Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 15

NUMERA 15:22-26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
22“To bema tau ta ia diba lasi dainai inai taravatu, Lohiabada ese Mose ia henia gauna, ia badinaia lasi neganai,
23o bema vaira neganai Israela taudia ese Lohiabada ena oda ibounai, Mose ia henia gaudia do idia badinaia lasi,
24bona bema unai kerere idia karaia, badina be taravatu idia diba lasi dainai, idia ese boromakau tau do idia henia, gabua ore boubouna totona, mai bonana namona Lohiabada dekenai gauna. Paraoa bona uaina bouboudia danu nega tamona do idia henia, bona nanigosi tau, kara dika totona boubouna danu do idia henia unai neganai.
25“Vadaeni hahelagaia tauna ese Israela orea ibounai edia kara dika davana do ia karaia, bona Lohiabada ese edia kara dika do ia gwauatao, badina edia kerere be idia karaia kava, idia diba lasi dainai, bona edia kerere totona aniani boubouna idia henia vadaeni Lohiabada dekenai.
26Unai neganai Israela taudia bona edia huanai noho idau bese taudia danu edia kara dika be Lohiabada ese do ia gwauatao. Badina be unai kara dika kava ese taunimanima ibounai ia hakererea vadaeni.

Read NUMERA 15NUMERA 15
Compare NUMERA 15:22-26NUMERA 15:22-26