Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 9

LEVITIKO 9:8-24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Vadaeni Arona be boubou patana dekenai ia lao, boromakau ena natuna tau ia alaia mase. Inai boubou be Arona sibona ena kara dika totona.
9Arona ena natuna tau ese boubou ena rarana idia abia, edia tamana dekenai idia henia, bona Arona ese rara dekenai iena ima kwakikwakina ia atoa, bona rara be boubou patana ena doa 4 dekenai ia atoa. Rara orena be boubou patana ena badinai ia bubua.
10Unai murinai Arona ese boromakau ena digara, nadinadi ruaosi, bona asena ena kahana badana ia gabua ore, Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena.
11To boromakau ena vamuna bona kopina be kamepa ena murimurinai ia gabua ore.
12Vadaeni Arona ese sibona ena gabua ore mamoe boubouna ia alaia mase. Arona ena natuna tau ese boubou ena rarana idia mailaia, bona Arona ese unai rara be boubou patana ena kahana 4 dekenai ia negea.
13Iena natuna tau ese boubou ena kwarana bona tauanina kahana haida Arona dekenai idia henia, bona ia ese boubou patana dekenai ia gabua ore.
14Unai murinai Arona ese boubou ena bogana ibounai bona ena aena ruaosi be ranu dekenai ia huria, bona idia gabua ore boubou gaudia oredia edia latanai ia atodia, idia ibounai ia gabua ore.
15Vadaeni Arona ese Israela taudia edia boubou gaudia ia mailaia. Nanigosi tau, taunimanima edia kara dika totona gauna ia alaia mase. Ia gabua ore, edia dika do idia gwauatao totona, sibona ena dika totona boubou gauna hegeregerena.
16Arona ese danu do ia gabua ore boubouna ia mailaia, ia alaia mase, ia gabua ore, Lohiabada ena oda hegeregerena.
17Arona ese danu paraoa boubouna ia mailaia, iena imana dekena amo paraoa haida ia abia, boubou patana ena latanai ia gabua ore. Daba ena boubouna be ma ta.
18Boromakau tau bona mamoe tau danu be Arona ese ia alaia mase, Israela taudia be Lohiabada danu do idia maino karaia totona gauna be unai. Iena natuna tau ese boubou ena rarana haida idia mailaia, bona Arona ese boubou patana ena kahana 4 dekenai unai rara ia negea.
19Arona ese boromakau tau bona mamoe tau edia digara kahadia,
20be boubou gaudia edia kemedia edia latanai ia atoa, bona unai vamu ibounai boubou patana dekenai ia atoa. Ia ese digara ibounai boubou patana dekenai ia gabua ore.
21Arona ese boubou edia kemedia bona aena idibadia ia abia, Lohiabada ena vairanai ia davea. Inai be hahelagaia taudia edia, Mose ena oda hegeregerena.
22Arona ese inai boubou ibounai ia haorea murinai iena imana ia abia isi, bona taunimanina ia hanamoa. Vadaeni kara dika boubouna, gabua ore boubouna, bona maino karaia boubouna ia karaia gabuna dekena amo Arona ese ia diho mai.
23Unai neganai Mose bona Arona be Lohiabada ena Palai Dubu dekenai idia raka vareai. Palai Dubu idia rakatania neganai, idia gini, bona idia ese taunimanima idia hanamoa. Unai neganai Lohiabada ena diaridiari namo herea be taunimanima ibounai dekenai ia hedinarai.
24Bona lahi be Lohiabada ese iena gabu dekena amo ia siaia haraga. Inai lahi ese boubou gaudia bona digara, boubou patana dekenai noho gaudia, ia gabua ore. Israela taudia ese unai kara idia itaia, vadaeni mai moale danu idia boiboi, bona edia vairadia be tano dekenai idia atoa diho.

Read LEVITIKO 9LEVITIKO 9
Compare LEVITIKO 9:8-24LEVITIKO 9:8-24