Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - 1 Korin

1 Korin 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gonun, duailel ag abiu macan, ig Kristus nugau salau dudu, iguan Uwait nugau petak ze wageimai dareu araog mai aidabun tapai migeun.
2Salau dudu agal salau mabun gusig ze guzenai, go gonugau gumaneu du nug ein salau mabun auraba, ze suban doimai, sesamoraimai, salau macaneu.
3Agen ta, em e ebuan duailel ta agen izal igul sisiamam, iz go en dabeleu asiu i om. Ag don, iz izanag izal igul i sisianem.
4Iz i abiu, igul eg tub guzenemin ta, tam ta, bo, iz unum igul naliu manem aimai ze mabun iborain tam. Dubanou Ban nug sag izal igul sisiai milaneu.
5Gonun, o zaiar, igual Dubanou Ban koli alabun ziwas i zuau dareu ebu, duailel ipal agal igul pigai i sisiaran. Go alaimai, ein ece umaum wageimai dareu al ebu araog mamau. Go ein dabeleu dudu agal oiagab oug dareu araog mamau. Guzenaba, Uwait nug duailel ein salau memen guzental agal wanimag ulapagwag guzenaital maramau.
6O zaiar, ag don, iz ag isanarabun ze go iz Apolos dual en awaranem. Gonun, go, iz ag abai maremin, ag ze gonugau bigegwai abiu mamamen. Ze go nug guzenai aneu, “Uwait nugau Ze sikut wemen go dareu, go tutak sesamorab, ze tubtub mui i tulan.” Gonun, du tub nug ag ula du tub nugau wanib wag maimai, “Du e go naliu”, “Du ulibe go du naliupet tam” guzenai i ze macan.
7In nug na du banou tapai mizeun? Na ece tutak patai darem, go Uwait nug i mizeun ta? Uwait nug na ece unum mizeun. Gonun, na einen nait wanim wag maimai, izal gusig eiman ece omin aimai ze mem?
8Agal dabeleu, ag ece unum agal doropag isanarabun mui, ag ece asiu mui, gonun, ag siksikai daremen? Agal dabeleu ag emgasag gumanemen dudu banban sul tapai daremen ta? Agal dabeleu ig guzenai i darem ta? Izal dabeleu petak ag emgasag gumanemen dudu banban usalebi, ig ag abai ereg emgasag gumamam, go naliu.
9Bo, izal dabeleu guzenai, Uwait nug ig gonugau ze oi aidabun dudu ses pet migeun. Gonun, ig hiacaranem zau ougan dudu wagarina, noumanem sul, dudu agal ameagab ebu mui Uwait nugau amegwab aidarem.
10Ig Kristus en oigeb petak emun, gonun, agen ig karigweun dudu aimai aiganem, bo, ag Kristus en oiagab petak emen agen ag dabeleu naliu mui aimai aiganemenin. Agen ig gusig tamacag aimai ze manem, bo, ag ig gusig mui aimai ze macanemen. Agen igual wanimig wag i miganemen, agal wanimag sag wag macanemen.
11Ig getal alalai ulis, ig ee ze mui asiu i zanem, we aidanem. Ig tibur galau eg bigageun mui tugai aidanem. Ig dudu agen esalau sul iguanem. Ig zau tamacag, gaul ipal agal zau gabuai aidanem.
12Ig iguatal igual ebecig nugtal ee gau mai zabun salau gusig manem. Dudu agen ig eg migabun Uwait aurina, iguan koli Uwait ag ebalagab igul naliu mabun auranem. Dudu agen ig eg migena, iguan koli i eg maraimai, ig uhu go gamai aidanem.
13Dudu agen igual wanimig ebu polu ze mina, iguanag koli ze naliu awaranem. Getal ala alai ulis, ig duailel agal ameagab ebu ee esues eg hamanemen sul usalai darem.
14Iz agal aipag nuabun sikut wai marab tam. Ag izal gelear iz ag alarem, gonun, ag Uwait nugau Ze suban sesamorabun aimai sikut wai marem.
15Gumaremen dudu tausen houhou sag (10,000), agen ag Kristus nugau igul sesamorabun abai marabun iboin, bo, agal memeagar asiu i darem. Iz tutak ag Yesus Kristus nugau Ze Naliupet marena, ag agal oiagab petak emen, gonun, iz sag iz agal memeag.
16Gonun, o zaiar, ag izal igul sesamorabun aimai gusig ze awarem.
17Iz ag waiagab Timoti palautem. Go izal nagwai sul, iz go en oiab nug noumaneu, go Dubanou Ban nugau ze suban sesamoraneu. Iz Kristus dual pezai daimai, ein igul manem en go nug agal dabeleu koli asai maramau. Iz igul go Kristen duailel uzan unum ebu abai marai darem. Timoti nug ag betei awaramau.
18Bo, ag ula, dudu ipal agal dabeleu iz ag waiagab i alai aimai, agal wanimag wag maimai, Uwait nugau Ze suban i sesamoranemen.

19Bo, Dubanou Ban nug, iz koli ag waiagab bitabun ailaba, ban dai i, ag piarabun bitai. Gonun, iz beteimai, dudu go agal ze tutak i duai. Iz dudu go agal gusig erunai pet piaranai.
20Iz go guzenai, einen, Uwait nug duailel gumaraneu igul go abe mabun, ig ze sag i dumam, ig agal salau gusig mui daremen ta ag piaramam.
21Agal dabeleu erunai pet, iz ag esalau sul oiarabun bu oi bitai ta, iz ag en oiab noumaimai, oiab siksikaimai piarabun bitai ta?