Text copied!
CopyCompare
Paipel - Keneses

Keneses 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lon ena fansoun a fis pwe Juta a feila seni pwin kewe o wasöla ren eman re Atullam itan Hira.
2Ikenan Juta a küna eman föpwül nöün eman re Kanaan itan Shua. Iwe, a pwüpwülü ngeni o kon ren.
3Nge ewe föpwül a pwopwo, a nöüni eman ät o aita ngeni Er.
4Mürin, a pwal pwopwo, a nöüni eman ät o aita ngeni Onan.
5Nge lupwen a nonom Kesip, a pwal nöüni eman ät o aita ngeni Shela.
6Iwe, Juta a kütta eman föpwül itan Tamar pwe pwülüen Er nöün we mwänichi.
7Nge Er nöün Juta mwänichi a fokun föföringau fän mesen ewe Samol mi Lapalap. Iei mine ewe Samol mi Lapalap a niela.
8Mürin, Juta a üreni Onan, “Kopwe pwülüeni pwülüen pwiüm we pwe epwe wor mwirimwirin, pun iei usun pwüngün ngeni eman a mä pwin.
9Nge Onan a silei pwe esap tongeni nöüni nöün me won pwülüen pwin we. Iwe, lupwen a kon ren pwülüen pwin, a chök akusätiu chan lepwül pwe esap wor mwirimwirin pwin.
10Nge ewe Samol mi Lapalap a oput mine Onan a föri, iei popun a pwal niela.
11Mürin, Juta a üreni Tamar pwülüen nöün we, “Kopwe liwiniti imwen semom o nonom lon om lipich, tori Shela nei we epwe mwän.” Juta a apasa ei, pun a niuokus pwe Shela epwe pwal mäla usun chök pwin kewe. Iei mine Tamar a liwinla lon imwen saman.
12Feilfeil pwülüen Juta nöün Shua we fefin a mäla. Nge lupwen a wes än Juta letipeta, a feila Timnat pwe epwe fichi ülen nöün kewe sip, nge chienan Hira ewe re Atullam a eti.
13Iwe, eman a asile ngeni Tamar pwe semen pwülüan we a feila Timnat pwe epwe fichi ülen nöün kewe sip.
14Mürin, Tamar a pwilitawu üfan üfen lipichsefäl, a filiti inisin ngeni echö mangaku, a pwölüöla won mesan o mottiu leasamalapen Enaim ünükün ewe al a ale ngeni Timnat. Pun a silei pwe Shela a tori ierin mwän, nge resamwo apwüpwülüa ngeni.
15Iwe, lupwen Juta a küna neminewe, a ekieki pwe i eman fefin mi amömö inisin fän iten lisowu, pun a pwölüöla won mesan.
16Iwe, a feila ren lükün ewe al o üreni, “Etto, üpwe kon reöm.” Pun esap silei pwe pwülüen nöün we. Nge Tamar a aisini, “Met kopwe liwini ngeniei ika kopwe kon rei?”
17Iwe, Juta a pälüeni, “Üpwe tinala reöm eman apanen kuuch.” Nge Tamar a üra, “Kose mochen kopwe ngeniei asisilen om pwon tori kopwe tinato rei ewe kuuch?”
18Nge Juta a aisini, “Met sokun mettoch üpwe ngonuk pwe asisilen ai pwon?” Iwe, Tamar a pälüeni, “Kopwe ngeniei noum ringen pwau fiti selin, pwal wokum na mi nom lepoum.” Iwe, a ngeni neminewe ekewe mettoch. Mürin a kon ren, nge neminewe a pwopwo me won.

19Mürin, Tamar a liwiniti imwan, a pwilitätiu ewe mangaku, a pwölü ngeni won mesan, o pwilitalong üfan üfen lipichsefäl.
20Iwe, Juta a tinala Hira chienan we pwe epwe uwala ewe apanen kuuch ren ewe fefin o angei seni ekewe asisilen an pwon. Nge Hira esap chüen küna.
21Iwe, a aisini mwänin ewe leni, “Ifa i ewe fefin mi amömö inisin fän iten lisowu a nom Enaim ünükün ewe al?” Nge ra palüeni, “Ese wor eman fefin mi amömö inisin a nom ikei.”
22Iei popun a liwinla ren Juta o apasa, “Üsap küna ewe fefin. Nge mwänin ewe leni ra apasa pwe esap wor eman fefin mi amömö inisin fän iten lisowu a nom ikenan.”
23Nge Juta a üreni, “Ina chök, epwe chök nöüni ekewe mettoch pwe site uren takir. En ka püsin silei pwe üa tinala ewe apanen kuuch ren ewe fefin, nge kosap küna.”
24Iwe, ina epwe ülüngat maram mürin, eman a asile ngeni Juta, “Tamar pwülüen noum we a tipisin lisowu, nge a pwal pwopwo.” Iwe, Juta a apasa, “Oupwe emwenawu pwe sipwe keni.”
25Nge lupwen ra emwenawu Tamar, a tinala pworaus ren semen pwülüan we o apasa, “Ngang üa pwopwo me won ewe mwän mine nöün ekei mettoch. Üa tüngor ngonuk pwe kopwe nengenifichi, ika nöün iö ei ringen pwau fiti selin me ei wok.”
26Nge Juta a sileni ekewe mettoch o apasa, “Neminan a pwüng seniei, pun üsap apwüpwülüa ngeni nei mwän Shela.” Nge Juta esap chüen kon ren.
27Iwe, lupwen a tori fansoun an epwe nöünöü, a pwä pwe a wor nöün lippwe lon lukan.
28Nge lupwen a tori an cheuchen fam, eman a sikiwu pöün. Iwe, ewe chon afam a amwöchü pöün, a rii ngeni emwü terech mi par o apasa, “Ätei a akomwen uputiu.”
29Nge lupwen a siksefälielong pöün, pwin we a uputiu. Mürin, ewe chon afam a apasa, “Oo, iei usun ka püsin amökkawu!” Iei mine a iteni Peres .
30Mürin, pwin we a uputiu, nge a wor ewe terech mi par won pöün. Iwe, a iteni Sera.