Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 13

NUMERA 13:17-21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
17Vadaeni Mose ese ia siaidia, Kanana do idia itaia. Ia gwau, “Mirigini kahana do umui lao, Kanana ena diho kahana do umui vareai. Unai gabu dekena amo Kanana ena ororo gabudia dekenai do umui lao.
18Tano ena toana do umui itaia, bona unai tano ena taudia edia toana do umui itaia, idia goada o manoka, idia be momo o momo lasi.
19Edia tano be edena bamona do umui itaia, ia namo o dika. Bona unai taudia edia hanua do umui itaia, kamepa dekenai, o hanua mai magu danu lalonai idia noho.
20Edia uma gabudia danu do umui itaia, idia be namo o dika, bona au idia noho o lasi. Bona do umui goada, tano ena au huahua haida do umui abia mai lou.” Badina be unai negana be vain huahua idia mage hamatamaia negana.
21Vadaeni unai tatau be mirigini kahana idia lao, Kanana tanona idia itaia, Sini taunimanima idia noho lasi tanona ela bona Rehoba, Hamata dalana dekenai.

Read NUMERA 13NUMERA 13
Compare NUMERA 13:17-21NUMERA 13:17-21