Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 14

NUMERA 14:12-15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
12Lau be gorere dikana, hanaia gorerena idia dekenai do lau siaia, idia do lau hadikaia ore. To oi dekenai goada do lau henia, vadaeni oi dekena amo bese ta, inai bese do idia hereaia besena do lau havaraia.”
13Mose ese Lohiabada dekenai ia haere henia, ia gwau, “Oi ese oiemu siahu dekena amo, inai bese Aigupito dekena amo oi hakaua mai vadaeni.
14Bema ai oi hadikaia neganai, Aigupito taudia ese Kanana taudia do idia hamaorolaia. Kanana taudia be idia kamonai vadaeni oi Lohiabada ese, be ai dekenai oi noho. Bona idia diba vadaeni, ori be aiemai ataiai neganai, oi sibona oiemu toana oi hedinaraia momokani. Bona idia diba oi be aiemai vairana dekenai oi lao noho, dina dekenai oi be ori lalonai, bona hanuaboi dekenai oi be lahi dekenai.
15Bema oiemu bese ibounai oi alaia ore neganai, oiemu sivarai idia kamonai besedia do idia gwau,

Read NUMERA 14NUMERA 14
Compare NUMERA 14:12-15NUMERA 14:12-15