Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Esra

Esra 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te Israel dabe hauwago te Babilon tǫ pedai tagalama, tama Jerusalemba ma pali, tama te gasa Juda pedai badu me pai, tama augwa hanigo page buluba palio. Te Israel dabe te Babilonde sesabi mu elama, bobobage sogo mu bidalio, te king Nebukatnesargo bidali sogo te Juda haniba hwįgi pelama, tama we bidi hauwa kalabus elama, tama augwali te Babilonba sela pai dao.
2Te Juda dabe augwa tobolu bidi dabe nogi te tiwai dao, Serubabel, Josua, Nehemia, Seraia, Relaia, Mordekai, Bilsan, me Mispar, Bikvai, me Rehum, me Bana, te tama dao. Te tobolu bidi dabe te Juda dabe dali augwa page buluba ma pali. E da te Israel hani dabego nogi dao, te dali te deli deli bidi dabego hani bidi te Jerusalemba ma pelawali namba dao. Te hanigo namba e tiwai elalubao.
3Te Parosgo hani bidi 2,172 elaluali.
4Tama Sefatiago hani bidi 372 bidali,
5tama te Ara hani bidi 775 elaluai.
6Te Pahatmoap hani, te Jesua me Joap sigo bulali wai hani bidi, augwali te 2,812 bidi elaluali.
7Te Elam hani bidi 1,254 elaluai.
8Tama te Satu hani bidi 945 elaluali.
9Te Sakai hani bidi 760 elaluai.
10Te Bani hani bidi 642 bidi bidai.
11Tama te Bebai hani bidi 623 bidi bidali,
12tama te Asgat hani bidi 1,222 bidi bidai.
13Te Adonikam hani bidi 666 bidi bidali,
14tama te Bikvai hani bidi 2,056 bidi bidalio,
15tama te Adin bidi hani te 454 bidi bidai.
16Te Ater hani bage, te agai gasa nogi me Hesekia, te hani bidi 98 bidali,
17tama te Besaigo hani bidi 323 bidali.
18Te Jorago hani bidi 112 bidi bidai,

19tama te Hasungo hani bidi te 223 bidai,
20tama te Gibargo hani bidi te 95 bidi bidai dao.
21E da te Juda dabego taun nogi hauwa dao. Te taun dabe te Juda tǫba ma pali bidi hani dabe augwa wąį dabego page bulu taun dao. Te Betlehem taun bidi dabego namba te 123 dao,
22tama te taun Netofa bidi te 56 elaluai,
23tama te taun Anatot te 128 dao,
24te taun Asmavet bidi 42 elaluali.
25Te Kiriat Jearim taun bidi dabe, me te Kefira, me Berot taun bidi dabe te 743 dao.
26Tama te Rama me Geba taun bidi dabe te 621 bidali,
27tama te Mikmas taun bidi te 122 dao.
28Te taun Betel me Ai te bidi te 223 dao,
29tama te Nebo taun bidi 52 bidai,
30tama te Makbis taun bidi 156 bidai dao.
31Tama te Namba 2 Elam bidi dabe 1,254 dao,
32tama te Harim taun bidi te 320 dao.
33Tama te Lot, me Hadit, me Ono, te taun bidi dabe te 725 dao.
34Tama te Jeriko taun bidi dabe te 345 bidi hani bidai dao.
35Tama te Sena taun bidi hani te 3,630 dao.
36Te pris hani dabego nogi dali, te Jerusalemba ma pali pris dabego namba dali, te tiwai elalubao. Te Jedaia hani, te augwa ayago wai te Jesuago hani bidi, te 973 elaluali.

37Te Imergo hani bidi 1,052 bidi elaluai dao,
38tama te bidi Pasurgo hani bidi te 1,247 bidi elaluali,
39tama te bidi Harimgo hani bidi te 1,017 bidi elaluai dao.
40Te Livaigo hani dabe nogi dali, te Jerusalemba ma pali Livai dabego namba dali, te e tiwai dao. Te Jesua de Katmiel sigo hani bidi te 74 elaluali. Te bidi si augwa bulali wąį te Hodavia dao.
41Te Godigo tempel bede musik wabo hani bidi dabe augwali te Asapgo hani bidi te 128 bidi bidali.
42Te Godigo tempel be tonalubo bidi dabe, augwali te tama hani bage Salum, me Ater, me Talmon, Akup, Hatita me Sobai. Tama augwali te 139 bidi dabe elalualio.
43Te Godigo tempel be tonalubo sę bidi dabe te Jerusalemba ma pali bage, augwali te bidi dabego hani dabe da, Siha, Hasufa, Tabaot,
44me Keros, Siaha, me Padon,
45te Lebana, me Hagaba, me Akup,
46me Hagap, me Samlai, Hanan,
47tama me Gidel, Gahar, Reaia,
48Resin, Nekoda, me Gasam,
49me Usa, Pasea, Besai,
50me Asna, Meunim, me Nefisim,
51Bakbuk, Hakufa, Harhur dao.
52Te bidi nogi me Baslut, Mehida, Harsa,
53Barkos, Sisera, Tema,
54Nesia, me Hatifa.

