Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 19

NUMERA 19:13-16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
13“Bema tau ta ese mase tauna ena tauanina do ia dogoatao, bona sibona ia hagoevaia lasi neganai, ia be ia miro noho, badina unai miro hagoevaia totona ranuna be ia dekenai idia do bubua lasi. Unai tau ese Lohiabada ena Palai Dubu ia hamiroa noho, bona unai dainai Israela besena dekena amo unai tau do umui atoa siri.
14“Tau ta be palai ruma ta dekenai ia mase ena taravatu be inai: Unai palai ruma idia raka vareai taudia, bona unai palai ruma dekenai idia noho taudia be do idia miro, ela bona dina 7 idia ore.
15Bona unai ruma lalonai noho hodu, uro, bona disi, koua gauna lasi gaudia danu be miro.
16“Bema tau ta ese kamepa ena murimurinai kaia dekenai ia mase tauna, o ia mase kava tauna, o mase tauna ta ena turiana ta do ia dogoatao, o bema ia ese guria gabuna ta dekenai ia kamokau neganai, unai tau be do ia miro noho ela bona dina 7 do idia ore.

Read NUMERA 19NUMERA 19
Compare NUMERA 19:13-16NUMERA 19:13-16