Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - 1 Korin

1 Korin 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ag getal iz du air egarabun igul en sikut wai milemen. Go izal dabeleu guzenai, du tub go air uab tam, go naliu.
2Bo, wal igul asiu dareu, gonun, izal dabeleu guzenai, dudu ag air tutak sag umamen. Ailel han ag du tutak sag umamen, einen, ag igul go i guzenebi, Satan nug ag wal igul eg mabun keuaramau.
3Du nugau enib go gonugau wau nugau, du nug i galinamau. Air han gonugau enib go gonugau gamu nugau, air nug i galinamau.
4Einen, air getal du uab tam ebu gonugau enib nugtal gumaneu. Bo, ulis du oun, gonugau gamu nug gumamau. Du nugau enib han air nug gumamau.
5Na nait air dual dabun nait enim i galinen. Bo, ag oiagab tutak maimai, Uwait aurabun agal enimag galinamamen, go iboi, bo, ag ziwas hogu sag galinai damamen. Agal enimag gusig tamacag, gonun, ziwas hogu gue uteimai, ag koli tulamamen. Guzenebi, Satan nug ag wal igul eg ebu keuarabun iborain tam.
6Iz ag du ta, air ta, egarabun kasai ze gusig mab tam. Agal dabeleu eim, air wamoroi, on, go iboi.
7Izal dabeleu guzenai, duailel iza air tamacag darem sul damamen go naliu. Bo, Uwait nug duailel gusig beu beu maraneu, ipal air uabun gusig maraneu, ipal gaul dabun gusig maraneu.
8Iz ulis ag dudu air uab tam mui, ailel du uab tam mui, ailel gamulagar noumemen mui, ag awarem. Ag iza darem sul damamen go naliu.
9Bo, ag agal enimag suban gumabun iboin tam aba ag du ta, air ta, egarabun en aimai awarem. Ag air umamen, go iboi, bo, agal oiagab wal igul eg mabun asamau, igul go iboi tam.
10Du go air egaremen, iz kasai ze awaramoroi. Kasai ze go izal tam, go Dubanou Ban nugau. Go guzenai, air gonugau gamu i utamau.
11Bo, air go nug gonugau gamu uteimai, go du tub i umau, gaul damau, tam aba, koli gonugau du uabun bitamau. Du go nug han gonugau air i utaba, unamau.
12Iz duailel ipal awaramoroi. Go Uwait Banou nugau dabeleu tam. Izal dabeleu go guzenai, du tub go Yesus en ougab petak eun, go air tub gonugau ougab Yesus en petak ab tam oimai, air go nug du go dual dabun amau, du go nug air go i utaba, unamau.
13Guzenaital, air tub gonugau ougab petak eun, go du tub gonugau ougab petak ab tam oimai, du go nug air go dual dabun amau, air go du go i utei unamau.
14Du go gonugau ougab petak ab tam, gonugau air ougab petak eun dual pezai damau, du go gue Uwait nugau ameg ebu naliu damau. Air tub gonugau ougab petak ab tam, gonugau du ougab petak eun dual pezai damau, go han Uwait nugau ameg ebu naliu damau. Igul go i guzenebi, agal geleagar aleagar han emgasag ipal ebuan duailel ag Uwait nugau igul naliu i sesamoranemen dudu agal geleagar aleagar sul damamen. Bo, go petak tam, agal geleagar aleagar Uwait nugau ameg ebu naliu dacanemen.
15Bo, du go gonugau ougab petak ab tam, go nug air go gonugau ougab petak eun utamoroi amau, go iboi, unamau. Uwait nug go en gusig ze anab tam, gonun, go enai igul zuba, du go ta, air ta, gonugau ougab petak eun, go gonugau gamu ta, gonugau wau ta gusig i patamau. Einen, Uwait nug ag duailel ipal oiagab selai mui dabun tapai mareun.
16Bo, na, ounab petak emen air, na i abiu, nait gamut ougab petak ab tam go na igul naliu sesamoreben, peizaimai, gonugau ougab koli kekulabun iboin ta, tam ta. Na, ounab petak emen du, na han i abiu, nait wat ougab petak ab tam, nait igul naliu sesamoreben, peizaimai, gonugau ougab kekulabun iboin ta, tam. Agen guzenebi, Uwait nug ag koli imaramau.
17Bo, ag tutak tutak erunai pet daremen ebuan Uwait nug ag Yesus Kristus sesamorabun ulareun ag go ebutal guzental dan. Dubanou Ban nug ag guzental dabun tapai mareun. Iz kasai ze go Kristen duailel ag uzan beu beu gotulanemen ebu unum awaranem.
18Du in, gonugau enib galau kuateun ebu, Uwait nug uleun go enib galau go koli kasabun i dabilamau. Du in gonugau enib galau kuatab tam ebu, Uwait nug uleun, gonugau enib galau kuatabun i dabilamau.

