Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 22

NUMERA 22:36-40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
36Balaki be ia kamonai Balama ia mai noho, vadaeni ia be Moaba ena hanua ta ladana Ara dekenai ia lao, Balama danu ia hedavari totona. Ara be Aranona Sinavai ena badibadinai ia noho, Moaba ena tano hetoa gabuna dekenai.
37Balaki ese Balama dekenai ia hereva, ia gwau, “Hesiai taudia lau siaia, oi boiria totona, ani? Badina dahaka lau oi kamonai henia lasi? Lau ese oi lau hanamoa diba lasi, a?”
38Balama ese Balaki dekenai ia haere, ia gwau, “Lau mai vadaeni, ani? To lau be siahu lasi hereva ta do lau gwauraia. Dirava ese lau dekenai ia hamaoroa hereva sibona lau gwauraia diba.”
39Vadaeni Balama be Balaki danu ia lao, Kiriata Husoto hanua dekenai idia ginidae.
40Balaki ese boubou gaudia ia alaia, boromakau bona mamoe. Bona edia vamu haida be Balama dekenai, bona ia idia bamoa lohia taudia dekenai ia henidia.

Read NUMERA 22NUMERA 22
Compare NUMERA 22:36-40NUMERA 22:36-40