Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 13

NUMERA 13:27-31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
27Mose dekenai idia hereva, idia gwau, “Oi ese ai oi siaia tanona ai itaia vadaeni, bona momokani ia be rata bona hani dekenai ia honu tanona. Tano ena au huahua haida be inai.
28To unai tano ena taudia be goada herea, edia hanua danu be bada herea, bona mai edia magu. Tauanina bada taudia, Anaki ena besena danu unuseni ai itaia.
29Diho kahana dekenai Amaleka taudia idia noho. Ororo gabudia dekenai Hiti taudia, Iebusu taudia bona Amoro taudia idia noho. To kone dekenai bona Ioridane Sinavai dekenai be Kanana taudia idia noho.”
30Vadaeni Kaleba ese Mose idia hagegea taudia edia maumau hereva ia hadokoa, ia gwau, “Harihari unai tano ita tuari henia be namo, badina ita be mai goada, unai tano ita abia diba.”
31To ia danu idia lao taudia idia gwau, “Unai tano taudia ita tuari henia diba lasi, badina idia be goada, ita be manoka.”

Read NUMERA 13NUMERA 13
Compare NUMERA 13:27-31NUMERA 13:27-31