Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - ANDEN KONGEBOG

ANDEN KONGEBOG 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na'aman, Kongen af Arams Hærfører, havde meget at sige hos sin Herre og var højt agtet; thi ved ham havde HERREN givet Aramæerne Sejr; men Manden var spedalsk.
2Nu havde Aramæerne engang på et Strejftog røvet en lille Pige i Israels Land; hun var kommet i Tjeneste hos Na'amans Hustru,
3og hun sagde til sin Frue: “Gid min Herre var hos Profeten i Samaria; han vilde sikkert skille ham af med hans Spedalskhed!”
4Så kom Na'aman og fortalte sin Herre, hvad Pigen fra Israels Land havde sagt.
5Da sagde Arams Konge: “Rejs derhen! Jeg skal sende et Brev med til Israels Konge!” Så rejste han og tog ti Talenter Sølv, 6.000 Sekel Guld og ti Sæt Festklæder med.
6Og han overbragte Israels Konge Brevet. Deri stod der: “Når dette Brev kommer dig i Hænde, skal du vide, at jeg sender min Tjener Na'aman til dig, for at du skal skille ham af med hans Spedalskhed!”
7Da Israels Konge havde læst Brevet, sønderrev han sine klæder og sagde: “Er jeg Gud, så jeg råder over Liv og Død, siden han skriver til mig, at jeg skal skille en Mand af med hans Spedalskhed Nej, I kan da se, at han søger Lejlighed til Strid med mig!”
8Men da den Guds Mand Elisa hørte, at Israels Konge havde sønderrevet sine klæder, sendte han det Bud til Kongen: “Hvorfor sønderriver du dine Klæder? Lad ham komme til mig, så skal han kende, at der er en Profet i Israel!”
9Da kom Na'aman med Heste og Vogne og holdt uden for Døren til Elisas Hus.
10Elisa sendte et Bud ud til ham og lod sige: “Gå hen og bad dig syv Gange i Jordan, så bliver dit Legeme atter friskt, og du bliver ren!”
11Men Na'aman blev vred og drog bort med de Ord: “Se, jeg havde tænkt, at han vilde komme ud til mig, stå og påkalde HERREN sin Guds Navn og svinge sin Hånd i Retning af Helligdommen og således gøre Ende på Spedalskheden!
12Er ikke Damaskus's Floder Abana og Parpar fuldt så gode som alle Israels Vande? Kunde jeg ikke blive ren ved at bade mig i dem?” Og han vendte sig og drog bort i Vrede.
13Men hans Trælle kom og sagde til ham: “Dersom Profeten havde pålagt dig noget, som var vanskeligt vilde du så ikke have gjort det? Hvor meget mere da nu, da han sagde til dig: Bad dig, så bliver du ren!”
14Så drog han ned og dykkede sig syv Gange i Jordan efter den Guds Mands Ord; og hans Legeme blev atter friskt som et Barns, og han blev ren.
15Så vendte han med hele sit Følge tilbage til den Guds Mand, og da han var kommet derhen, trådte han frem for ham og sagde: “Nu ved jeg, at der ingensteds på Jorden er nogen Gud uden i Israel! Så modtag nu en Takkegave af din Træl!”
16Men han svarede: “Så sandt HERREN lever, for hvis Åsyn jeg står, jeg modtager ikke noget!” Og skønt han nødte ham, vægrede han sig ved at modtage noget.
17Da sagde Na'aman: “Så lad da være! Men lad din Træl få så meget Jord, som et Par Muldyr kan bære, thi din Træl vil aldrig mere ofre Brændoffer eller Slagtoffer til nogen anden Gud end HERREN!
18Men i én Ting vil HERREN nok bære over med din Træl: Når min Herre går ind i Rimmons Hus for at tilbede og støtter sig til min Arm og jeg så sammen med ham kaster mig til Jorden i Rimmons Hus, da vil HERREN nok bære over ed din Træl i den Ting!”

19Han svarede: “Far i Fred!” Men da han var kommet et Stykke hen ad Vejen,
20sagde Gehazi, den Guds Mand Elisas Tjener, ved sig selv: “Der har min Herre ladet denne Aramæer Na'aman slippe og ikke modtaget af ham, hvad han havde med; så sandt HERREN lever, jeg vil løbe efter ham for at få noget af ham!”
21Så satte Gehazi efter Na'aman. og da Na'aman så ham komme løbende efter sig, sprang han af Vognen, gik ham i Møde og spurgte: “Står det godt til?”
22Han svarede: “Ja, det står godt til! Min Herre sender mig med det Bud: Der kom lige nu to unge Mænd, som hører til Profetsønnerne, til mig fra Efraims Bjerge: giv dem en Talent Sølv og to Sæt Festklæder!”
23Da sagde Na'aman: “Tag dog mod to Talenter Sølv!” Og han nødte ham. Så bandt han to Talenter ind i to Punge og tog to Sæt Festklæder og gav to af sine Trælle dem, for at de skulde bære dem foran ham.
24Men da de kom til Højen, tog han Pengene fra dem, gemte dem i Huset og lod Mændene gå.
25Så gik han ind til sin Herre og trådte hen til ham. Da spurgte Elisa: “Hvor har du været, Gehazi?” Han svarede: “Din Træl har ingen Steder været!”
26Så sagde han til ham: “Gik jeg ikke i Ånden hos dig, da en stod af sin Vogn og gik tilbage for at møde dig? Nu har du fået Penge, og du kan få Klæder, Olivenlunde og Vingårde, Småkvæg og Hornkvæg, Trælle og Trælkvinder,
27men Na'amans Spedalskhed skal hænge ved dig og dit Afkom til evig Tid!” Og Gehazi gik fra ham, hvid som Sne af Spedalskhed.