55Te hani bidi dabe augwali te bidi Solomongo sę bidi nogi yali, augwali me te augwa page buluba ma pali. Augwali te hani bidi dabego hani bidi dabe da, Sotai, Hasoferet, me Peruda,
56me Jala, Darkon, Gidel,
57Sefatia, Hatil, Pokeret Hasebaim, me Ami, te tama dao.
58Te Godigo tempel bede sę ebo bidi dabe, me te Solomongo sę yali bidi dabe, te augwa page buluba pali bidi dabego namba e tama, te 392 dao.
59Te Delaia me Tobia, Nekoda, te hani bage bidi namba te 652 elaluai. Augwali taun Telmela, Telharsa, me Kerup, Adan, me Imer, te taun page bidi dabe dao. Tiali goli, te hani bidi dabego te augwa bulali te wąįgo nogi kuna konesiąwai. Tama tiyu, augwaligo te Israel tuni bidi dabebolo augwa wąį dabego nogi ola maiabo sunumi te bugagia konesiąwai, augwali te Israel bagewe, ma meniwe, te subeo.
61Te pris hani dabe te pris bage mebago te augwa wąį dabe nogi te tigidali pris hani nogi elalubo bukude gegebo sę yali, tiali goli augwaligo nogi elalubo me subeo. Tama tialima, te augwali te pris da po wabo te sunumi ola maiabo te bugagia mu me konebeo. Te pris hani bage nogi te tiwai, Habaia, me Hakos, me Barsilai. Te polobadu te Barsilaigo wąįgo te taun Gileatde bidali bidi nogi Barsilaigo wegi me deli sali, tama te wąįgo te aga ayago wąįgo nogi hasegelama salio. Te hani bidi selago te augwa wąįgo nogi me susiąbadi elaluali, tama te hetman dabego homugo te augwali olo bidi dabe naga dao homu yali, tama augwali te augwaligo pris bidimainu me ilibeo.
63Tama te Juda dabe augwa polalubo gavman bidigo te bidi dabego te Godiba ofa ebo nai te tugio olama, te augwali habu selali. Agai te po wai, augwaligo te pris tuni bidi me deli pedalubaso da, teda te polalubo prisgo te dwasianu masigi side te po elalubo sulama, te Godigo homu sumainao, tama Godigo te po omainu yaibao, te bidi dabe augwali te pris sę emainao po wagowe, ma te subo dao.
64Te tigidali Israel bage augwa page buluba ma pali bidi namba te e dao, 42,360 dao.
65Tama augwa sę bidi me sę ebo we dabe namba te 7,337 dao. Tama te balia wabo we bidigo namba te 200 dao.
66Tama te hosgo namba 736, tama te kamel dabego namba 435, te donki dabe namba 6,720, tama te hosgo hapkas me donki te namba 245 dao.
68Te Godigo tempel be elaluali madigi te Jerusalemba te we bidi dabe pedelali sogo, te augwa hani tobolu bidi mebago te Godigo be ma sę ebo tau saio homu godolo yali. Tama tibaso, augwa te sę yainu te me badu dwagi yai nai dabe mani. Augwaligo te be te polobadu sę yani tǫde ma sę yainu yalio.
69Te doado bage umabo elalubo bidi dabego te nai hauwa mani, tama te dwasianu nai elalubo bidi dabego te dwasianu nai mawai. Te Israel dabego mani tigidali golgo sęgę te 500 kilogram yali, tama te mani silvago sęgę, te 2,800 kilogram tama yali, tama augwaligo te prisgo gudubo ugwa te 100 manio.
70Te pris dabe me, Livai dabe me, te meba we bidi te Jerusalem tomode bidali, tama pąde me bidali. Tama te musik wabo bidi dabe, me te tempel be tonalubo wasman, me te tempel bede sę ebo bidi dabe, augwali te taun te Jerusalem pąde bidigi pai. Tama te gasa Israel we bidi tigidali te augwa hanigo polobadu bidali page buluba pelama, bidigi pai dao.