Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - 2 Bi Te

2 Bi Te 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ahasa ibu ai̱yahanda taba heneneyangi howa hama ibalu ibunaga mali pira kira (20) peagola ibu kini howa Yarusaleme tanoha mali pira mbirani waragaria (16) haru hene. Ani haru howa ibu mamali Kini Debidihanda Anduane Homogo turu helo ibunaga deni mana bayale bialu henedagua ndo ibugua bayale bulene wiaru nabi hene.
2Ani nabi howa ibugua Isaraelenaga kini ala hene biarume ko bialu hagadagua bialu haga hene. Ahasa ibugua bi pupu wulenaga dama mini Bala boronosime dewa wabialu
3dindi mini Hinomo Ulini wiagoha howa ira hagua ngabilo inisenesiru damahondo lomabu delaga bialu hene. Anduane Homogohanda wali agali dindi ogoniha bamba henedaruni bo taliatagi halu Isaraele wali agaliruhondo dindi ogoni mo miyagola urunime mana ko bialu henedagua ibugua ibunaga iginirubi damahondo lomabu delaga bini.
4Ani bialu Ahasa ibu dama mitangi bialu mbirale gime wabinirunaga bi pupu wiaga andaruha piaga hene. Bi pupu wiaga anda uruni dindi hari wearuha wialu ira timbuni hearunaga tene gumba hearuhabi wiaga wini. Ani wiaga wiagoha howa Ahasa ibugua lomaru bo delalu ira hagua ngabilo inisenesi lomabu delaga bialu hene.
5Kini Ahasahanda mana ko dewa bialu heagola Yuda wali agalimebi nde Anduane Homogo ti mamalirunaga Ngode Datagaliwabe erembira mialu pene. Ani bialu heagola Sirianaga kini heagome ibunaga ami agali haru ibalu tigua Ahasa halu ibunaga ami agali hearu bo poda hana helo Anduane Homogohanda ibilene. Wai buwa Siria tigua Yuda wali agali dewaore Damasagasa garabaya bu yalu pene. Ani peagola mani Anduane Homogohanda Lemalaia igini Isaraelenaga Kini Pega heago ibunaga ami hearu heba Yuda dindiha wai bule ibilayagola tigua ibalu Kini Ahasabi ibunaga ami agali hearubi ti baba wai bialu horo ogoningi Yuda ami agali hongoheoreru daosini dege handari mbirani pira kira (120,000) bibahende bo wahai hene.
7Isaraele ami agali hongohe mbira mini Sigiri heagome Yuda dindiha agali haguane tebirali hearu homelo bo wahene. Agali haguane uruni Kini Ahasa igini Maseabi kini andaga handayaho haga Asarigamabi kini biamogo bialu haga Eleganabi uruni bo wahene.
8Isaraele agalime ti hameneore Yudaliru dara nahe howa tigua Yuda wali waneiginirubi bibahende daga lamaga halu daosini dege handari kira (200,000) bibahende garabaya haru pialu dabudabu bayale damene wiarubi bibahende mo yai halu tini dalu Samaria tano dai bini.
9Horo uruningi Samaria tanoha agali mbira mini Odede ibu Anduane Homogonaga bi mana latagi halu mbiwia haga hene. Isaraele ami agali biaru wai hamaha howa andaga dai biyagola Odede ibugua lola hole puwa tihondo lamialu lalu, Anduane Homogo ina mamalirunaga Ngode Datagaliwabehanda Yuda wali agalihondo keba howa tínaga giha minu ya haya. Anidagua biyagoyu tígua nde keba timbuniore howa Yuda wali agali uruni mo ko howa bo waharimigoni. Anduane Homogo ibugua mana ko lehe ogoni birimigo handaya.
10Ani buwa tígua Yuda wali agalibi Yarusaleme wali agalibi tínaga garabaya biabe biaga helole hame ledemigonidago ai agua manda bu kamibe. Tígua manda bu handalu kamiria Anduane Homogo tínaga Ngode Datagaliwabenaga deni bayale tigabiore kamabe toba ho kamibe. Mana ko ngubi uruni tí hamene mbalini biaruhondo birimigo Anduane Homogo ibuhondobi ko birimidalo manda nabi kamibe.
11Ainde bi o larogo hale hadaba. Áyu ogoni howa tígua wali waneiginiru garabaya bu yalu ibirimidaruni tíni hamene mbaliniru ndobe. Anigo tígua tini dalu dai bilo yupe halu pu ladaba. Ani nabirimiyagua Anduane Homogohanda tandaga halu tíhondo keba timbuniore howa tí bo wahai holebira, lalu lamini.
12Isaraele agali haguane marialime Isaraele ami agalime mana ko ogoni biyadago tibi turu naheore hene. Agali uruni mini Yahohanana igini Asaraiabi Mesilemodo igini Beregaiabi Salumu igini Yahisigaiabi Hadalai igini Amasabi tigua turu nahe hene.
13Agali haguane mariali uruni tigua ami agali biaruhondo lamialu lalu, Tígua wali agali uruni garabaya bu yalu oali naibalimu. Anduane Homogo deni iname ko birimagonaga ibugua inahondo keba timbuni howa pani karulape ngibehe ndobe. Ai tígua mana ogonidagua birimiyagua nde inaha genda timbuniore Anduane Homogonaga deni wulebira, lene.
