Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - 2 Bi Te

2 Bi Te 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hesegaia ibu ai̱yahanda taba heneneyangi howa hama ibalu mali pira kirani duria (25) hayagola ibu kini pigane howa mali pira kirani dira (29) Yarusalemeni haru hene. Ibu ai̱ya mini Abiya ibu Segaraia wane berene.
2Hesegaia ibugua ibunaga mamali Kini Debidihanda Anduane Homogo turu helo ibunaga deni mana bayale wiaru bialu haga henedagua dege ibu ani bialu hene.
3Hesegaia ibu kini halu mali piganenaga ege mbira layagola ibugua Anduane Homogonaga anda panga lone dugua hai howa panga uruni bayuwa mo tiga biai hadaba lene.
4Ani lowa ibugua loma binigo mo miaga hearubi Libaiali bu hearubi bibahende Anduane Homogonaga anda hane ni tagira ibiragohayagi wali agali ngoai haga hama wiagoria mo ngoai hene.
5Ani mo ngoai howa ibugua tihondo lamialu lalu, Libaiali kamiru tígua tíni Anduane Homogo ina mamalirunaga Ngode Datagaliwabehondo lomabu mialu ibunaga anda ogoni ibuni deni bayaleore helo mo tiga bia halimu. Ani bialu mbirale tara anda ogoniha Anduane Homogo deni mo dodo holene damene ngane hendedemigo bibahende mo wahai halimu.
6Ina mamalirume Anduane Homogo inanaga Ngode Datagaliwabenaga bi hale halu talialu bia nabi ibunaga deni mana ko dewaore bialu haga hene. Tigua Ngode Datagaliwabe erembira mialu puwa anda ibuni hagaore biagobi wahalu pu dege bini.
7Ai tigua Anduane Homogonaga anda panga bibahende payai halu hale lamu daho ngelaga biaru hundi hai halu bini. Tigua ira hagua ngabilonaga inisenesi lomabu delaga biaru dela nabi wahalu Isaraele wali agalinaga Ngode Datagaliwabenaga lomabu delaga dabu heagoria loma marubi nadele wahene.
8Yuda Yarusaleme wali agali bu hearu tigua mana ogonidagua bialu heagola Anduane Homogohanda ti baba keba timbuni halu waitigi bu hearu ibilalu ina mamaliru bo wahai helene. Ani bialu inanaga wali waneiginirubi minu yalu dindi taraha piai hene. Bi te ogonidagua biya layago wali agali tara tara bu hearume hale howa ti mini dege dindi halu gi hai ho hene. Mbirale uruni binidaruni ina manda biai ho kamagoni, lalu Hesegaiahanda lene.
10Hesegaia ibugua laabo halu lalu, Anidagua binigo ai áyu Anduane Homogo Isaraele wali agalinaga Ngode Datagaliwabehanda ina baba lone keba nahelonaga i̱na habo nalolene bi hongohe mbira lo wulebero.
11Ainde loma binigo mo miaga kamirubi Libaiali kamirubi tígua Anduane Homogonaga biabe bialu halimulo dabo helayago manda bilimu. Tígua Anduane Homogonaga deni howa ibunaga biabe ngago bialu wali agalime ibuni mitangi bialu lotuore lalu helobi ira hagua ngabilonaga inisenesiru lomabu delelobi baya hangu mo tiga bialu haru halimu. Anidagua bulene ngago manda bialu biabe uruni bialu halimu, lene.
12Libaiali kininaga bi hale ho henedaruni tinaga mini uru Amasai igini Mahadabi Asaraia igini Yoelebi libu Kohada aria hene. Ani bialu Abadi igini Kisibi Yahalele igini Asariabi libu Merari aria hene. Simina igini Yoabi Yoa igini Idenebi libu Gesono aria hene.
13Ani bialu agali kirali Simiri Yuelela libu Elisabana aria hene. Segaraia Madanaiala libu Asaba aria hene.
14Yahuele Simaila libu Hemana aria hene. Ani bialu Semaia Usielela libu Yadudunu aria hene.
15Libaiali uruni tini aria hearia puwa tigua Anduane Homogo deni tiha ko mbira para nahe holenaga biaga mana winidagua bima lalu bibahende biai hene. Tiha dodo mbira para nahe howa tigua Anduane Homogonaga mana talialu Kini Hesegaiahanda bilimu lalu lamiyadagua Anduane Homogonaga anda mo tiga bini.
