Text copied!
CopyCompare
BIBLE MUTAL - Luo Chronicle

Luo Chronicle 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tokosra David, papa tumal Solomon, el akola tari sie acn tuh Tempul in musa we, pa Fineol Moriah ke acn Jerusalem, acn se ma LEUM GOD El tuh sikyak nu sel David we, ke acn in sisla kulun wheat lal Araunah, mwet Jebus. Tokosra Solomon el sap mwet lal in mutawauk musa
2ke len akluo in malem akluo in yac akakosr tukun el tokosrala.
3Tempul se ma Tokosra Solomon el musaela oasr fit eungoul lusa ac fit tolngoul sralap.
4Fukil in utyak ah oana sralap in Tempul uh — fit tolngoul — ac oasr fit siofok oalngoul fulata, ac luin fukil se inge mosrweyukla ke gold nasnas.
5Infukil se ma yohk emeet sinkayak ke sak cedar ac mosrweyukla ke gold wowo, ma kihlyak nu ke luman sak palm ac sein.
6Tokosra el nawela Tempul ke eot saok, ac ke gold ma tuku liki facl Parvaim.
7El orekmakin gold inge in sang mosrwe sinka in Tempul, ac sak lucng, ac nien utyak, ac srungul uh. Mwet musa elos sruloala luman cherub ke sinka uh.
8Oasr sie infukil toko, su pangpang Acn Mutal Na Mutal, oasr fit tolngoul lusa ac tolngoul sralap, oana sralapiyen Tempul uh. Lumngaul tausin paun ke gold sang nawela sinka ke infukil sac.
9Ounce longoul ke gold sang mosrwela osra in patput, na sinka ke infukil oan lucng uh naweyukla pac ke gold.
10Tokosra el sap mwet orekma lal in orala luo cherub ke osra, ac mosrwela ke gold, ac likiya ke Acn Mutal Na Mutal.
11Lusen posohksok akosr lun cherub luo ah sun fit tolngoul: sie posohksok lun cherub se meet ah, fit itkosr lusa, pusralla sie sinka ah, na posohksok se akluo lal asrosrla fit itkosr ac sun poun cherub se akluo infulwen fukil sac,
12na posohksok lun cherub se akluo ah sifilpa fit itkosr lusa, pusralla pac sinka se lac ah, ac posohksok se akluo lal fit itkosr pusralla poun cherub se meet ah infulwen infukil sac.
13Sralapan posohksok akosr kewa sun fit tolngoul. Cherub luo ah tukeni tuyak ac ngetang nu ke infukil lulap ah.
14Sie mwe lisrlisr nu ke Acn Mutal Na Mutal orekla ke nuknuk linen, wi pac nuknuk saya ma tuhniyukla ke tuhn folfol, sroninmutuk, ac srusra. Oasr luman cherub sroalla ke nuknuk inge.
15Tokosra el sap in orekla sru lukwa, fit lumngaul luo lusen kais soko, na tulokyak ke mutun Tempul ah. Sifen sru lukwa inge oasr fit itkosr tafu fulata.
16Itulyukeni luman pomegranate siofok ma orekla ke bronze, sang yunela sifen sru inge,
17ac sru lukwa inge oan siska luo ke nien utyak nu in Tempul. Sru soko oan ke layen nu eir pangpang Jachin, ac ma soko ngia oan layen nu epang pangpang Boaz.