Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Kpɑrobu

Kpɑrobu 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Durɔ ɡoo u wɑ̃ɑ Efɑrɑimun ɡuunun berɑ ɡiɑ, win yĩsirɑ Mikɑ.
2Sɔ̃ɔ teeru u win mɛro sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, sii ɡeesun ɡobi nɔrɔbu kɑ wunɔbu (1.100) yi ɑ nɛɛ, bɑ ɡbɛnɑ, sere ɑ ɡbɛnɔ wi bɔ̃rusi nɛn nɔni biru, yi wee. Nɛnɑ nɑ yi suɑ. Mɑ win mɛro u nɛɛ, Gusunɔ u bɔ̃ri yi ɡɔsiɑ domɑru wunɛ sɔɔ, nɛn bii.
3Mɑ Mikɑ u ɡobi yi suɑmɑ u win mɛro wesiɑ. Yerɑ mɛro u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee, nɑ sii ɡee si Yinni Gusunɔ wɛ̃ɛmɔ, bu bwɑ̃ɑroku koowo wunɛn sɔ̃ kpɑ bu su pote. Ǹ n mɛn nɑ, ɑ yɑnde su nɛnuɔ.
4Adɑmɑ u yinɑ. Mɑ u su mɛro wesiɑ. Yerɑ win mɛro wi, u sin ɡobi ɡoobu (200) suɑ u seko wɛ̃. Mɑ seko wi, u bwɑ̃ɑroku kuɑ u ɡu sii ɡee si pote. Yen biru bɑ ɡu yi Mikɑn dirɔ.
5N deemɑ Mikɑ u rɑɑ sɑ̃ɑ yeru mɔ win yɛnuɔ. Mɑ u derɑ bɑ nùn bwɑ̃ɑroku ɡɑnu kuɑ. Mɑ u win tiin bii turo ɡɔsɑ u kuɑ nin yɑ̃ku kowo.
6Domi sɑɑ ye sɔɔ, Isirelibɑ bɑǹ kpɑro mɔ, bɑɑwure u mɔ̀wɑ ye u kĩ.
7Sɑɑ ye sɔɔ, ɑluwɑɑsi ɡoo wɑ̃ɑ Bɛtelehɛmuɔ Yudɑn temɔ. Durɔ wi, u sɑ̃ɑwɑ Lefin bweseru.
8Mɑ u seewɑ Bɛtelehɛmun di u win wɑsɑnɡɑriru doonɑ. Ye u turɑ Efɑrɑimun ɡuunɔ, mɑ u duɑ Mikɑn yɛnuɔ.
9Yerɑ Mikɑ u nùn bikiɑ u nɛɛ, mɑn diyɑ ɑ wee. Mɑ u wisɑ u nɛɛ, nɛ yɑ̃ku kowon bweserɑ. Nɑ weewɑ Bɛtelehɛmun di ye yɑ wɑ̃ɑ Yudɑn temɔ. Nɑ nɛn bɔsunu mɔ̀wɑ, nɑ kɑsu mi kon sinɑ.
10Mɑ Mikɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ǹ n mɛn nɑ, ɑ sinɔ nɛn mini kpɑ ɑ n sɑ̃ɑ nɛn yɛnun yɑ̃ku kowo, kpɑ nɑ n dɑ nun sii ɡeesun ɡobi wɔkuru wɛ̃ wɔ̃ɔ bɑɑɡere, kɑ sere mɑɑ yɑ̃ɑ ni kɑɑ n dɑ doke, kpɑ nɑ n nun nɔɔrimɔ. Mɑ durɔ wi, u wurɑ.
11Nɡe mɛyɑ u kɑ sinɑ Mikɑn mi. Mɑ Mikɑ u nùn mɛɛrɑ nɡe win tiin bii.
12Mɑ u nùn kuɑ win yɑ̃ku kowo.
13Yerɑ Mikɑ u tii sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɑ yɛ̃ mɑ Yinni Gusunɔ u koo mɑn domɑru kuɑ tɛ̃ domi nɑ yɑ̃ku kowo mɔ wi u sɑ̃ɑ Lefin bweseru.