16Ani bialu loma binigo mo miaga hearu tigua Anduane Homogonaga anda tamuha puwa mbirale Anduane Homogo deni ko dodohe wiaru bibahende mo wahai hene. Tigua mbirale ko uruni mo yalu Anduane Homogonaga anda haneni hama timbuni wali agali ngoaiho haga wiagoria yu tagira pene. Ani bialu Libai agali biaru tigua tanoha howa yu tagira pialu Kidirono Dindi Uli laga wiagoha wahene.
17Tigua Anduane Homogonaga anda bayale helo mbirale ko dodohe wiaru mo waholenaga biabe ogoni ege mbiranaga horo mbira layagola pigane bialu howa horo haliningi biabe ogoni biai halu anda haneni bima tagira ibini. Ani buwa anda ogoniha Anduane Homogo mitangi bialu lotu lolenaga anda bayale helo biabe ogoni horo haliru mende bialu hene. Ani biai halu horo pira mbirani waragaria (16) hayagola anda ogoniha bulene winigo biaiore hene.
18Ani biaiore halu loma binigo mo miagarubi Libaiali biarubi tigua Kini Hesegaia berearia puwa lalu, Iname Anduane Homogonaga anda biago ibuninaga deni dodo nahe ngelonaga biabe bialu harimago bibahende biai harima. Ai loma biniru delai haga dabubi mberedi Anduane Homogohondo lomabu wulenenaga tebolo dagiabi mana ogoni bulenaga mbirale tara tarabi bibahende ibunaga deni dodo nahe bayale nga.
19Ani bialu iname ndisi belediru mbirale tara tararu Kini Ahasahanda Anduane Homogo erembira mialu piyangi mo waheneru yu dai biai harima. Ani yu dai buwa iname Anduane Homogonaga deni dodo nahe ngelo mo bayale howa ibunaga andaha lomabu delaga dabu kagoria kawareni dege ngeledema, lene.

20Kini Hesegaia ibugua bi ogoni hale howa horo mendengi gao layagola heyuwa Yarusalemeha agali haguane hearu mo ngoai hene. Ani ngoai ho heagola ti bibahende Anduane Homogonaga andaha pene.
21Tigua nogo bulumaga wangabebi sibi wangabebi sibi iginibi meme wangabebi karia dege dege haru pene. Nogo urunime Yuda wali agalinaga ko domo wahelonagabi kinibi ibu one waneiginirubi tinaga ko domo wahelonagabi Anduane Homogonaga anda dodo nahe bayale helonagabi bo lomabu delole haru halu pene. Ani haru puwa Kini Hesegaia ibugua loma binigo mo miaga Arono aguanene bu hearuhondo lalu, Nogo uruni Anduane Homogonaga lomabu delaga dabu kagoria bo lomabu delalimu, lene.
22Ani layagola tigua bulumaga wangabe karia biaru ala balu darama loma binigo mo miaga hearuhondo miyagola tigua darama mialu lomabu miaga dabu heago odo tindi tanda lalu hene. Ani buwa nogo sibi karia biarubi sibi igini karia biarubi bowa darama lomabu delaga dabu biagoriani ani dege bini.
23Ani bialu meme wangabe karia biaru kini halu agali marubi hearia haru pialu tigua meme uruninaga haguaneni gi wigi bini.
24Loma binigo mo miaga biaru tigua nogo meme uruni balu darama lomabu delaga dabu heleagoria odope hene. Anidagua binidagoni irane kini ibugua lalu, Loma ogoni Isaraele wali agali bibahendenaga ko domo wahelo irame dai holene lomabi Isaraele wali agali bibahende biamogo bilonaga delami̱ya, lalu layadagua ani bini.
25Kini Hesegaia ibu Anduane Homogohanda ala ibunaga bi mana latagi haga agali Gada Nadanalaha howa bi mbira Kini Debidi laminigo hale howa ibugua talialu ogodagua bini. Ibugua Libaiali hearu lamialu, Tígua ngida tara tara wiaru mo yalu Anduane Homogonaga anda tamuha hole pudaba, lene.
