Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Malaquias

Malaquias 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kay tan-awa, ang adlaw moabot, nga nagdilaab sama sa kalayo, sa dihang ang tanang mapahitas-on ug ang mga daotan mahimong dagami. Ang adlaw nga moabot mosunog kanila,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan, “aron nga walay mabilin niini bisan gamot ni sanga.
2Apan alang kaninyo nga adunay kahadlok sa akong ngalan, mosubang ang adlaw sa pagkamatarong uban sa kaayohan sa mga bidlisiw niini. Manggawas kamo, ug manglukso sama sa mga nati nga baka gikan sa puy-anan sa mananap.
3Nianang adlawa tamaktamakan ninyo ang mga daotan, kay mahisama sila sa abo ilalom sa inyong mga tiil sa adlaw nga mamuhat na ako,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan.
4“Hinumdomi ang gitudlo sa akong sulugoon nga si Moises nga akong gihatag kaniya didto sa Horeb alang sa tibuok Israel, ang mga kasugoan ug ang mga balaod.
5Tan-awa, ipadala ko kaninyo si propeta Elias sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang nga adlaw ni Yahweh.
6Tandogon niya ang kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug ang kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan, aron nga dili ako moanha ug laglagon sa hingpit ang yuta.”