Text copied!
CopyCompare
Godumu Kuku - 2 Kings

2 Kings 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
35Jana soldier-soldier bubumun Assyriamun balnji wunan bubungu Judah. Yamba wujurrbu Godungku angel yungan, jananin soldier-soldier kuninka, yarkin-yarkin-bunganka. Nyulu 185,000-bala yarkin-ban. Yalibalaku jana yarkin-yarkin wubulku campmunbu wunanarin. Yinyamun jana soldier-soldier jurrkijirin baja, janawunbuku bubunguku Assyriaku dungarin baja.