Text copied!
CopyCompare
GALA Sɛʋɛi - Tukpɔɠaaleʋe Nuiti

Tukpɔɠaaleʋe Nuiti 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Efelayime zunuiti ti ɠɛni Zeedeyɔn ma: «Leeni vaa ɠa è kɛai ga giye? Lee vaa zu è la gi lolini, è liizuʋɛ Madiyan nuiti sakpesu?» Ti laalɛɛni bu, ti ɓɔɛ gola.
2Zeedeyɔn ti wooɠaaʋoteni, é ɠɛ ti ma: «Lee vaa wola ɠa gè kɛai, nii nu a pokɔɠɔna wɔnɔ ɠɛai ma? Efelayime nuiti, wo-losuʋɛ wo naa ɠɛai, posuyɛʋɛi naa la wɔɔlɔni, é ʋa leʋe Aɓiyezɛɛl ná-pɛlɛyeɠei nɔnɔ ma lɔɔ ɓɔi kpɛtɛai ʋa?
3Naa pɛ poluma, wa ɠa GALA ge Madiyan ɠundiɠiiti Wɔlɛɓe ta Zeeɓe lɔɔni wo yeezu. Lee ʋokɔɠɔma vaa ɠa gè kɛɛni ga woye naazu?» Zeedeyɔn ná-gooɠaaʋotegi ti yiilɛini, ti zeɠe ziiɠaawanai ʋolu.
4Zeedeyɔn zeeliai ma Zuludɛn ma, ta zunu unsaʋagɔiti (300), ti maazuɓudɛni, ti wola ɓɔlɔai, kɛlɛ ti ɠɛni nɔ ti zili nuiti kpɛɛzu.
5Zeedeyɔnni seeliai ma Sukɔte taa wolai zu, é ɠɛni taaʋeaiti ma: «Nà wo maanɛɛnɛzu, à ɓulua ve zunuiti zea, niiti ti màazaasu, mazɔlɔɔ ti ɓɔlɔa, tama nà dɛ Zeeɓa ta Salemuna ɓɛɛzu, niiti ti ga Madiyan masagiti.»
6Sukɔte ɠundiɠiiti ti gooɠaaʋoteni, ti ɠɛ ma: «Leeni vaa zu gá daamianigi ve ɗa-ɠɔɔɠɔ nuiti zea? È yeeziɛ Zeeɓa ta Salemunani bu, ɓaa ti lɔ è yeezu?»
7Zeedeyɔn ɠɛni ti ma: «Ni é ɠɛa ɠana, siɛgi zu Ɠɔoɠɔ GALAGI Zeeɓa ta Salemuna lɔɔzu la zèezu, nà wo zuvala ga teʋebai zu ɠaingiti ta ɠaingi ma zii pɛ.»
8Zeedeyɔn zeɠeni ná, é li Penuwele, é fali ɠilagi naa nɔ woni ma laaʋeaiti ma. Penuwele nuiti ti gooɠaaʋote gilagi naa nɔ woni da, nii Sukɔte nuiti ti boni la.
9É ɠɛni Penuwele nuiti ma: «Siɛgi zu kɔɔi a ɓena la, nà ɠalena ma ziilɛigi zu, nà wa-laaʋeaiti ta-ʋɛlɛ ɠaaɠooza golai loka.»
10Zeeɓa ta Salemuna ti ɠɛni Kaalekɔɔl ta ta-ɠɔɔɠɔ nuiti, ti-liegɔi ɠɛni ga zunu waapuugɔ maazu lɔɔlu (15 000). Naa nɔ ɠa é yɛni ti ya, folo ɠulazu ʋele nuiti ta-ɠɔɔɠɔ nuiti su zunu waaungila waaʋuufelegɔ (120 000) kpein ge zaani, niiti ti ɠɛni kɔɔi ɠɔɔzu ga boɠa zɔkpɔi.
