Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Malaquías

Malaquías 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad soged: “Be dakmar, bato iba danikid, igi-maduyoedgi soo gwabunyesiidae, deyobi iba danikid. Bela dulemar-na-san-dummarba-imakdimalad, degi, bela dule-isganamar gagan-dinnagwadyobi gumaloed. A-ibagine, an wemargi soo ogaoed, bela-e-malimarse-bakale, degi, e-anaganse-bakale, an swanga imakoed.
2Ar bemar-an-dobee-nanadimaladgardi, dad-gaedyobi igar-innikigwad-imakleged nagunonikoed, degi, bemar-abonoleged-igar bemarga nonikoed. Bemar moli-bebe-nikad-sapingana-emisgwa-mas-guchadyob ichomakdemaloed.
3Iba bato an nasiksad, a-ibagine, bemar, dulemar-isgana-birgi dii-dii annamaloed. Ibmar-ubigwar-gueyob bemarse dule-isganamar gumaloed.”
4Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikad sogbalid: “An-mai-Moisés-Igar-Mesisad be ebinsamala. Horeb-yargi, an bela Israel-dulemarga-Igar-Uksad, degi, Igar-Mesisad, be ebinsamalo.
5”An-iba-daged bato danikid, a-iba buleganad, degi, sabsur-odurdakleged-ibabalid. A-iba-iduale, an-gayaburba-barsoged-Elías, an barmidagoed.
6Elías imakoed, babgan e-mimmiganbo na gannar igar-naboged, degi, mimmiganmoga e-babganbo igar-naboged. Deyobi, napneg-naidi, an bela obergunonikosulid.”