Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - होसे

होसे 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1एफ्राइममी आं कली लोव़ पाइब। मेकोमी नेल्‍ल नाक्‍त पूर्ब ङा फश कली खेदा पाइब। मेकोमी जोल नु हुश ख्राक्‍श पोक्‍चा बारपाइक्‍ब। मेको अस्‍सुर नु गारब। मिनु इजीप्‍त रागी कली तेल सोइक्‍ब। होसे ५:१३
2परमप्रभु यावेमी यहूदा आ मरिम्‍शो पशो ङा सजाइ गेप्‍तु। मेकोमी याकूब आ मरिम्‍शो पशो आ पर्बम सजाइ गेब। मेकोपुकीमी दोदेंशो पामे, मोदेंशो पा सजाइ गेब।
3मेकोमी आ ममा आ कोंवजीम आ लोक्‍ब आ गेंग्रे ग्‍याइक्‍ताक्‍व। मिनु ठेयब दुम्‍शा, परमप्रभु यावे नु राम्‍शी पाप्‍तु। उत्‍पत्ती २५:२२,२६; उत्‍पत्ती ३२:२५-२९
4मेको परमप्रभु आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइब नु राम्‍शी पा ग्रात। मेकोमी ङाक्‍शा “शिशी पाइय्‍यी” दे पुंइतु। मेकोमी परमप्रभु कली बेथेल सहरमी ग्रुमानु, परमप्रभुमी मेको नु लोव़ पाप्‍तु। उत्‍पत्ती ३५:१५
5मिनु परमप्रभु यावे, मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु आ नें यावे बाक्‍ब। भजन संग्रह ८३:१९
6मिनु मेकोमी “गे परमप्रभु गे लेत्‍चा माल्‍नेवे। गे दाक्‍चा नु ठीक पचा मप्रोनीन। परमप्रभु यावे कली रिम्‍शा बाक्‍कीन” देंत।
7मिनु जोल पा नाक्‍तीक चलेब ग्‍याप्‍ब लेयब मुरुमी जोल पचा दाक्‍नीम।
8एफ्राइममी “गो शुश क्‍येट थीब दुम्‍ती। गो शोंप पाइश्‍शो बाक्‍नुङ। आं शुश क्‍येट चेम्‍तीके ‘गे पाप पाप्‍तीवी’ दे दोस गेने मचाप्‍नीम” देंत। प्रकाश ३:१७
9मिनु “गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ। गो इन कली इजीप्‍त रागी रे चाक्‍शो नङ। गो ङोंइती ङा चाड नाक्‍ती खोदेंशो पा इन कली लेंशा इन ताम्‍बुमी बाक्‍चा गेनुङ” देंत। होसे १३:४
10मिनु मेकोमी “गो नोले दुम्‍ब लोव़ पाइबपुकी नु लोव़ पाता। गो मेको आन कली कोंइतीके कोंइताक्‍ङ। गो मेको आन कली कथा शेंपाइक्‍ता।
11गिलाद मरिम्‍शो पाइब बाक्‍ब। मेको आ मुरपुकी शोर गाक्‍शो बाक्‍नीम। मेकोपुकीमी गिल्‍गालमी ब्‍यफ चढ़ेम्‍तेक्‍म हना, आन फुल्‍लु के चढ़ेतीक ब्रेश्‍शा, फुल्‍लु देल्‍शो खोदेंशो दुम्‍ब। होसे ६:८; होसे ९:१५
12मिनु याकूब प्रोक्‍शा, अराम रागीमी लत। मेकेर इस्राएलमी मीश चाक्‍चा आ पर्बम गेय पाप्‍तु। मेकोम मेकेर भेडा योव़तु। उत्‍पत्ती २७:४३; उत्‍पत्ती २८:५; उत्‍पत्ती २९:२०
13मिनु परमप्रभु यावेमी आ लोव़ पाइब आ पतीके इस्राएली आन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइताक्‍व। मिनु आ लोव़ पाइब रे पा मेको आन कली कोव़तु। प्रस्‍थान ३:१०
14तन्‍न एफ्राइममी परमप्रभु कली चुरपाइश्‍शो बाक्‍ब। मोपतीके परमप्रभुमी आ पशो हुश ख्राक्‍श पोक्‍तीके आ पर्बम सजाइ गेब। मेकोमी दोदेंशो पवा, मोदेंशो पा क्‍येक्‍क लेत्‍चा पुंइसीब” दे परमप्रभुम देंत।