Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Kakabai - 2 Ḡaliḡalibona

2 Ḡaliḡalibona 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sailiya edi ḡalibona ena tauwaiḡaviya edi bada dididigina isana Naman. Bada i sagu te kedi ḡaviya a lauyovoḡedi. Ḡome Sailiya ḡalibonana i kita te, Naman ba lava laukaina bi lava a vivivile kauwe. Bi tana ba tauwaiḡaviya laukaina bi sida kapa i vai.
2Sailiya lavedi wala a nawa Islael lavedi a waiḡaviyedi te waivini guguḡinina ai dolivai te Naman mwanena ena taupaula.
3Bi muliḡa taupaula guguḡinina ena bada waivinina i giuwena gado, “Bamoda Naman maso i nawa Sameliya bi taugiuwatana i kita bi ena sida kapa maso i waiyawasani.”
9Kamaina bi Naman ena seliotmo i gelu bi i nawa Sameliya bi Elisa ena vanuwa ganakukuna mataetinemo i vamoito.
10Bi Elisa giu i giukamaḡena gado, “Kwa nawa bi Diyoudan gaubinemo mala 7 kwa asiwa. Bi tunim ya visuvisu bi kwa yawasana.”
11Bi geḡa te Naman ma medimedina i nawa bi i giuna gado, “Ei noḡotana bena ya yovo, ya moito bi aubaigu ya laupali ena Maimaituwa lisinemo bi nimana yai kwade tunigumo bi yai yawasanigu.
12Damaskasmo gauba Abana bi Fafa mote a visu gulata, ee? Maso ḡome e asiwa bi e yawasana.” Taunana aubaina ma medimedina i nawa.
13Bi Naman ena taupaula i nawa lisinemo bi i giuwena gado, “Egu Bada bamoda taugiuwatana i waibaḡam te noya dididiga kwa voiye ba maso kuna voiye. Taunana aubaina kwa nawa bi bai taugiuwatana i giuwemna kwa voiye te kwa asiwa bi kwa yawasana.”
14Taunana aubaina Naman i nawa Diyoudan gaubinemo bi mala 7 i asiwa maibena Maimaituwa taugiuwatana i giugiuwena mainana. Kamaina bi Naman tunina i nuwa yaḡosi maibena gomana tunina bi i yawasana munaḡa.
15Ḡome te Naman bi ena taupaula a munaḡa Maimaituwa taugiuwatana lisinemo. Bi Naman i nato Elisa matanemo i moito bi kalinana dididiginemo i giuna gado, “Niganana kaka e sibe te bamo mote maimaituwa ḡesaudi dobumo geḡa te Islael edi Maimaituwa taunaḡa. Taunana aubaina, aee, niganana em taupaula lisigumo puyo kwa legaudi.”
16Bi geḡa te taugiuwatana i giuna gado, “Giukauwa, Bada ya miyamiya, tana taunana ena taupaula tagu bi isanemo yà giugiu te puyo mote yàma legaudi.” Avena te Naman, i giu vavasaḡe te maso puyo i legaudi bi geḡa te Elisa i daboka.
17Kamaina bi Naman i giuwena gado, “Bamoda kwai aninegu te niga dobuna doḡana ḡotona yà ḡalavai bi egu donki labu sai geludi te yà nawe egu dobumo. Niganana bi noke i saḡa i nawana ba maimaituwa ḡesaudi lisidimo mote yàma laupuyo ee sewasewa yàma gabudi. Bi olta yà pati te Islael edi Maimaituwa taunaḡa lisinemo yà lausewasewa.
18Bi yà noḡonoḡoti te Bada egu gebogebo ya noḡotikamaḡe sauginemo egu ḡalibona yai saguye bi ka nawa Sailiya edi maimaituwa Limon ani laudunena vanuwinemo bi laḡaninemo ka lauduneyena ba Bada maso egu gebogebo i noḡotikamaḡe.”
19Kamaina bi Elisa, Naman i giuwena gado, “Ma nuwaubam kwa nawa.” Ḡome te Naman i nawa.