11Zeedeyɔn lɛɛni ga teʋeteʋe nuiti ta-ʋelei, Nɔɓa folo ɠulazu ʋelei ta Yɔgeɓeɠa, é liini é kɔɔlaɠai zakpe, nii é laani ɓɔɠɔ la, maaɠili la ɠɛni ma.
12Madiyan masa felegɔiti, Zeeɓa ta Salemuna, ti ʋelani. Zeedeyɔn ʋilɛni ti ʋolu, ti ti zo, dualuagi lɔɔni ta-ɠɔɔɠɔ nuiti su, ti vaza.
13Zoase ná-doun zunui, Zeedeyɔn zeɠezuʋɛ kɔɔmaʋɛ, é lɛɛni ga pelei, é gize yɔɠɔzuʋɛ Ɠeelɛse.
14É zunu loungoi ta zoni, Sukɔte nuiti saama, é gaazaɠa, naa Sukɔte ɠundiɠiiti ta kɛwolaiti daaseigi zɛʋɛni, é fe zea, ti ɠɛni ga zunu ʋuulɔfela maazu lɔfela (77).
15Naa ʋolu, é ʋaani Sukɔte nuiti pɔ bɛ, é ɠɛ ti ma: «À wɛlɛ Zeeɓa ta Salemuna ʋa, niiti wo pòomuni ta-vaa zu, wo ɗa ɠɛ mà: ‹Zeeɓa ta Salemuna ti lɔa è yeezu ɓaa, gi ʋa daamiani fe ɗa-nuiti zea, niiti ti ɓɔlɔai?› »
16É Sukɔte taa ɠɛwolaiti soni, é teʋebai zu ɠaingiti kula, ta ɠaingi ma zii pɛ, é ti zuvala da.
17É Penuwele taaʋeaiti ta-ʋɛlɛ ɠaaɠooza golai lokani ɓalaa, é zunuiti paa.
18Zeedeyɔn ɠɛni Zeeɓa ta Salemuna ma: «Zunuiti ti ɠɛni ɠale, niiti wo ti ʋaani Taɓɔɔl?» Ti gooɠaaʋoteni, ti ɠɛ ma: «Ti ɠɛni ga è ɠɛʋele, ti ɠɛʋelei ɠɛni eɠɛ masa dounɠa.»

19Zeedeyɔn ɠɛni ti ma: «Kɛ̀ɛleaiti kana, gi dee ma. Nà ɠonazu Ɠɔoɠɔ GALAGI ma, nii é vulua, ni wo ti yɛni vulua, wo la ti ʋaani, gè la ɓena wo ʋaa pɛ!»
20É ɠɛni ná-doun zunu mɔungi Yeetɛɛl ma: «Wuzeɠe, è ti ʋaa!» Kɛlɛ zunu loungoi la ɠɛni ná-boɠa zɔkpɔi ɠulani su, tɔɔzei é ɠɛni luazu, mazɔlɔɔ zunu loungoi nɔ ɠɛni de dɛ.
21Zeeɓa ta Salemuna ti ɠɛni Zeedeyɔn ma: «Wuzeɠe, è gi ʋaa ɗa ɓɔɠɔi! Mazɔlɔɔ ʋelei zunui la, zekana ná-zɛbɛi la!» Zeedeyɔn wuzeɠeni, é Zeeɓa ta Salemuna ʋaa. Naa ʋolu, é ta-ɲɔmɛiti kɔbu yɔlɔɠɔ ʋagɔiti seɠeni.
22Izelayɛle zunuiti ti ɠɛni Zeedeyɔn ma: «Zei ga masagi gi unda, ɗa zeɠena ná è-loun zunui, naa ʋolu è-lounloin, mazɔlɔɔ è gi ɠizoga gi ɠula Madiyan nuiti zea.»
23Zeedeyɔn ɠɛni ti ma: «Gè la zeizu wo unda ga masa, anɛɛ dòun zunui ʋe, ɓaa dòunloin. Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa é zeizu wo unda ga masagi.»
24Zeedeyɔn ɠɛni ti ma mɔnɔ: «Nà faa ɠila bosu wo ma ga wo kɛ: Wo ɠilagilagi zanu goizu anigi gila fe bɛ̀, aniiti su ti zogai kɔɔi zu.» Zanu goizu anigiti ti ɠɛni Madiyan nuiti zea, tɔɔzei ʋele ɠana teʋebai zu nuiti ti ɠɛni la.
25Ti ɠɛni ma: «Gá ti ve ga koozunɛ.» Ti seɠe wolai zuvieni, ɛsɛ ge ɗa goizu anigi ʋili su, é ɠula naa zu, nii é sogai kɔɔi zu.
26Zanu goizu anigi Zeedeyɔn sɔlɔɔni, ti pɛ buɲɛgi ɠɛni ga kilo ʋuufelegɔ (20). É kɔbu yɔlɔɠɔiti sɔlɔɔni ɓalaa, ta seɠe ɓɔi pagɔiti, niiti Madiyan masagiti ti ɓena too ɠɔba, ta yɔlɔɠɔ ʋagɔiti, ti ɠɛni ta-ɲɔmɛiti kɔbu.
27Zeedeyɔn zalaɠa ɠula zeɠei ɓɛtɛni la, nii é ga kakazu gelei, é daani ná-taazuʋɛ, Wɔfela. Miná ɠa Izelayɛle nuiti ti ɓɔɠɔ ɠɔzɔni ná, tɔɔzei ti ɠɛni nɔkɔsu bu. É ɠɛni ga balii Zeedeyɔn ʋɛ ta ná-pɛlɛyeɠei.
28Madiyan ɠoloni Izelayɛle ʋɛ, ti la mɔ ungi wuzeɠeni pɛ. Zooi zeini ziilɛigi zu, kona ʋuunaanigɔ (40) laawu Zeedeyɔn zii ma voloi pɛ su.
29Zoase ná-doun zunui Yeluɓaale, nii é ga Zeedeyɔn, ɠaleni ma, é zei ná-pɛlɛi wu.
30Zeedeyɔn doun zunu ʋuulɔfela (70) zɔlɔɔni, kpɔɠɔ gelei, mazɔlɔɔ anzai wola mɔinni.
31Anzai Sikɛme, nii é la ɠɛni vuluni ga zɔiti kɛʋele, naa doun zunu ɠila sɔlɔɔni bɛ ɓalaa, é naa laasei pɛɛni ga Aɓimeelɛke.
32Zoase ná-doun zunui, Zeedeyɔn zaani, kɛlɛ é pɔlɔzaɠagi woni undaanɛɛi zu. Ti maaɠuluni kɛɛɠɛ Zoase ná-kabayeɠei zu, Wɔfela taazuʋɛ, nii é ɠɛni ga Aɓiyezɛɛl ná-pɛlɛyeɠei nɔnɔi.
33Siɛgi zu Zeedeyɔn zaani la, Izelayɛle nuiti ti tɔɔzeini ga koloɠologi ɠɛa ta Ɓaaleni, ti Ɓaale-Ɓelite ɠɛni ga ta-ɠalagi.
34Izelayɛle nuiti ti la ɠɛni ɠizɛni Ɠɔoɠɔ GALAGI zu, ta-ƓALAGI, nii é ti vieni, é ti ɠula ti zili nuiti kpein zeezu, niiti ti ɠɛni ti-maaɠoolii zu.
35Ti la ɠɛni faanɛɛi wuuɠwɛɛni, ga tago nɔpɛ, é ʋa lo Zeedeyɔn ná-pɛlɛyeɠei ʋa, nii é ga Yeluɓaale, faa ʋagɔi nii kpein é kɛɛni Izelayɛle letema.