Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gogo Bulu na̱ Sila a yuwan ta̱ mmalu reve a ɓatsalai a̱tsuma̱ a̱ lyuci va Amifipali na̱ Apoloni, a̱vu a rawa Tasalonika, uba̱ta̱ u na a̱a̱ꞌisa̱ a aza a Israꞌila a̱ da̱na̱i.
2A̱vu Bulu uwa e memere me le ununa u tsu yuwusan, hali Ashibi a taꞌatsu a yuwusan adanshi a̱tsuma̱ a Aatagada a̱ A̱sula̱ ne ele.
3U da̱na̱ ta̱ a casu urevu wa̱ a̱tsuma̱lima̱ a na Zamawawa sowoi na ama̱sula̱ a dammai woo sowo nu uꞌyosun wa̱ yi diga o ukwa̱, a̱vu u damma, “Yesu na maa yuwusan adanshi a̱ yi, a̱yi ɗa Zamawawa.”
4Reve aza a Israꞌila o ro a na a̱ da̱na̱i a uwwusa yi a̱ usu a̱vu a ca okolo, hali na Atakpaci a na o tonishi Wila̱ wa̱ A̱sula̱ na̱ a̱bunda̱, na̱ a̱ma̱ci a̱ a̱bunda̱ a na a̱ ri na̱ tsugbain e iɗaꞌa.
5A̱vu aza a Israꞌila e reme tsushuꞌun, reve a̱ bunga̱ agbawata. Ana o ɓolotoi suru wira̱ u ta̱, a̱vu a̱ ꞌya̱sa̱n ugbozu wa ama a̱ lyuciꞌi. Reve a uwa o uꞌwa wa Yason nu ucira, azama Bulu na̱ Sila, adama a̱ ta̱wa̱ ne ele uba̱ta̱ wa ama.
6Ana a̱ tsura̱ nle shi, reve e reme Yason na̱ a̱za̱ e Itoni o ro, hali a̱ ꞌya̱wa̱ ne ele uba̱ta̱ wa̱ a̱za̱ o ugeꞌetosu, a yuwusan yisaali, adansa, “Ama a nda a ɗa a̱ ꞌya̱sa̱sa̱n ugbozu wa ama uba̱ta̱ suru a̱tsuma̱ o uvaɗi, ele ɗa nda a rawai pa nda.
7A̱vu Yason ca le ucuꞌwatan. Agba suru nle a ta kuɗusa wila̱ wa Kaisa,† adansa a na mogono mo ro ma̱ ta̱ lo aala a̱ yi Yesu.”
8Ana a̱za̱ o ugeꞌetosu na ama a̱ lyuci a uwwai ne, reve okolo e le a̱ ꞌyon.
9A lyawa Yason na̱ a̱za̱ e Itoni o roꞌo goꞌo shi, she na a lyuwa nle ugana.
10Ana ayin a yuwain, reve a̱za̱ e Itoni a̱ shewun Bulu na̱ Sila, a̱vu a̱ ka̱ra̱ a̱ tyo Biriya. Ana a rawai, a̱vu a uwa a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a aza a Israꞌila.
11Reve wo oꞌwo aza a Biriya a laꞌa ta̱ aza a Tasalonika ugbozu, adama a na a̱ usu ta̱ adanshiꞌi ne ekere e re. Waru a mantsa suru a̱ tsu da̱na̱ ta̱ e ɗesununa̱ a̱tsuma̱ a Atagada a Ama̱sula̱ a na a̱ da̱na̱i uɗanu, adama e ene ko ili i na Bulu dammai amayun a ɗa.
12Adama o ndolo ama na̱ a̱bunda̱ a̱tsuma̱ a aza a Israꞌila a ca ta̱ okolo, hali na̱ a̱ma̱ci a Heleni a na a̱ ri na̱ tsugbain na ali a̱ a̱bunda̱.
13Amma ana aza a Israꞌila a na a̱ ri Tasalonika a uwwai Bulu ta̱ ɗe, a yuwusan alajiya a̱ lyuci va Biriya fo, a̱vu a̱ ka̱ra̱ a̱ tyo ɗe a kushanu ama, waru a̱ ꞌya̱sa̱sa̱n ugbozu wa ama.
14Reve a̱za̱ e Itoni a zuwushi Bulu u ka̱ra̱ a̱ tyo e ikyun i mala, a̱vu Sila na̱ Timoti e isawan pe a̱tsuma̱ a̱ lyuciꞌi neꞌen.
15Aza a na gba e shewuyin Bulu, e shewun yi ta̱ a̱ tyo a̱ lyuci va Atina. Ana a̱a̱ ka̱mba̱, reve Bulu ca le ikaka a̱ tyo ya Sila na̱ Timoti. U damma le ta̱ a̱ ta̱wa̱ uba̱ta̱ u na u ri, she a̱ lungusa̱ mantsa wan.
16Bulu a̱tsuma̱ e ipiri ya Sila na̱ Timoti a Atina, u yuwan ta̱ a̱tsumola̱ngu lon, ana we enei lyuciꞌi na̱ a̱ma̱li a̱bunda̱.
17Adama o ndolo u yuwusan ta̱ adanshi na aza a Israꞌila a̱ a̱a̱ꞌisa̱ oɓolo na aza a Heleni† aza a na o toniyi Wila̱ wa̱ A̱sula̱. Usana suru u tsu yuwusan ta̱ adanshi na aza a na u cinai e eden.
