Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 14

NUMERA 14:15-19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15Bema oiemu bese ibounai oi alaia ore neganai, oiemu sivarai idia kamonai besedia do idia gwau,
16‘Lohiabada be mai siahu lasi inai bese ia gwauhamata henidia tano dekenai do ia hakaudia vareai. Unai dainai ia ese taunimanima noho lasi tano dekenai iena bese ia aladia ore.’
17“Unai dainai Lohiabada e, oi dekenai lau noinoi, oiemu siahu mani do oi hedinaraia, bona oiemu hereva gauna do oi badinaia, hereva be inai:
18‘Lau Lohiabada, be badu haraga lasi, lauegu lalokau bona bogahisihisi be bada, bona kara dika bona kamonai henia lasi karadia lau gwauatao. To kara dika taudia edia dika do lau laloaboio lasi, badina edia natudia do lau panisia ela bona uru toi bona uru 4 do idia ore.’
19Lau be oi dekenai lau noinoi, oiemu bogahisihisi ia bada herea dainai, inai bese edia kara dika do oi gwauatao. Mani edia dika do oi gwauatao, Aigupito idia rakatania ia mai bona hari edia dika oi gwauatao hegeregerena.”

Read NUMERA 14NUMERA 14
Compare NUMERA 14:15-19NUMERA 14:15-19