Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Wyjścia

Wyjścia 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Potem Mojżesz zebrał całe zgromadzenie synów Izraela i mówił do nich: Oto są słowa, które PAN rozkazał, abyście je wypełnili.
2Przez sześć dni będzie wykonywana praca, ale siódmy dzień będzie dla was świętem, szabatem odpoczynku dla PANA. Kto w nim wykona pracę, poniesie śmierć.
3Nie rozniecicie ognia w żadnym z waszych mieszkań w dzień szabatu.
4Mojżesz powiedział też do całego zgromadzenia synów Izraela: Oto słowo, które PAN przykazał:
5Złóżcie PANU dar od siebie: każdy, kto jest ochotnego serca, niech przyniesie PANU dar: złoto, srebro i miedź;
6Błękitną tkaninę, purpurę, karmazyn, bisior i kozią sierść;
7I skóry baranie farbowane na czerwono i skóry borsucze, i drewno akacjowe;
8Oliwę do oświetlenia, wonności na olejek do namaszczania i na wonne kadzidło;
9Kamienie onyksu i kamienie do osadzenia efodu i pektorału.
10A wszyscy spośród was, którzy są uzdolnieni, przyjdą i będą robić wszystko, co PAN rozkazał:
11Przybytek, jego namiot i przykrycie, haczyki do niego i deski, drążki do niego, słupy i podstawki;
12Arkę i drążki do niej, przebłagalnię i zasłonę do osłonięcia;
13Stół i drążki do niego, wszystkie jego naczynia i chleby pokładne;
14Świecznik do oświetlenia i jego przybory, lampy do niego i oliwę do świecenia.
15Także ołtarz kadzenia z drążkami do niego, olejek do namaszczania, wonne kadzidło i zasłonę do wejścia do przybytku;
16Ołtarz całopalenia, miedzianą kratę do niego, drążki i wszystkie naczynia do niego, kadź i jej podstawę;
17Zasłony do dziedzińca, słupy i podstawki do nich, zasłonę do wejścia na dziedziniec.
18Kołki do przybytku i kołki do dziedzińca z ich sznurami.

19Szaty służebne do usługiwania w Miejscu Świętym, święte szaty kapłana Aarona i szaty dla jego synów, do sprawowania urzędu kapłańskiego.
20Wtedy całe zgromadzenie synów Izraela odeszło od Mojżesza.
21I przyszedł każdy, kogo serce pobudziło, i każdy, w którym duch był ochoczy; i przynieśli PANU dar do wykonania Namiotu Zgromadzenia, na wszelką służbę w nim i na święte szaty.
22Przychodzili więc mężczyźni i kobiety, każdy, kto był ochotnego serca, i przynosili bransoletki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki i wszelkie złote przedmioty i każdy przynosił PANU ofiarę ze złota.
23Każdy też, kto miał błękitną tkaninę, purpurę, karmazyn, bisior, kozią sierść, skóry baranie farbowane na czerwono i skóry borsucze, przynosił je.
24Każdy, kto ofiarował dar ze srebra i miedzi, przynosił na ofiarę dla PANA; każdy też, kto miał drewno akacjowe, do wszelkiej pracy tej służby, przynosił je.
25I wszystkie uzdolnione kobiety przędły swymi rękami i przynosiły to, co naprzędły: z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i bisioru.
26A wszystkie kobiety, których serca były obdarzone zdolnością, przędły kozią sierść.
27Przełożeni zaś przynosili kamienie onyksu i kamienie do osadzenia efodu i pektorału;
28Także wonności i oliwę do świecenia i na olejek do namaszczania, i na wonne kadzidła.
29Wszyscy synowie Izraela przynosili PANU dobrowolną ofiarę, każdy mężczyzna i każda kobieta, w których było serce ochocze do składania ofiar na każde dzieło, które PAN przez Mojżesza rozkazał wykonać.
30Potem Mojżesz powiedział do synów Izraela: Oto PAN powołał po imieniu Besalela, syna Uriego, syna Chura, z pokolenia Judy;
31I napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem i umiejętnością we wszelkim rzemiośle;
32Aby umiejętnie wymyślał wzory, aby wyrabiał ze złota, srebra i miedzi;
33Do obrabiania kamieni do oprawy, do ciosania drewna, aby wykonał wszelkie rodzaje dzieła.
34Włożył mu w serce też zdolność, aby mógł uczyć innych, on, i Oholiab, syn Achisamaka, z pokolenia Dana.
35Napełnił ich mądrością serca, aby wykonywali wszelkie rzemiosło rytownicze, obmyślania projektów, hafciarskie z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i bisioru i tkackie, aby obmyślali i zręcznie wykonywali każdą pracę.