Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - 1 Korin

1 Korin 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iz ulis aiwag go agen gotulai mina, Uwait nugau duailel Zerusalem uzan darem marabun awaramoroi. Iz getal Galesia agaig ebuan duailel agal oiagab petak emen igul go abai maremin sul ag han go igultal sesamoran.
2Ag unum agal salau eiman aiwag wanemen. Guzenina, Ban Zobu ebu ag tutak tutak agal aiwag erunai pet omen atalaiban, ipal agal zaueim macan. Guzenebi, iz alemin, ag aiwag gotulabun salau i mamamen.
3Agtal dudu ipal aiwag go gotulai memen Zerusalem ban uzan oi bitabun tapai maran. Iz ag waiagab alemin, iz agau tub Zerusalem duailel agen dudu go abiu marabun sikut wai maraimai, maremin, oi bitamam.
4Bo, izal dabeleu guzenai, iz ban uzan go ebu salau tub mui aba, iz ag abai ereg bitai.
5Iz Masedonia agaig bitai. Iz go eiman beteimai, ag waiagab alai.
6Iz ag abai betei ziwas huia dai. Iz i abiu, iz ut malalai ziwas ebu ag abai dai ta, tam ta. Guzenaimai, iz ag utarai unamoroi emin, izal unabun ziwas ebu, ag iz isanilamamen.
7Iz ag abai ziwas hogu dabun utem. Uwait Banou nugau dabeleu guzenai, iz go ebu ziwas huia dabun ailaba, iz ag abai ziwas huia dai. Tam aba, tam.
8Bo, iz Epesus uzan damin, Pentikos ziwas zumau.
9Einen, Uwait nug e Epesus uzanan duailel isanarabun abu im oiteun. Iz duailel agal oiagab petak abun gusig banou mileun. Bo, dudu ipal agen iz ibail iwai mai darem.
10Timoti go ag waiagab bitaba, agen go ‘Amban’ auraimai, imaiban suban guman. Ag igul go guzenebi, go i uminamau, einen, go iz Dubanou Ban nugau salau manem sul go nug han mai dareu.
11Gonun, agen du tub utebi, go nug Timoti go du magun aimai, i semuramau. Ag go koli unabun ziwas ebu suban isanoron. Go koli iz waiab alabun aba, ag go isanorobi, go ougab selai mui alamau, einen, iz go dual zaiger ipal abai ereg alabun gumarai darem.
12Ulis iz igual zaicig, Apolos en awaramoroi. Iz go zaiger ipal abai ag alai piarabun gusig auranemin, bo, go ulis ag alai uligarabun ougab siksikab tam. Aiu ses ag alai uligarabun abu daba, go petak alamau.
13O zaiar, ag suban pian. Agal oiagab petak emen gusig patan. Ag i uminan, gusig tapai dan.
14Agal zaiagar en umkoskos oiagab nug noumaiban, isanaran.
15O zaiar, ag Stepanas gonugau ug mui abiu. Akaia agaig ebu ug go inan oiagab petak emen. Ag Uwait nugau duailel isanarabun sag salau gusig macanemen.
16Ag igul go guzenanemen dudu agal ze suban sesamorabun aimai gusig awarem. Ag dudu go sul mui, duailel ipal ag abai salau macanemen mui, agal piagsal dan.
17Stepanas, Portunatus, Akaikus go agen iz alai peilina, izal oiab siksikeu, einen, iz abiu ag unum iz alai peilabun iborain tam. Goagen agal empip oimai, iz alai peilemen.
18Ag iz isanilemen, gonun, izal oiab naliu usalaneu, getal agenag isanarena, goagal oiagab han naliu usaleun. Ag abiu, dudu guzenanemen ag wanimag a, gonun, agal ze sesamoran.

19Esia agaig ebuan duailel agal oiagab petak emen agen ag ‘Amban’ ai awarem. Akwila, Prisila dual mui duailel agal oiagab petak emen agen agal zaueim tulaimai, agen Dubanou Ban nugau wanib ebu ag ‘Amban’ ai awarem.
20Igual zaiger iz ibail darem agen han unum ag ‘Amban’ ai awarem. Ag agzozou oiagab noumabun abai marabun ebeag igwai patan.
21Iz Pol, iz ‘Amban’ ze e izal ebesil sikut wai marem.
22Bo, duair in go Dubanou Ban en ougab noumab tam, iz Uwait auremin, go nug duair go eg maramau. Izan anem, “Dubanou Ban, na alen!”
23Igual Dubanou Ban, Yesus nug gonugau ougab naliu eiman ag isanaraimai, ag abai damau.
24Ag unum Yesus Kristus dual pezai daremen, gonun, iz ag unum en oiab nug noumaneu. Petak.