Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - Malakayi

Malakayi 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1(1:; 3:1; 4:5) Tjuwu tjuṯaya wiyawana nyinanytjala, Katutjalu wati Malakayinya nintiṉu, yankula tjananya palumpa wangka nintintjaku. Wangka tjuṯa tjananya nintiṉangi, Katutjakulpiya tjukarurru nyinanytjaku. Malakayilu tjananya Katutjaku wangka piyuku yalatji watjaṉu, “Kulilaya! Wati kutju, ngayuku wangka tjakultjunkupayi, ngayulu Katutjaluṉa nyurrangarrimpa wantirriyalku, nintintjaku nyurrangarrinya. Palunyatjanu mayutju tiṉa nyurrangarrimpa ngalya yankula nyinaku. Mayutju palumpanyurra paṯara nyinanytjaku. Paluru yankula ngayuku tjaatji tiṉangka nyinarra, paluru nyurranya nintilku ngayuku wangka. Paluru nyurrangarrinya watjalku, ‘Katutjalu yirriṯi watjaṉu nyurrangarrinya yaṉṯayaṉṯalkitjangku.’” Malakayilu tjananya Katutjaku wangka yalatji piyuku tjakultjunu, “Kulilaya! Ngayulu Katutjalu nyurrangarrinya watjaṉi. Ngayuku wangka watjalpayinya, Yilaatjanya ngayulu nyurrangarrimpa wantirriyalku yurrunpa. Palunyatjanu ngayuluṉa tjananya kuya palyalpayi tjuṯa kuutawutjungka wangkarra pikantanku. Palula yurrunpa nyurrampa Yilaatjanya yanku.”