Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Ezra

Ezra 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ovo su ljudi one pokrajine koji su se vratili iz sužanjstva u Babilonu, kamo ih bijaše odveo babilonski kralj Nabukodonozor. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad.
2Stigli su oni i s njima Zerubabel, Ješua, Nehemija, Seraja, Reelaja, Nahamani, Mordokaj, Bilšan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Baana. Evo popisa ljudi od naroda Izraelova:
3sinovi Paroševi: dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva;
4sinovi Šefatjini: tri stotine sedamdeset i dva;
5Arahovi sinovi: sedam stotina sedamdeset i pet;
6sinovi Pahat-Moabovi, to jest sinovi Ješuini i Joabovi sinovi: dvije tisuće osam stotina i dvanaest;
7Elamovi sinovi: tisuću dvije stotine pedeset i četiri;
8sinovi Zatuovi: devet stotina četrdeset i pet;
9Zakajevi sinovi: sedam stotina i šezdeset;
10Banijevi sinovi: šest stotina četrdeset i dva;
11Bebajevi sinovi: šest stotina dvadeset i tri;
12sinovi Azgadovi: tisuću dvije stotine dvadeset i dva;
13Adonikamovi sinovi: šest stotina šezdeset i šest;
14sinovi Bigvajevi: dvije tisuće pedeset i šest;
15Adinovi sinovi: četiri stotine pedeset i četiri;
16sinovi Aterovi, od Ezekije: devedeset i osam;
17Besajevi sinovi: tri stotine dvadeset i tri;
18sinovi Jorini: stotinu i dvanaest;

19Hašumovi sinovi: dvije stotine dvadeset i tri;
20sinovi Gibarovi: devedeset i pet;
21ljudi iz Betlehema: stotinu dvadeset i tri;
22ljudi iz Netofe: pedeset i šest;
23ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;
24ljudi iz Bet Azmaveta: četrdeset i dva;
25ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina četrdeset i tri;
26ljudi iz Rame i Gebe: šest stotina dvadeset i jedan;
27ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;
28ljudi iz Betela i Aja: dvije stotine dvadeset i tri;
29nebonski sinovi: pedeset i dva;
30sinovi Magbiša: stotinu pedeset i šest;
31sinovi jednoga drugog Elama: tisuću dvije stotine pedeset i četiri;
32Harimovi sinovi: tri stotine i dvadeset;
33sinovi Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i pet;
34sinovi Jerihona: tri stotine četrdeset i pet;
35sinovi Senajini: tri tisuće šest stotina trideset.
36Svećenici: Jedajini sinovi, to jest iz kuće Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri;

37sinovi Imerovi: tisuću pedeset i dva;
38Pašhurovi sinovi: tisuću dvije stotine četrdeset i sedam;
39sinovi Harimovi: tisuću i sedamnaest.
40Leviti: sinovi Ješuini i Kadmielovi od Hodavjinovaca: sedamdeset i četiri.
41Pjevači: sinovi Asafovi: stotinu dvadeset i osam.
42Vratari: sinovi Šalumovi, sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akubovi, sinovi Hatitini i sinovi Šobajevi: u svemu stotinu trideset i devet.
43Netinci - sluge hramske: Sihini sinovi, sinovi Hasufini, sinovi Tabaotovi,
44Kerosovi sinovi, Siahini sinovi, Fadonovi sinovi,
45sinovi Lebanovi, sinovi Hagabini, sinovi Akubovi,
46Hagabovi sinovi, Šamlajevi sinovi, Hananovi sinovi,
47sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajini,
48Resinovi sinovi, Nekodini sinovi, Gazamovi sinovi,
49sinovi Uzini, sinovi Faseahini, sinovi Besajevi,
50Asnanini sinovi, Meunimovi sinovi, Nefusimovi sinovi,
51sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufini, sinovi Harhurovi,
52Baslutovi sinovi, Mehidini sinovi, Haršini sinovi,
53sinovi Barkosovi, sinovi Sisrini, sinovi Tamahovi,
54Nesiahovi sinovi, Hatifini sinovi.

55Sinovi slugu Salomonovih: sinovi Sotajevi, sinovi Hasoferetovi, sinovi Farudini,
56Jalini sinovi, Darkonovi sinovi, Gidelovi sinovi,
57sinovi Šefatjini, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Hasebajimovi, sinovi Amijevi.
58Svega netinaca i sinova slugu Salomonovih: tri stotine dvadeset i dva.
59Oni koji su pošli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adana, Imera, a nisu mogli dokazati da li je njihov dom i njihovo sjeme izraelskog podrijetla:
60sinovi Dalajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini - njih šest stotina pedeset i dva.
61A od svećeničkih sinova: Hobajini sinovi, Hakosovi sinovi, sinovi Barzilaja - onoga koji je uzeo za ženu jednu kćer Barzilaja Gileađanina te se prozvao tim imenom.
62Oni su tražili svoje rodoslovne popise, ali ih nisu našli. Bili su izlučeni iz svećeništva.
63I namjesnik im zabrani jesti od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za Urim i Tumim.
64Sav je zbor brojio četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset duša,
65ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine i sedam. Bijaše i dvije stotine pjevača i pjevačica.
66Njihovih je konja bilo sedam stotina trideset i šest, njihovih mazga dvije stotine četrdeset i pet,
67deva je bilo četiri stotine trideset i pet, a njihovih magaraca ukupno šest tisuća sedam stotina i dvadeset.
68Stanovit broj obiteljskih glavara kad su stigli u Dom Jahvin, koji je u Jeruzalemu, dragovoljno su priložili darove za Dom Božji da bi se podigao na svome mjestu.
69Dali su prema svojim mogućnostima u riznicu šezdeset tisuća drahmi zlata, pet tisuća mina srebra i stotinu svećeničkih haljina.
70Svećenici, leviti i dio naroda nastaniše se u Jeruzalemu; a vratari, pjevači, netinci i svi ostali Izraelci u svojim gradovima.