18Ne ɗa waru a̱za̱ e Epikuri na aza a Sitoki a̱za̱ o urevu wa adanshi a yuwusain mawasan na̱ a̱yi. Ana Bulu aa yuwusan alajiya e Yesu nu ukwa̱ wa̱ yi nu uꞌyosun wa̱ yi diga o ukwa̱. Hali ozo o ro e le a damma, “Nye i ɗa za ve elemu a nda aa dansa?” Ozo o ro waru a damma, “U ta̱ vadamma za na a yuwusan alajiya a̱ a̱ma̱li e iɗa i ro ɗa koꞌo.”

19Adama o ndolo a ɗa a tara niyi a̱ tyo uba̱ta̱ wa̱ a̱za̱ o urevu, uba̱ta̱ u na a̱ tsu ɗe Ariyopagu. Reve a damma yi, “Ko vu ta ca tsu ucuɗuwu wu uritosu u saꞌavu u na vaa yuwusan?
20Koto tsu uwwa cuꞌun va adanshi a nda shi. Tsu ciga ta̱ tsu reve urevu wi ili i na i ri pe.”
21Ama a Atina no omocin a na a̱ ri pe nden suru, a laꞌa ta̱ ciga a uwwa adanshi a saꞌavu waru a yuwan adanshi a̱ yi tsi ili i ro.
22Reve Bulu ꞌyon mishin a̱ ma̱ka̱ka̱n mo oɓoloꞌo, a̱vu u damma, “A̱ɗu aza a Atina, ama a ɗa a na i cigai itoni ya̱ a̱ma̱li e ili suru.
23Ana n ri a̱ a̱ka̱nda̱riya̱ a̱tsuma̱ a̱ lyuciꞌi, me ene ta̱ ili i na yaa yuwusaan a̱ga̱nda̱. Me ene ta̱ masaꞌa mo ro ni iɗana zuva va̱ yi adansa, ‘Za Ro na e Revei Shi.’ A̱yi za ro ndolo na yaa yuwusaan a̱ga̱nda̱ za na i revei shiꞌi, a̱yi ɗa A̱sula̱ a na maa dansaa ɗu.
24“A̱sula̱ a̱yi ɗa u yuwain uvaɗi ni ili i na i ri pe a̱tsuma̱ a̱ yi biti. A̱yi na wo oꞌwoi A̱sulazuva a zuva ni iɗa, u tsu da̱nu a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a na vuma suwai shi.
25Ne ɗa waru u tsu zami ikambi uba̱ta̱ u vuma shi, waru u tsu lamba ili i ro shi. Ana wo oꞌwoi a̱yi ɗa u cayi ama suru wuma, na̱ wivuwun na akapi e ili suru.
26A̱yi ɗa waru u yuwain ama o uvaɗi suru diga a vuma ta̱, adama a̱ da̱nu a̱tsuma̱ o uvaɗi suru. Waru u foɓo ta̱ mantsa nu uba̱ta̱ u na vaɗilima̱ suru wa̱a̱ da̱na̱.
27“A̱sula̱ a yuwan ta̱ ne tsa̱ra̱ a̱ bunga̱ yi, a patsa, ko a̱ tsura̱ yi, ko na wo oꞌwoi u ri alanga na̱ ko za ta̱ tsu shi.
28O una̱ wa̱ yi u ɗa tsu ri wuma, waru tsu ri a̱ ma̱zungwa̱, ne ɗa a yuwan ntsu waru. Ununa a̱za̱ e ishipa a̱ ɗu a dammai, ‘Amayun, a̱tsu fo diga o ugundo wa̱ yi u ɗa.’
29“To, ana tso oꞌwoi a̱tsu diga o ugundo wa̱ A̱sula̱ a ɗa tsu uta̱i, u lobono shi tsu yuwan majiyan ma̱ A̱sula̱ a̱ tu urumu vadamma ili i ro i na a yuwain na̱ zinariya ko azurufa, ko na aatali shi, ili i na vuma rumai nu ugbozu wa̱ yi.
30Ɗe nu ufaru A̱sula̱ a ca ama a̱tsuma̱lima̱ adama o unusu u le shi, adama o ulambu wu urevu u le. Amma gogo u ciga ta̱ ama suru ko te ɗa a vadala† a yuwaan le gafura vu unusu u le.
31“Adama a na u zuwa ta̱ urana u na wa̱a̱ ta̱wa̱ u yuwaan ama o uvaɗi suru ugeꞌetosu wa amayun e ekere a vuma ro na u ɗangwai. A̱sula̱ a yuwan ta̱ nzuwulai n na waa yuwan ne, e ekere a vuma na u ꞌya̱sa̱in o ukwa̱.”
32Ana a uwwai adanshi o uꞌyosun wa̱ a̱kwa̱kwa̱, a̱vu ozo o ro a yuwaan yi ulamu, reve ozo o ro gba a damma, “Tsu ta ciga tsu uwwa ili i na va̱a̱ da̱shi damma a adanshi a nda.”
33Pa nda ɗa Bulu lyawai adanshi ne ele.
34Ozo o ro e le gba a̱ ka̱mba̱ ta̱ uba̱ta̱ u na Bulu da̱na̱i, reve a ca okolo a̱tsuma̱ e le hali na̱ Diyanisi, vuma ta̱ a̱tsuma̱ a azagbain, na̱ ka ro za na a̱ tsu ɗe Damari.