14Ami agali biaru tigua bi ogoni hale howa Yuda wali agali garabaya haru hayarubi dabudabu mbirale mo yu ibiyarubi bibahende yupe halu agali haguane biarubi Isaraele wali agali bu hearubi tinaga giha ya hene.
15Ani piyagola agali haguane mariali biaru tigua garabaya wali agali uruni handayaho howa aga maru ami agalime wai bialu dabudabu mo yu ibiyaru aria maru wali agali aga nabi hearu bilo mo migi bini. Ani bialu ge subi karulo helo migi dege bialu ti tomobi ibabi nelo mialu dere biarubi olibe lininaga welime ha̱i̱ halu kabu bigi bini. Ani bialu wali agali tini polene hongo nahe hearu bibahende nogo dongini berelalu garabaya wali agali bibahende tini dindiha ti dameneru hearia haru dai biai hene. Tigua haru pialu Yarigo tano wiagoria ira ayage ale mini dedi dewa bu heagoria yupe halu Isaraeleali ti Samaria dai bini.
16Isaraelealiru tigua Yudali bope halu peagola mani howa Idomoalirume ibalu wai lone bialu Yudali bo poda hana hene. Bo poda hana halu puwa Yuda wali agali garabaya biabe ale bialu haga helo minu yalu pene. Ani biyago hondowa Kini Ahasa ibugua bi lawia halu Asiria kini heago mini Tigilada Pilese heago ibugua biamogo bule ibabe lalu agali marume bi lo yu pelene.
18Ogoningi dege Pilidiali tiguabi nde Yuda dindiha abene ni paliragohayagi tano emene hari barebare wiaruhabi dindi unurahayagibi wai bialu hene. Tigua ani anda ibuwa wai bialu Yuda wali agali bo poda hana halu Bedesemese tanobi Ayalono tanobi Gederodo tanobi ti karulene. Ani bialu Sogo tanobi Timina tanobi Gimiso tanobi dindi emene wiapara para bu wiaru heba karulai halu Pilidiali tigua tano uruni tininagaore wilo lowa mo wiai hene.
19Kini Ahasa ibuhabi Yuda wali agalihabi genda ogoni anda ibiyadagoni irane Ahasa ibugua mana ko dewaore bialu Anduane Homogo erembira miyagola ibugua nde Yuda wali agali bope holenaga genda uruni henemane ani ibilene.
20Mani howa Asiriali Kini Tigilada Pilese ibu Yuda dindi ibinigoyu ibugua Ahasa pele mia nabini. Ibubi ibunaga ami agali haru hayadarumebi tigua Ahasa mo ko halu hene.

21Anidagua biyago hondowa Ahasa ibugua Kini Tigilada Pilese mo palia hole manda bialu ngolo damenego Anduane Homogonaga andaha wini wiarubi kini andagaha wini wiarubi agali haguane bu hearu andagaha wini wiarubi bibahende Tigilada Pilese mo miai hene. Ani miai hayagome Ahasa mbira biamogo nabini.
22Kini Ahasa ibu genda timbuniore ho heangi ibugua Anduane Homogo mitangi nabi hene. Ibugua Anduane Homogo erembira mialu mana ko dewaore biaabo halu hene.
23Ibugua lalu, Sirianaga dama mitangi bialu bi pupu wiaga bu wiarume Siriali biamogo biyagoni ndobe. Ainde i̱bi dama urunihondo mbirale lomabu miruyagua urunime i̱ biamogo bulebira bada, lene. Ani lo manda buwa Kini Ahasahanda Sirialinaga dama mitangi bialu gime wabini wiaruhondo mbirale lomabu mialu hene. Ibugua anidagua binidagome ibunihabi Isaraele wali agalihabi mo ko holene timbuniore anda íbu wini.
24Ani bialu Kini Ahasahanda ndisi beledirubi bibahende Anduane Homogonaga andaha wiaga wiaru bo pambulo wahai hene. Ani buwa ibugua Anduane Homogonaga anda biago pangaru bibahende payu wahene. Ani buwa dama mitangi bialu bi pupu wulenaga lomabu delaga dabu Yarusaleme tano bibahendeha bu helai hene.
25Ani bialu Yuda dindiha tano wiaru bibahendeha wali agalime dama mitangi bialu bi pupu wiaga anda dewa bu helene. Anda uruniha wali agalirume dama mitangi bialu mbirale gime wabini urunihondo bi pupu wialu ira hagua ngabilo delaga mini inisenesiru lomabu delaga bialu hene. Mana ko ogonibi bialu hayadagome ibuniha Anduane Homogo ibu mamalirunaga Ngode Datagaliwabehanda tandaga timbuniore anda ibilene.
26Biabe maru Kini Ahasahanda bialu henego ibu kini pigane hayangi howa hama ibalu homalu wahenegonaga te damene bibahende mbuga mbira mini Yuda Isaraelela Kini Henerunaga te lo ngagoha gilibumaga ho winigo nga.
27Ahasa ibu homayagola tigua ibu Yarusalemeha Debidinaga tano laga wiagoria hora hene. Kini Ahasa homayagola ibu igini Hesegaia henego ogonime ibu aba henegoria kini ha aribia hene.