Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 12

NUMERA 12:8-15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Unai dainai ia danu ai herevahereva neganai, lauegu uduna dekenai lau hereva, iena uduna dekenai ia hereva, ai hereva hunia lasi. Lau Lohiabada egu laulau toana korikori be Mose ese iena matana dekena amo ia itaia vadaeni. Umui ruaosi be edena bamona lauegu hesiai tauna Mose dekenai umui maumau? Umui gari lasi, a?”
9Idia ruaosi dekenai Lohiabada ese ia badu herea, vadaeni ia ese idia ia rakatania.
10Ori be Palai Dubu dekena amo ia daekau neganai, Miriama be lepera gorere ia abia. Iena kopina be kurokuro, sinou bamona. Arona ese Miriama ia itaia ia be lepera gorere ia abia vadaeni.
11Vadaeni Arona ese Mose dekenai ia hereva, ia gwau, “Lohia e, ai be kara kava ai karaia vadaeni, ai kara dika vadaeni. Mani emu kara aiemai dika davana do oi henia lasi.
12Inai hahine mani oi durua, ia be mase gauna, sinana bogana dekena amo ia vara dika kekeni, iena kopina kahana ia darea oho bamona garina.”
13Vadaeni Mose ese Lohiabada dekenai ia noinoi, ia gwau, “Dirava e, mani oi hanamoa.”
14To Lohiabada ese Mose ia haere henia, ia gwau, “Bema Miriama ena tamana ese Miriama ena vairana dekenai bema ia kanudia, Miriama be mai hemarai danu do ia noho dina 7, ani? Unai dainai Miriama be dina 7 kamepa ena murimuri dekenai do ia noho, unai murinai do idia hakaua vareai lou.”
15Unai dainai Miriama be kamepa murimuri dekenai ia noho ela bona dina 7 idia ore. Bona Israela taudia be edia laolao idia matamaia lou lasi ela bona Miriama be kamepa lalonai ma idia hakaua vareai lou.

Read NUMERA 12NUMERA 12
Compare NUMERA 12:8-15NUMERA 12:8-15