Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 1

NUMERA 1:51-53

Help us?
Click on verse(s) to share them!
51Palai Dubu be gabu ta dekenai do umui abia lao neganai, Levi taudia ese do idia atoa diho, bona gabu matamata dekenai umui ginidae neganai, Levi taudia ese do idia haginia lou. Bema idau iduhu tauna be Palai Dubu kahirakahira ia raka mai neganai, do umui alaia mase.
52“Israela taudia be edia iduhu ta ta dekena amo do idia kamepa, iduhu ta ta edia kamepa, edia kamepa gabudia dekenai, bona iduhu ta ta be mai edia pepe danu.
53“To Levi taudia ese edia palai rumadia be Palai Dubu kahirakahira do idia haginia hagegea, Palai Dubu do idia gimaia totona. Badina be bema tau ta be egu Palai Dubu kahirakahira do ia raka, egu badu ese Israela taudia do ia hadikaia diba.”

Read NUMERA 1NUMERA 1
Compare NUMERA 1:51-53NUMERA 1:51-53