Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - होसे

होसे 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु परमप्रभु यावेमी आं कली “इ मीशेमी अर्को वोंइश खोइश्‍शा, इ कली प्रोंइतु हना यो, मुल लशा, इ मीश कली लेंशा इ दाक्‍तीक कोंइदो। इस्राएलीपुकीमी अर्को देवी देवता आन कली दाक्‍शा आन चढ़ेशो थोव़क जचा दाक्‍ताक्‍म हना यो, परमप्रभु यावेमी इस्राएली आन कली दाक्‍ब” देंत। होसे १:२
2मोपतीके गो मेको मुर कली १५ शेकेल चांदी, होमेर का नु लेतेक का क्‍योव़ज गेशा आं मीश लेंशा ग्‍याप्‍ता। शेकेल का ११.५ ग्राम चांदी के क्‍येट बाक्‍ब। होमेर का २२० लिटर बाक्‍ब। लेतेक का ११० लिटर बाक्‍ब।
3मिनु गोमी आं मीश कली “गे मुल शुश नाक्‍त सम्‍म गो नु बाक्‍चा माल्‍नेवे। गे मुल तेल्‍लेम मपावो। अरु वोंइश मखोतो। गो गे नु बाक्‍नुङ” देंती।
4मारदे हना इस्राएलीपुकी शुश नाक्‍त सम्‍म पिप नु सासन पाइब मबाक्‍थु, बाक्‍चा माल्‍नीम। मेकोपुकीमी चढ़ेचा कली मिम्‍तीक फुल्‍लु, एफोद माइश्‍शो चढ़ेब आ पांइतीक वा नु आन खिं ङा मूर्ति यो मताइनीम। २इतिहास १५:३
5मिनु नोले ङा नाक्‍तीमी इस्राएलीपुकी लेश्‍शा, परमप्रभु यावे, आन परमप्रभु कली नु आन पिप दाऊद कली माल्‍नीम। मेकोपुकी ख्रिंख्रि पा आन परमप्रभु यावे गे लेश्‍शा, आसीक ताइनीम। येरमीया ३०:९; इजीकीएल ३४:२३-२४