Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 1 JOHANNES

1 JOHANNES 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I elskede! tror ikke enhver Ånd, men prøver Ånderne, om de ere af Gud; thi mange falske Profeter ere udgåede i Verden.
2Derpå kende I Guds Ånd: enhver Ånd, der bekender Jesus som Kristus, kommen i Kød, er af Gud.
3Og enhver Ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; og dette er Antikrists Ånd, om hvilken I have hørt, at den kommer, og den er allerede nu i Verden.
4Mine Børn! I ere af Gud og have overvundet dem, fordi den, som er i eder, er større end den, som er i Verden.
5De ere af Verden; derfor tale de af Verden, og Verden hører dem.
6Vi ere af Gud. Den, som kender Gud, hører os; den, som ikke er af Gud, hører os ikke. Derpå kende vi Sandhedens Ånd og Vildfarelsens Ånd.
7I elskede! lader os elske hverandre, thi Kærligheden er af Gud, og hver den, som elsker, er født at Gud og kender Gud.
8Den, som ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er Kærlighed.
9Deri blev Guds Kærlighed åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin Søn, den enbårne, til Verden, for at vi skulle leve ved ham.
10Deri består Kærligheden: ikke at vi have elsket Gud, men at han har elsket os og udsendt sin Søn til en Forsoning for vore Synder.
11I elskede! har Gud således elsket os, da ere også vi skyldige at elske hverandre.
12Ingen har nogen Sinde set Gud; dersom vi elske hverandre, bliver Gud i os, og hans Kærlighed er fuldkommet i os.
13Derpå kende vi, at vi blive i ham, og han i os, at han har givet os af sin Ånd.
14Og vi have skuet og vidne, at Faderen bar udsendt Sønnen til Frelser for Verden.
15Den, som bekender, at Jesus er Guds Søn, i ham bliver Gud, og han i Gud.
16Og vi have erkendt og troet den Kærlighed, som Gud har til os. Gud er Kærlighed, og den, som bliver i Kærligheden, bliver i Gud, og Gud i ham.
17Deri er Kærligheden fuldkommet hos os, at vi have Frimodighed på Dommens Dag, fordi, ligesom han er, således ere også vi i denne Verden.
18Frygt er ikke i Kærligheden, men den fuldkomne Kærlighed driver Frygten ud; thi Frygt bringer Straf; men den, som frygter, er ikke fuldkommet i Kærligheden.

19Vi elske, fordi han elskede os først.
20Dersom nogen siger: “Jeg elsker Gud,” og hader sin Broder, han er en Løgner; thi den, der ikke elsker sin Broder, som han har set, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har set?
21Og dette Bud have vi fra ham, at den, som elsker Gud, skal også elske sin Broder.