19Du gonugau enib galau kuateun ta, gonugau enib galau kuatab tam ta, igul go banou tam. Du in go Uwait nugau kasai ze sesamoraneu, igul go banou.
20Dudu tutak tutak ein salau ebu darena, Uwait nug ulareun, go salau go ebutal damau.
21Na salau du (slev) daremen ebu, Uwait nug ulizeun, na ounab eg i umau, bo, salau utabun abu daba, utamam.
22Du in go salau du (slev) dareun ebu, Uwait Banou nug uleun, ulis go Banou nugau. Uwait Banou nugau ameg ebu go koli salau du (slev) i damau. Guzenaital, du in go nugtal gonugau salau mai dareun ebu, Uwait nug uloroun, ulis go Kristus nugau salau du (slev) damau.
23Yesus Kristus nug ece banou sil ag gau mareun, gonun, ag dudu ipal agal salau dudu (slev) i damamen.
24O zaiar, ig ein igul ebu darena, Uwait nug uligeun, ig igul go ebutal dab. Ig unum Uwait nugau pigsal darem.
25Ze tub han dudu ailel egarab tam en ailemen. Go en Uwait Banou nug iz kasai ze milab tam, bo, izal dabeleu eiman awaramoroi, einen, Banou nug iz en ougab eg wai maimai, iz gonugau ze marabun tapai mileun, gonun, iz ag petak ze awarabun iboin.
26Ulis ig ebiligab uhu banou zuaneu pianem, einen, ig Yesus sesamoranem. Izal dabeleu guzenai, du air uab tam, go guzental damau.
27Na du air mui, na nait wat utabun abu i itanamam. Na du air i omen, na air uabun abu i itanamam.
28Bo, na air umam, igul go eg tam. Air du i omen, go du umau, go han igul eg mab tam. Bo, duailel egaremen ag em e ebuan uhu banou umamen. Iz uhu go ag ebalagab zuabun utem, gonun, go en awarem.
29O, zaiar, iz einen guzenai awarem? Ulis ziwas hogu usaleu, em tamabun ziwas waugab zoi dareu. Du air mui ag air i omen sul dan.
30Duailel uhu mui ag manil mai dacanemen, ag manil i mai dacanemen sul soai dan. Duailel ag siksikai damamen, ag siksikab tam sul dan. Duailel ag ecesab gau macanemen, ag ecesab go gau macanemen agal pet aimai i dabilan.
31Duailel ag em e ebuan ecesab en salau macanemen, ag salau go banou aimai anabun iboin tam. Einen, ig abiu, em e mui ecesab unum e ebu darem unum tamarai beteu.
32Izal dabeleu guzenai; ag em e ebuan ecesab naliu en dabeleu asiu i on aimai awarem. Air i omen du go Dubanou Ban nugau salau oi murabun tutak dabilaneu, gonun, go Uwait Banou nugau ougab siksikabun dabileimai, salau naliu mabun guzenaneu.
33Bo, du air a, go em e ebuan ecesab en dabilaneu, einen, go gonugau wau nugau ougab siksikabun dabilaneu.
34Gonun, gonugau dabeleu aliag dareu. Air go du i omen ta, air magun ta, ag Uwait en dabeleu asiu maimai, agal enimag mui, doropag mui, unum Uwait Banou murabun guzenanemen. Bo, air du a, go em e ebuan ecesab en dabilaneu, einen, go gonugau gamu nugau ougab naliu usalabun aimai guzenaneu.
35Iz ze e ag isanarabun awarem. Iz ag ebalagab kasai ze uhu mui marabun utem. Ag naliu daimai, Dubanou Ban nugau salau moroimai, ecesab tub nug keuaraba, agal dabeleu ata atai i uabun aimai awarem.
36Bo, du in air tub uabun tapai moromen, dai dai, aiu ses air go ebu igul naliu mab tam dabeleimai, gonugau ougab air go uabun asaba, umau. Go igul go guzenamau, go igul eg i mamau.

37Bo, du in gonugau ougab gusig maimai, gonugau enib suban gumabun iboin, go air uabun tapai moromen i wai aimai dabileimai, i umau. Du go han igul naliu meu. Go igul eg mab tam.
38Gonun, izal dabeleu, du go air umau, go igul naliu meu, du go air i umau, go igul naliu pet meu.
39Kasai ze guzenai en iz anem, ‘Air go du a, gonugau gamu mui pezai dacaneu, utabun iboin tam.’ Bo, gonugau gamu noumai utei unaba, air go betei du tub awau uabun iboi, bo, go du Dubanou Ban en ougab petak eun du umau.
40Bo, go koli du i wai amau go siksikai damau. Izal dabeleu guzenai, Uwait nugau Ah Wes iz ibail dareu, gonun, iz ze go anem.