Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Ekalesiyestis

Ekalesiyestis 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1God, sawara tupadi kiiravidiye na kadi iri itoura. Bera tupadi mma kubura debane satubutubugha na ere kadi gabudara waghata:
2Touna gabudara itore da wawaya inatubugha bi bada rabobo kana gabudara, wawa gabudarina itore bi bada yaba kana gabudara.
3Kasunugha gabudarina itore bi bada wiiyawa kana gabudara, tayinarika gabudarina itore bi bada yoghana kana gabudara.
4Dou gabudarina itore bi bada maniwa kana gabudara, wiinuwapoya gabudarina itore bi bada riku kana gabudara.
5Touna akima wiirubusarana gabudarina itore bi bada wiitaghotaghoma kana gabudara. Wiiaghaghuwana gabudarina itore bi bada gewiiaghaghuwana kana gabudara.
6Sawara wiinogha gabudarina itore bi bada wiiwapewapeyana kana gabudara, sawara kabitawana gabudarina itore bi bada wiitavetaveyana kana gabudara.
7Gara gosira gabudarina itore bi bada popo kana gabudara, wiiraborabobo gabudarina itore, bi bada wiisisiya kana gabudara.
8Wiinuwayuyuna gabudarina itore, bi bada wiigiyaguveyana kana gabudara, wiiaviya gabudarina itore, bi bada nuwaruriri kana gabudara.