Text copied!
CopyCompare
BIBLE MUTAL - Luo Chronicle

Luo Chronicle 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tokosra Jehoshaphat lun acn Judah el moul foloko nu in lohm sin tokosra in acn Jerusalem.
2Mwet palu Jehu, wen natul Hanani, el som in osun nu sin tokosra ac fahk nu sel, “Ku kom nunku mu wo in kasru mwet koluk, ac in wi layen lun mwet su kwase LEUM GOD? Ma kom oru inge pa pwanang kasrkusrak lun LEUM GOD in tuku nu fom.
3Tuh finne ouinge, oasr na ma wo in kom. Kom kunausla ma sruloala nukewa kacl god mutan Asherah su mwet uh alu nu kac, ac kom sang insiom in fahsr tukun ma lungse lun God.”
4Tokosra Jehoshaphat el finne muta in acn Jerusalem, el forfor pacl nukewa inmasrlon mwet lal, mutawauk Beersheba in acn eir, nwe ke sisken infulan eol in acn Ephraim nu epang, tuh elan folokonma mwet uh nu sin LEUM GOD lun papa tumalos.
5El srisrngiya mwet nununku nu in kais sie siti kuhlusyukyak in acn Judah,
6ac fahk nu selos, “Karinganang ma kowos wotela ke pacl in nununku lowos uh. Kowos tia orekma ke ku lun mwet, a ke ku lun LEUM GOD. El ac wi kowos in orala nununku suwohs.
7Akfulatye LEUM GOD ac taran orekma lowos, mweyen LEUM GOD lasr El tia lela in oasr kutasrik, ku wiwikas, ku eis mol sin mwet orek eyeinse.”
8In acn Jerusalem Jehoshaphat el srisrngiya mwet Levi, mwet tol, ac sifen sou, in mwet nununku ke pacl oasr lainyen ma sap lun LEUM GOD, ku ke amei inmasrlon mwet in siti sac.
9El fahk suwoswos nu selos, “Ke kowos oru orekma lowos, kowos enenu in oru in akfulatye LEUM GOD, ac kowos in oaru in aksol in ma nukewa kowos oru.
10Kutena pacl mwet liwos fin tuku liki siti selos ac use tukak ke akmas, ku ke kutena lumah ma lain ma sap ac ma oakwuk, kowos enenu in akkalemye nu selos ouiya fal elos in oru ke pacl in nununku, tuh elos in tia tafongla ac oru ma koluk lain LEUM GOD. Kowos fin tia oru ouinge, kowos ac mwet liwos ac fah pula kasrkusrak lulap lun LEUM GOD. A kowos fin oru ma kunowos in wo, na ac fah wangin mwatuwos.
11Amariah, Mwet Tol Fulat, pa ac oru nununku safla ke ip lun alu, ac Zebadiah wen natul Ishmael, governor lun Judah, pa ac oru nununku safla ke ip lun government. Ma kunen mwet Levi in liye tuh ma wotla nukewa ke pacl in nununku in fahla oana ma wotla. Kowos in pulaik na in karingin ma inge, ac lela LEUM GOD Elan wi layen ma suwohs!”