Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Exodus

Exodus 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Heia di Hale laa Koia e Dabuaahia gi nia bida gahu linen e madangaholu e dui gi nia gahu humalia gi nnadunga halatee, halatee luuli mo mmee. Humu ina nia maa gi nia ada duain o nia manu ono bakau.
2Nia bida gahu e hai gi tongaadahi 14 ‘yard’ looloo, ge 2 ‘yard’ palaha.
3Duia nia bida gahu e lima gi di gunga gahu e dahi, heia labelaa beelaa gi nia gahu e lima ala i golo.
4Heia nia ada haganiga gi nia bida gahu halatee i taalinga di tua o nia gunga gahu aalaa.
5Dugu ina nia ada haganiga e madalima i taalinga di gahu matagidagi o nia gahu ala ne hagapuni matagidagi, ge mada lima ada haganiga i taalinga di gahu hagamuliagina o di gunga gahu dela i golo.
6Heia nia maadau goolo e 50 e hagapuni nia gunga gahu e lua gii hai di gahu e dahi.
7“Heia di gahu di Hale laa gi nia bida gahu e 11 ala ne hai gi nia ngaahulu kuudi.
8Heia nia maa gi tongaadahi, 15 ‘yard’ looloo, 2 ‘yard’ di palaha.
9Duia nia gahu e lima o nia maa gii hai di gunga gahu e dahi, ge ono e hai tuai gunga gahu. Haduu ina hagalua di ono baahi mee holongo lua i mua di Hale laa.
10Hagabongo ina nia lohongo buulei e 50 i taalinga di gunga gahu muliagi, ge 50 lohongo buulei e haganiga i taalinga di hoo di maa.
11Heia nia maadau baalanga mmee e 50, ga daalo nia maa gi lodo nia bongoo buulei e duudagi nia gunga gahu e lua e hai di uhi e dahi.
12Daudau ina di baahi mee ne dubu gi hongo di tua di Hale laa.
13Di baahi ‘yard’ o di gahu dela e dubu i nia baahi e lua le e daudau i nia baahi di Hale laa e gahu di maa hagatau.
14“Heia nia gahu labelaa e lua, e dahi e hai gi nia gili siibi daane gu haga mmee, gei i hongo di maa la di hoo di maa ne hai gi nia gili kau humalia, e daudau gi nua i taalinga di Hale laa e gahu di maa.
15“Heia nia waduu o di Hale laa gi nia laagau ‘acacia’.
16Di laagau waduu e dahi e 15 piidi looloo, ge 27 ‘inch’ palaha.
17Nia waduu e lua e hagalloo ono bida gi daha gii mee di duudagi nia maa, gii hai be di mee e dahi. Nia waduu huogodoo e hai ono duudagi beenei.
18Heia nia waduu e madalua gi di baahi ngeia,

19e haaligi no lala gi nia silber e madahaa, nia haaligi i lala di waduu e dahi e daahi nia baahi e lua ala ne hagalloo.
20Heia nia waduu e 20 gi di baahi ngaaga o di Hale laa,
21ge nia haaligi silber e 40, e lua haaligi i lala di waduu e dahi.
22Heia nia waduu e ono gi tua di Hale laa dela i bahi i dai di maa,
23mo nia waduu e lua ang gi nia madaaduge e lua i baahi i tua.
24Nia waduu o nia madaaduge e duudagi i baahi lala gaa hana gaa tugi gi tahuhu. Nia waduu e lua ala e hai nia madaaduge e lua e hai gii hai beenei.
25Huogodoo ga iai nia waduu e 8, ono haaligi silber e 16, e lua e haaligi di waduu e dahi.
26“Heia nia giodo laagau ‘acacia’ e 15, e lima ang gi nia waduu i di baahi e dahi di Hale laa,
27e lima ang gi nia waduu i di baahi dela i golo, ge e lima gi nia waduu i baahi dai, dela i tua di Hale laa.
28Di giodo tungaalodo e dugu i baahi di waduu e duudagi nia bida di Hale laa.
29Hii ina nia waduu gi nia goolo e hai labelaa nadau buulei goolo e daahi nia giodo laagau ala e hii labelaa gi nia goolo.
30Hagaduu ina di Hale laa be dagu bilaan ne hagi adu i hongo di gonduu.
31“Heia di gahu linen duuli humalia halatee, e dui gi nia gahu humalia gi nnadunga halatee, halatee luuli mo e mmee. Humu ina nia maa gi nia ada manu nadau bakau.
32Daudaulia gi nia waduu ‘acacia’ e haa e hii gi nia goolo, guu hau gi nia maadau, gu haganoho i hongo nia haaligi silber e haa.
33Dugu ina di gahu duuli gi lala di goolongo maadau i hongo tuatala di Hale laa, dugu ina Tebedebe di Hagababa dela e haa nia hadu e lua i tua di gahu duuli. Di gahu duuli e wwae di Gowaa Dabu mo di Gowaa Dabuaahia Huoloo.
34Dugu ina di uhi gi hongo Tebedebe di Hagababa.
35I tua di Gowaa Dabuaahia Huoloo, dugua teebele i baahi ngeia di Hale laa, gei di lohongo malama i baahi ngaaga.
36“Di gowaa dela e ulu gi lodo di Hale laa, dugua di gahu duuli dela e dui gi nia gahu humalia gi nnadunga halatee, halatee luuli mo mmee, ge guu humu gi nia duain.

37Ang gi di gahu duuli deenei, heia nia waduu ‘acacia’ laagau e lima e hii gi nia goolo, e hagapuni ginai nia maadau goolo. Heia nia lohongo waduu baalanga mmee e lima.