Text copied!
CopyCompare
Sahidica - طبعة جديدة من العهد الجديد باللغة القبطية الصعيدية - ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ

ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ ̅Ⲁ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲀⲢⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲞⲠⲚ ϨⲰⲤ ϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲘⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.
2ⲈⲨϢⲒⲚⲈ ϬⲈ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ϨⲚ ⲚⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲨⲈϨⲈ ⲈⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ.
3ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲞⲨⲈⲖⲀⲬⲒⲤⲦⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲦⲢⲈⲨⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲎϨⲒⲦⲚ ⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϮⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚ.
4ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲈⲀⲒⲀⲀϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲒⲦⲘⲀⲒⲎⲨ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲀⲒ. ⲠⲈⲦⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲠⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ.
5ϨⲰⲤⲦⲈ ⲘⲠⲢⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲖⲀⲀⲨ ϨⲀⲐⲎ ⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ϢⲀⲚⲦⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲒ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲚⲈⲐⲎⲠ ϨⲘ ⲠⲔⲀⲔⲈ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚϢⲞϪⲚⲈ ⲚⲚϨⲎⲦ. ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲦⲀⲈⲒⲞ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.
6ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲚⲦⲀⲒϪⲒⲦⲞⲨ ⲚⲤⲘⲞⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲒ ⲘⲚ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲤⲂⲞ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲈⲦⲘⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲞⲨⲀ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲀ ϨⲀ ⲞⲨⲀ.
7ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈⲦⲚⲦⲞⲞⲦⲔ ⲈⲘⲠⲔϪⲒⲦϤ ⲈϢϪⲈ ⲀⲔⲢⲠⲔⲈϪⲒ ⲀϨⲢⲞⲔ ⲔϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲔ ϨⲰⲤ ⲈⲘⲠⲔϪⲒ.
8ⲎⲆⲎ ⲦⲈⲦⲚⲤⲎⲨ ⲎⲆⲎ ⲀⲦⲈⲦⲚⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ⲀϪⲚⲦⲚ ⲀⲦⲈⲦⲚⲢⲢⲢⲞ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈϢϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲢⲢⲢⲞ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲢⲢⲢⲞ ϨⲰⲰⲚ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ.
9ⲀⲢⲎⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀⲀⲚ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚϨⲀⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲒⲈⲠⲒⲐⲀⲚⲀⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲀⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲐⲈⲀⲦⲢⲞⲚ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ.
10ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲢⲤⲞϬ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲤⲀⲂⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲚϬⲞⲞⲂ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲚϪⲞⲞⲢ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲦⲀⲈⲒⲎⲨ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲦⲚⲤⲎϢ
11ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲈⲒⲞⲨⲚⲞⲨ ⲦⲚϨⲔⲀⲈⲒⲦ ⲦⲚⲞⲂⲈ ⲦⲚⲔⲎⲔⲀϨⲎⲨ ⲤⲈϮⲔⲖⲮ ⲈϪⲰⲚ ⲦⲚϢⲦⲢⲦⲰⲢ.
12ⲦⲚϨⲞⲤⲈ ⲈⲚⲢϨⲰⲂ ϨⲚ ⲚⲈⲚϬⲒϪ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲨⲤⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲦⲚⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨⲠⲎⲦ ⲚⲤⲰⲚ ⲦⲚⲀⲚⲈⲬⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ.
13ⲈⲨϪⲒⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞⲚ. ⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲒⲠⲈⲢⲒⲔⲀⲐⲀⲢⲘⲀ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚⲢϢϤⲈ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϢⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲒⲞⲨⲚⲞⲨ.
14ⲚⲚⲈⲈⲒϮϢⲒⲠⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲚ ⲈⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲚⲀⲒ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒϮⲤⲂⲰ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲰⲤ ϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ.
15ⲔⲀⲚ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲦⲂⲀ ⲘⲠⲀⲒⲆⲀⲄⲰⲄⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚϨⲀϨ ⲚⲈⲒⲰⲦ ⲀⲚ. ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲀⲒϪⲠⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ.
16ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ϬⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲦⲚⲦⲚⲦⲎ ⲨⲦⲚ ⲈⲢⲞⲒ.
17ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲒⲦⲚⲚⲈⲨⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲦⲢⲈⲦⲚⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲚⲀϨⲒⲞⲞⲨⲈ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲐⲈ ⲈϮϮⲤⲂⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲘ ⲘⲀ ⲚⲒⲘ.
18ϨⲰⲤ ⲈⲚϮⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲀⲚ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲀϨⲞⲒⲚⲈ ϪⲒⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ

19ϮⲚⲎⲨ ⲆⲈ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲢϨⲚⲀϤ. ⲚⲦⲀⲈⲒⲘⲈ ⲀⲚ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲚⲈⲦϪⲞⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲨϬⲞⲘ.
20ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈⲤϨⲚϢⲀϪⲈ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨϬⲞⲘ.
21ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲀϢϤ. ⲦⲀⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲢⲰⲂ ϪⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ.