Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 10

NUMERA 10:7-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7To taunimanima haboua totona, kibi do idia hiriria lata.
8“Kibi be Arona ena natuna tau ese do idia hiriria. Emui kibi taravatuna be inai, hari ia lao bona nega ibounai.
9Bema umui dekenai idia tuari henia taudia ese emui tano dekenai umui idia hadikaia, bona umui idia tuari henia neganai, kibi do umui hiriria kwadogi, to mai regena bada. Unai neganai lau, Lohiabada, emui Dirava, ese umui do lau laloa, bona umui do lau hamauria, umui idia hadikaia taudia dekena amo.
10“Emui moale dinadia neganai danu, emui hua matamatana guriguri aria, bona emui guriguri aria haida dekenai danu, umui ese kibi do umui hiriria. Emui gabua ore bouboudia bona maino karaia bouboudia umui henia neganai danu kibi do umui hiriria. Unai neganai lau ese umui do lau laloa bona durua. Lau be Lohiabada, emui Dirava.”
11Lagani iharuana, hua iharuana ena dina namba 20 dekenai, ori ese Palai Dubu, Lohiabada ia noho ena toana, ia rakatania, ia daekau lao.
12Israela taudia ese Sinai ena taunimanima noho lasi tano idia rakatania hamatamaia. Ori be ia lao, ela bona Parana ena taunimanima noho lasi tano dekenai ia ginidae.

Read NUMERA 10NUMERA 10
Compare NUMERA 10:7-12NUMERA 10:7-12