a̱bunda̱ a ca okolo.
2Ama aza a Israꞌila na a ꞌyuwain a ca okolo, reve a̱ ꞌya̱sa̱n ugbozu wa Atakpaci o ro. A̱vu Atakpaciꞌi a̱ la̱nga̱la̱i na̱ a̱za̱ e Itoni.
3Suru na̱ ne gba Bulu na̱ Banaba a̱ da̱nu ta̱ pe hali rana re a yuwusan alajiya e isaꞌani† yi Zagbain nu ucira. Zagbain gba roco ta̱ ulinga u le a alanga e eteshe ana u ca nle ucira u na aa yuwan ulinga wa asalama.
4Ama a Ikoniya gba majiyan me le me neꞌeshenlei ta̱. Ozo o ro o woꞌo ucina̱ wa aza a Israꞌila, ozo o ro gba shi o woꞌo ucina̱ wa ajiya.
5A̱vu Atakpaci o ro na aza a Israꞌila o ro oɓolo na azagbain e le o ɓolo aciyele adama a zuwa Bulu na̱ Banaba a addama, tsa̱ra̱ a vara le na atali.
6Amma ana ajiya e revei ili i na yaa farasa, a̱vu a̱ ka̱ra̱ a̱ tyo e iɗa ye elentsu a aza a Likiya, a̱ lyuci va Lisitira na̱ Daraba ni ilyuci i na i ri uka̱nda̱ruwu ne ele.
7Ɗe ɗa a lyuwai elime na alajiya a Alabari a Saꞌani.
8Ele pe a̱tsuma̱ a Lisitira, a̱vu Bulu na̱ Banaba a cina a̱a̱kutsuma̱. Ne ɗa a matsan niyi ukutsumu, koto u rito dasu shi, ko keꞌen.
9Wu uwwusa ta̱ alajiya a̱ Bulu. Reve Bulu ka̱lyuwa̱ yi, ana we enei vumaꞌa u ta̱ nu ucawu wo okolo u na waa gura ka̱mba̱to yi gbaga,
10a̱vu u ꞌya̱sa̱n uɗyo wa̱ yi zuva nu ucira, “ꞌYon vi isawan mishin!” Reve vumaꞌa gba u ꞌyoshin mishin reve u fara mmalu.
11Ana oɓolo a amaꞌa e enei ili i na Bulu yuwain, reve a̱ ꞌya̱sa̱n uɗyo u le a mantsa ma̱ ta̱ adansa ne elentsu a Tsulikiya, “Amayun a ɗa musula̱ n cipa̱a̱ tsu ta̱ anaꞌan na̱ lipu va ama!”
12A̱vu amaꞌa a ca Banaba aala Zafasa, reve e ɗe Bulu Hamisa, adama a na a̱yi ɗa u da̱na̱i za va adanshi.
13A̱a̱ꞌisa̱ a Zafasa a̱ da̱na̱ ta̱ o ugyuru. A̱vu ganu na ama a̱ yi a̱ ta̱wa̱ no ogono e inan na̱ yipa̱lu uka̱nda̱ruwu o uꞌuwata u lyuciꞌi adama a yuwaan ajiyaꞌa kucci.
14Amma ana Bulu na̱ Banaba a uwwai ili i na yaa farasa, reve a kakara itana i le adama a̱ a̱tsumola̱ngu. A̱vu a suma na̱ yisaali o uta̱ a̱tsuma̱ a amaꞌa, adansa,
15“A̱za̱ a̱ va̱, nye i zuwai yaa yuwusan ili i nda? A̱tsu ama a ɗa tsu ri tsa̱ ɗu. Alabari o uyoꞌo a ɗa tsu ta̱wa̱a̱ nɗu, adama i vadala i lyawa mayan me ili i babu ulobonu i ka̱mba̱ uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱ a wuma. A̱yi ɗa za na yuwain zuva ni iɗa, na̱ mala, ni ili i na i ri pe biti.
16A mantsa mo ufaru, u lyawa ta̱ ama a yuwan ili i na a cigai a yuwan.
17Suru na̱ ne u tsu roco ta̱ aciya̱yi uba̱ta̱ e ili i saꞌani i na u yuwain. A̱sula̱ a̱ tsu lyungu ta̱ ni iroꞌi diga zuva, reve u zuwa itana yu una i ɗu i kungwa. U tsu ca ɗu ta̱ ilyalya nu uyoꞌo wo okolo.”
18Ko na Bulu na̱ Banaba a dammai ili i nda suru, u da̱na̱ ta̱ usa̱n a na aa gura putsaa amaꞌa a na aa yuwaan le kucci.

19A̱vu aza a Israꞌila o ro diga Antakiya na̱ Ikoniya a̱ ta̱wa̱ a vadala ugbozu wa amaꞌa, reve a uwa agaba na̱ Bulu. A̱vu a vara yi, reve o rono yi o uta̱ a̱ lyuciꞌi, a majiyan me le a na u kuwa̱ ta̱.
20Amma ana a̱za̱ e Itoni a̱ ka̱nda̱ruwa̱ niyi reve u ꞌyon, u ka̱ra̱ a̱ tyo a̱tsuma̱ a̱ lyuci. Ana usana u tawai, a̱vu u ka̱ra̱ a̱ tyo Daraba oɓolo na̱ Banaba.
21Bulu na̱ Banaba a yuwan ta̱ alajiya a Alabari a Saꞌani a Daraba, a̱vu gba ama na̱ a̱bunda̱ a ca okolo e le uba̱ta̱ a Zagbain. A̱vu a̱ ka̱ra̱ a̱ ka̱mba̱ Lisitira na̱ Ikoniya na̱ Antakiya va Bisidiya.
22Pe ɗa a̱ da̱shishiyi a̱za̱ e Itoni okolo ugbamu, a dansaa le e isawan mishin o ucawu wo okolo e le. Reve a damma, “Na̱ tsu ꞌyuwan tsu ciga tsu sowo a̱tsuma̱lima̱ lon, kafu tsu uwa o tsugono tsa̱ A̱sula̱.”†
23A̱vu Bulu na̱ Banaba a ɗangula azagbain† a̱ a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni biti, reve a yuwusan akuli, a̱vu a vasasaa le, reve a ca A̱sula̱ ele.
24Reve Bulu na̱ Banaba a̱ ka̱ra̱ a̱ ka̱mba̱ Bisidiya a̱ tyo Bamafiliya.
25A̱vu a yuwusan alajiya a Pega, reve a lyuwa elime a̱ ka̱ra̱ a̱ tyo Ataliya.
26Lo ɗa a uwai a wantsun a̱ tyo Antakiya va Suriya, uba̱ta̱ u na e temei mmalu n le. Ɗe ɗa a̱za̱ e Itoni a zuwaa nle una̱ u saꞌani, waru ɗe ɗa a zuwa nle o ukere wa̱ A̱sula̱, reve a̱ lyungu le a yuwan ulinga u na gba o kotoi.
27Ana a rawai Antakiya reve e ɗe a̱za̱ e Itoni suru uba̱ta̱ u ta̱. A̱vu a damma amaꞌa ili i na A̱sula̱ a kamba nle nu ununa u yuwain hali Atakpaci a cayi okolo.
28A̱vu a̱ da̱nu pe na̱ a̱za̱ e Itoni hali rana a̱bunda̱.