Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - HAGGAJ

HAGGAJ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1På den enogtyvende Dag i den syvende Måned kom HERRENS Ord ved Profeten Haggaj således:
2Sig til Judas Statholder Zerubbabel, Sjaltiels Søn, til Ypperstepræsten Josua, Jozadaks Søn, og til Resten af Folket således:
3Er der nogen tilbage iblandt eder af dem, der har set dette Hus i dets fordums Herlighed? Hvorledes tykkes det eder da nu? Er det ikke som intet i eders Øjne?
4Dog vær kun trøstig, Zerubbabel, lyder det fra HERREN, vær kun trøstig, du Ypperstepræst Josua, Jozadaks Søn, vær kun trøstigt, alt Folket i Landet, lyder det fra HERREN. Arbejd kun, thi jeg er med eder, lyder det fra Hærskarers HERRE,
5og min Ånd bliver iblandt eder med den Pagt, jeg sluttede med eder, da I drog bort fra Ægypten; frygt ikke!
6Thi så siger Hærskarers HERRE: Endnu en Gang om en liden Stund vil jeg ryste Himmel og Jord, Hav og tørt Land,
7og jeg vil ryste alle Folkene, og da skal alle Folkenes Skatte komme hid, og jeg fylder dette Hus med Herlighed, siger Hærskarers HERRE.
8Mit er Sølvet, og mit er Guldet, lyder det fra Hærskarers HERRE.
9Dette Hus' kommende Herlighed bliver større end den tidligere, siger Hærskarers HERRE, og på dette Sted vil jeg give Fred, lyder det fra Hærskarers HERRE.
10På den fire og tyvende Dag i den niende Måned i Darius' andet Regeringsår kom HERRENS Ord ved Profeten Haggaj således:
11Så siger Hærskarers HERRE: Bed Præsterne om Svar på følgende Spørgsmål:
12“Dersom en Mand bærer helligt Kød* i sin kappeflig og med Fligen rører ved Brød eller noget, som er kogt, eller ved Vin eller Olie eller nogen Slags Mad, bliver disse Ting så hellige?” Præsterne svarede nej. { *dvs. Offerkød. }
13Haggaj spurgte da: “Hvis en, som er blevet uren ved Lig, rører ved nogen af disse Ting, bliver den så uren?” Præsterne svarede ja.
14Så tog Haggaj til Orde og sagde: Således er det i mine Øjne med disse Mennesker, således med dette Folk, lyder det fra HERREN, og således med alt deres Hænders Værk og med, hvad de ofrer der: det er urent.
15Men læg nu Mærke til, hvorledes det går fra i Dag! Før Sten lagdes på Sten i HERRENS Hus,
16hvorledes gik det eder da? Når man kom til en Dynge Korn på tyve Mål, var der ti; og kom man til en Vinperse for at øse halvtredsindstyve Mål af Kummen, var der tyve.
17Jeg slog eder med Kornbrand, Rust og Hagl ved alt eders Arbejde, men I omvendte eder ikke til mig, lyder det fra HERREN.
18Læg Mærke til, hvorledes det går fra i Dag, fra den fire og tyvende Dag i den niende Måned, fra den Dag Grunden lagdes til HERRENS Hus, læg Mærke dertil!

19Er Sæden endnu i Laderne, står Vinstokken, Figentræet, Granatæbletræet og Oliventræet endnu uden Frugt? Fra i Dag velsigner jeg.
20Og HERRENS Ord kom for anden Gang til Haggaj på den fireogtyvende Dag i Måneden således:
21Sig til Judas Statholder Zerubbabel: Jeg ryster Himmelen og Jorden
22og omstyrter Kongernes Troner, tilintetgør Hedningerigernes Styrke og vælter Stridsvognene med deres Førere, og Heste og Ryttere skal styrte, og den ene skal falde for den andens Sværd.
23På hin Dag, lyder det fra Hærskarers HERRE, tager jeg dig, min Tjener Zerubbabel, Sjealtiels Søn, lyder det fra HERREN, og gør dig til en Seglring; thi dig har jeg udvalgt, lyder det fra Hærskarers HERRE.