Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Hagai

Hagai 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gêdêŋ kiŋ Darius nê gôliŋ ŋajala kêtu luagêcŋa ŋaajôŋ kêtu 6 ŋabêc ŋamataŋa Apômtaunê biŋ gêmêŋ gêdêŋ Sealtiel latu Serubabel, taŋ kêtu gôliŋwaga Judaŋa naŋ, agêc Jehosadak latu dabuŋsêga Josua kêsa propete Hagai awa gebe
2“Lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau kêsôm amboac tonec gebe Lau tonec sêsôm gebe ‘Têm takwê Apômtaunê andu sa êtiamŋa mêŋgêô lasê su atom tageŋ.” ’
3Kêtu tonaŋŋa Apômtau nê biŋ kêsa propete Hagai awa gebe
4“Andu tonec popoc-popocgeŋ gêc, mago amac akwê taôm nêm andu ŋajam-ŋajamŋa ŋatêm mêŋkêsa me.”
5Amboac tonaŋ lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau kêsôm tonec gebe “Taêm ênam taôm alic acgom, amac amoa amboac ondoc.
6Amac apalip ŋawê taêsam, mago ajoŋ ŋanô ŋagecgeŋ sa. Gêŋ aniŋŋa gêc amac, mago gêôc amac tôŋ atom. Amac akôc ŋakwê gebe asô, mago kêjandaŋ amac atom. Ma lau, taŋ sêjam kôm kêtu awaŋa naŋ, sêjam kôm, mago kôm ŋaôli tau gêlôm êsêac atom.
7“Lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau kêsôm gebe Taêm ênam alic acgom, amac amoa amboac ondoc.
8Galoc api lôc anamaŋ ma akôc ka amêŋ ma akwê andu tau gebe ênac matocanô ŋajam ma atoc aê sa ŋapep êtiam.
9Amac taêm kêka kôm ŋanô kapôêŋ, mago gêjam tau ôkwi kêtu sauŋ. Amac ajoŋ kôm ŋanô tau sa ma aê gaju sa gêjaŋa. Apômtau kêsôm gebe Aê gagôm tonaŋ kêtu asageŋŋa. Ŋam gebe ŋoc andu popoc-popocgeŋ gêc ma amac samob ôlim palê kêsa kêtu akwê taôm nêm andu sa kêtômgeŋ.
10Kêtu tonaŋŋa umboŋ kêgamiŋ maniŋ ma nom kêgamiŋ ŋanô.
11Ma aê gamôêc oc kêsêgô gamêŋ to lôc ma polom to wain wakuc ma niptêkwi to gêŋ samob, taŋ nom kêkêŋ kêpi gêmêŋ naŋ, ma ŋamalac to bulimakao ma kôm samob taŋ sêjam naŋ.”
12Go Sealtiel latu Serubabel agêc dabuŋsêga Jehosadak latu Josua ma lau ŋapopoc samob taŋeŋ wamu Apômtau, nêŋ Anôtô nê awa to propete Hagai, taŋ Apômtau, nêŋ Anôtô kêsakiŋ eŋ naŋ, nê biŋ ma têtêc Apômtau.
13Go Apômtaunê jaeŋwaga Hagai kêsôm Apômtaunê biŋ gêdêŋ lau tau gebe “Apômtau kêsôm gebe Aê gamoa gawiŋ amac.”
14Ma Apômtau kêkêli Sealtiel latu gôliŋwaga Serubabel agêc Jehosadak latu dabuŋsêga Josua ma lau ŋapopoc samob nêŋ ŋalêlôm ma êsêac sêmêŋ sêjam kôm kêpi lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau, nêŋ Anôtô, nê andu
15gêdêŋ ajôŋ kêtu 6 ŋabêc 24.