26Ani laya handala Libaiali biaru tigua Anduane Homogonaga andaha pialu ngida tara tara Kini Debidinaga ala winiru mo yu howa loma binigo mo miaga hearu tiguabi nde pilipe biguli wiaru yuwa heyu ha dege bini.
27Ti ani manda manda bu heagola Kini Hesegaiahanda loma binigo mo miaga hearuhondo lamialu, Loma irame dai helonaga lomabu delolene dabu biagoriani deladaba, lene. Ani delalu heagola wali agali hearume Anduane Homogonaga mini yaraga halu iba ganaru lalu hene. Tibi loma binigo mo miaga hearubi tigua biguli pu lalu Libaiali biaru tigua ngida tara tara Debidinaga wini biaru balu hene.
28Wali agali tigua iba gana lalu Libaiali tigua ngida tara tara balu loma binigo mo miaga biarume pilipe biguli pu lalu ti bibahende hearume Anduane Homogo mitangi bialu lotu lalu hene. Ani lalu heane dege loma irame dai helonaga delayago bibahende daiore hene.
29Tigua loma uruni bu miai heagola Kini Hesegaia halu wali agali bu hearubi bibahendeore tigua ge duli hangaho birai howa Anduane Homogo mitangi bialu lotu mandagi lalu hene.
30Ani lalu howa Kini Hesegaiabi agali haguane hearubi tigua Libaiali hearuhondo lalu, Tígua iba gana bamba Debidibi Anduane Homogonaga bi mana latagi haga mini Asababi libugua Anduane Homogonaga mini yaraga halu iba gana lolene gilibu wini uruni ladaba, lalu lamini. Ani lamiyagola Libaiali biaru tigua turu timbuni halu ge duli hangaho biruwa Anduane Homogo mitangi bialu iba ganaru lalu lotu lalu hene.
31Ti ani ngoai ho hearia Hesegaiahanda wali agali hearuhondo lamialu lalu, Áyu tíni Anduane Homogohondo loma bia halu Anduane Homogonaga bo lomabu mulenebi ibuhondo ka̱i̱ lalu loma mulenebi uruni Anduane Homogonaga andaha yalu ibalimu, lene. Ani layagola wali agali tigua kininaga bi layago hale howa loma uruni yalu ibini. Ani bialu wali agali marume tini manda bialu loma irame dai helo delole nogo tara tara haru ibini.
32Tigua nogo bulumaga wangabe pira karia (70) sibi wangabe handari mbira (100) sibi iginibi handari kira (200) uruni bibahende bo loma bialu irame dai helonaga haru halu ibini.
33Ani bialu tigua bulumaga wangabe handari waragaria (600) nogo sibi daosini tebira (3,000) Anduane Homogonaga lomabu mulene haru halu ibini.
34Loma binigo mo miaga hearu ti dewa ndo howa tigua nogo tara tara haru ibiniru bo delolene biabe timbuni ogoni bibe naheyagola Libai agali maru hearume biabe ogoni abale biai holenaga ti biamogo bialu nogo balu podo manda manda bini. Tigua ogonidagua binidago irane Libaiali tigua Anduane Homogonaga deni tini dodo nahe holenaga mana biagadago abale biai hene. Tigua ani biyadagua loma binigo mo miaga maru ti nabi heneya. Mani loma binigo mo miaga uruni tini mo tiga biai halu Anduane Homogo deni dodo nahe holene mana biai hayagola Libaiali tigua biamogo bialu nogo bo manda manda bialu hayago wahene.
35Loma binigo mo miaga hearu tigua loma irame dai helonaga delalu biabe ogoni hangu ndo dewaore bini. Tigua Anduane Homogola ho gimbu bulenaga loma nogo abene wiaru podo delalu wali agalime loma irame dai helonaga yu ibiyadagua waini ibabi hambu yu ibalu biyagola urunibi odo lomabu delalu bini. Ani biai howa Anduane Homogonaga andaha dai buwa mana ala binidagua lone bialu lomabu mialu Anduane Homogo mitangi bialu lotu lalu hene.
36Tigua ani bialu hayago irane Ngode Datagaliwabehanda ti biamogo biyago manda bialu Kini Hesegaiabi wali agali bu hearubi tigua ibuhondo turu timbuniore ho haabo hene.