Text copied!
CopyCompare
Godumu Kuku - Ezra

Ezra 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kanbal bama bubumun yindu-yindumun bubungu Judah bundandarin, jana Israel-warranka wawu kari. Jana Israel-warranda dungarin, jurril balkan, yalaman, “Nganjin yurranga God yalarrku buyay-manil. Nganjin yurranda mara dajinka, Godumu bayan ngaranka baja.” Yamba Israel-warrangka yalaman, “Kari, nganjin yurrawunku helpmunku wawu kari. Kingangka nganjininku yungan, ngaranka, yurranin kari.” Yinyamun jana bama bubungu Judah bundandarin, jana jananin Israel-warra kirinka, Godumu bayan ngaranka baja.